Cập nhật 21.11.2022 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 445 so với hôm qua 445

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang

(Chú thích: Được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, 50, 100, 200, 350, 1000 và mức tối đa. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện, giảm tiếp xúc, theo Nghị định Hội nghị Thủ tướng và Thủ hiến ngày 02.12.2021, hiện đã hết hiệu lực từ 20.03.2022, nhưng vẫn có thể sử dụng để tham khảo, đối chiếu mức độ dịch bệnh cũng như quy định Covid-19 tương thích giữa trước kia và hiện nay. Ngoài ra, các tiểu bang có thể tái áp dụng bất kỳ lúc nào ở điạ phương nào nếu tình hình dịch ở đó tái bùng phát đòi hỏi).

- Tổng cộng có 4/411 điạ phương ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz bằng 0 như hôm qua 4/411.

- 0/411 địa phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz dưới ngưỡng 35 như hôm qua 0/411.

- 1/411 điạ phương trong ngày hôm nay có chỉ số Inzidenz trên ngưỡng 35 nhưhôm qua 0/411.

- 50/411 điạ phương trên ngưỡng 50 tăng 4 so với hôm qua 46/411.

- 211/411 điạ phương trên ngưỡng 100 tăng 4 so với hôm qua 207/411.

- 137/411 điạ phương trên ngưỡng 200 giảm 7 so với hôm qua 144/411.

- 8/411 điạ phương trên ngưỡng 350 giảm 1 so với hôm qua 9/411.

- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 1000, như hôm qua 0/411.

- 0/411 điạ phương trên ngưỡng 2000 như hôm qua 0/411.

- Chỉ số Inzidenz cao nhất hôm nay 445 so với hôm qua 445.

Bảng Inzidenz 411 điạ phương

(Nhấn vào bảng để xem kích thước lớn hơn)

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Xem thêm:

=> Cập nhật 20.11.2022: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức 3 ngày liên tiếp; Mức Inzidenz cao nhất).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang