Luật Thuế bất động sản Đức mới – Các quy phạm cần biết: PHẦN I Bất động sản; Phán quyết Tòa án Hiến pháp Liên bang; Cải cách Luật thuế

Theo Hiến pháp Đức thuế bất động sản Grundsteuer là nguồn thu quan trọng cho ngân sách các huyện thị, dùng chi cho cơ sở hạ tầng địa phương, cải tạo trường học, xây dựng đường sá, sân chơi, cứu hỏa và bệnh viện...

1- Thuế bất động sản là gì?

Thuế bất động sản được đánh vào chủ nhà đất, bao gồm đất đai, tòa nhà, cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp. Về nguyên tắc, thuế được trả bởi các chủ sở hữu. Trong trường hợp thuê, thuế bất động sản có thể được chuyển cho người thuê được coi là chi phí hoạt động.

2. Tại sao thuế lại quan trọng như vậy?

Doanh thu được tạo ra bởi thuế bất động sản chỉ chảy vào ngân sách các địa phương, cấp thành phố huyện, thị. Hiện nay, nó mang lại cho địa phương gần 15 tỷ euro mỗi năm. Điều này làm cho thuế bất động sản trở thành một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của địa phương. Các thành phố cần những khoản tiền này để chi cho các trường học, nhà trẻ, bể bơi, cơ sở thể thao, thư viện và đầu tư quan trọng vào cơ sở hạ tầng địa phương như đường sá, đường dành riêng cho xe đạp hoặc cầu cống.

3. Tại sao thuế bất động sản cần được cải cách?

Năm 2018, Tòa án Hiến pháp Liên bang tuyên phán hệ thống định giá thuế bất động sản hiện tại là vi hiến, vì nó điều chỉnh khác nhau với các bất động sản tương tự, vì vậy vi phạm nguyên tắc đối xử bình đẳng được quy định trong Hiến pháp. Án quyết cũng quy định rằng một quy định pháp lý mới phải được thông qua chậm nhất ngày 31.12.2019. Tuy nhiên, thuế bất động sản có thể tiếp tục được tính theo hình thức hiện tại trong giai đoạn quá độ cho đến ngày 31.12.2024. Từ ngày 01.01.2025, thuế bất động sản sau đó sẽ được tính trên cơ sở luật mới.

Xưa nay, việc tính thuế bất động sản dựa trên trị giá bất động sản hàng thập kỷ (cái gọi là trị giá tiêu chuẩn Einheitswerten). Ở phíaTây, các mảnh đất được tính theo giá trị tiêu chuẩn của chúng ấn định vào năm 1964. Ở các tiểu bang Đông Đức, các giá trị tiêu chuẩn được sử dụng thậm chí còn cũ hơn, dựa trên các giá trị từ năm 1935. Các giá trị tiêu chuẩn này được nhân với một hệ số thống nhất, gọi là hệ số tính thuế Steuermesszahl, và sau đó nhân với với chỉ số thuế suất Hebesatz. Trong khi toàn bộ các chỉ số tính thuế được xác định chung cho toàn Liên bang theo luật cũ, thì chỉ số thuế suất và do đó cuối cùng là số tiền thuế bất động sản phải trả được xác định bởi các địa phương.

Vì các giá trị của đất đai và nhà xây dựng trên đó rất khác nhau kể từ năm 1935 và 1964 cả ở phía Tây lẫn phía Đông, dẫn tới hiện tại có những đối xử thuế không bình đẳng, theo ý kiến của Tòa án Hiến pháp Liên bang, không còn tương thích với Hiến pháp. Hậu quả, các chỉ số tính thuế đã tách rời khỏi giá trị thực tế của bất động sản. Điều này có nghĩa là hiện tại, các bất động sản có thể so sánh ở các địa điểm lân cận nhau có thể phải chịu các khoản đóng thuế bất động sản khác nhau đáng kể.

4. Điều gì sẽ thay đổi do cải cách thuế?

Cải cách thuế nhằm thực hiện các quy định trong phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang ngày 10.04.2018 đối với Đạo luật Định giá và Thuế Bất động sản Grundsteuer- und Bewertungsgesetz cũng như trong các điều khoản liên quan khác và tiếp tục cải tiến thuế bất động sản có tính đến các yêu cầu của Tòa án Hiến pháp Liên bang. Những thay đổi do cải cách thuế bất động sản mang lại đã được các cơ quan lập pháp liên bang đưa vào một bộ luật gồm 3 luật sau:

Luật cải cách thuế bất động sản và luật định giá bất động sản

Luật này bao gồm các quy tắc định giá mới phục vụ cho mục đích tính thuế bất động sản ở cấp liên bang. Nó quy định tất cả các bất động sản ở Đức sẽ được định giá lại kể từ ngày 01.01.2022. Theo đó, chủ sở hữu cần nộp tờ khai điện tử cho cơ quan thuế để xác định giá trị thuế tài sản Grundsteuerwert.

Luật sửa đổi Đạo luật thuế bất động sản nhằm huy động đất sẵn sàng cho xây dựng

Luật này cho phép các thành phố có quyền thiết lập chỉ số thuế suất Hebesatz tăng đối với đất chưa xây dựng, đất sẵn sàng xây dựng từ năm 2025 vì lý do phát triển đô thị.

Luật sửa đổi Hiến pháp (Điều § 72, 105 và 125b)

Luật này ghi nhận thẩm quyền lập pháp của Liên bang trong Hiến pháp. Đồng thời, các tiểu bang được cấp quyền đưa ra các quy định đối với tiểu bang về thuế tài sản được phép khác với luật liên bang. Năm tiểu bang đã sử dụng luật này (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen). Saarland và Sachsen cơ bản áp dụng mô hình Liên bang, nhưng đã đưa ra hệ số tính thuế Steuermesszahl khác với Luật Liên bang.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang