Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ X: Tiền Con bổ sung dành cho gia đình thu nhập thấp; Quy định và hướng dẫn

Mặc dù có việc làm nhưng không ít người thu nhập thấp không bảo đảm đủ trang trải cuộc sống ở mức cơ bản. Để giúp những người này không phải đệ đơn xin trợ cấp Hartz IV, hay trợ cấp xã hội, hoặc Tiền Công dân áp dụng hiện nay, thì thay vào đó, nhà nước cấp tiền con bổ sung Kinderzuschlag (KiZ). Với tiền con bổ sung KiZ họ đủ để trang trải chi phí cuộc sống cơ bản, không cần phải xin các tiêu chuẩn trợ cấp khác nữa. Luật về Tiền con bổ sung KiZ bao gồm các quy phạm và được hướng dẫn thực hiện dưới đây.

Tăng tiền con bổ sung

Tiền con bổ sung được tăng lần gần nhất vào tháng 07.2022 từ 209 Euro/tháng lên 229 Euro/tháng. Lý do tăng lần này nhằm bù đắp giá năng lượng tăng phi mã, và nằm trong gói cứu trợ được Liên minh cầm quyền thống nhất vào năm 2022. Gói cứu trợ này cũng quy định, tiền KiZ được tăng tiếp theo bắt đầu từ ngày 01.01.2023 lên 250 Euro/tháng.

Trong những năm gần đây, Bộ Gia đình Liên bang Bundesfamilienministerium đã nhiều lần đưa ra những thay đổi liên quan đến trợ cấp trẻ em để nhiều gia đình có thu nhập thấp được trợ cấp tài chính. Chính vì thế từ năm 2019, các điều kiện hưởng tiền con bổ sung đã được mở rộng và thủ tục được đơn giản hóa.

Tiền con bổ sung nhằm vào những gia đình mặc dù có thu nhập, nhưng vẫn chưa bù đắp đủ chi phí cuộc sống cơ bản. Nhờ tiền con bổ sung, họ không còn phải làm thủ tục xin trợ cấp Hartz, trợ cấp xã hội Sozialhilfe trước đây hay Tiền Công dân hiện nay vốn nhiều thủ tục hơn. Do đó, kể từ lần thay đổi cuối cùng, tiền con bổ sung không còn áp dụng điều kiện thu nhập giới hạn trên cố định, tức ngưỡng mức thu nhập cao nhất của cha mẹ. Bởi thu nhập tăng nhưng giá hàng tiều dùng tăng thì chi phí cuộc sống cơ bản vẫn không thay đổi.

Ai được hưởng tiền con bổ sung? Giới hạn dưới thu nhập như thế nào?

Cha mẹ có thu nhập tổng thể Brutto hàng tháng thấp nhất 900 Euro (đối với vợ chồng) hoặc 600 Euro (đơn thân) có thể đệ đơn xin tiền con bổ sung. Ngoài ra, có một giới hạn thu nhập tối đa không cố định, được xác định dựa theo số con, độ tuổi và chi phí nhà ở của gia đình.

Thu nhập bao gồm lãi kinh doanh hoặc lao động hưởng lương có đóng bảo hiểm bắt buộc. Ngoài ra, thu nhập của cha mẹ cũng bao gồm, như trợ cấp làm việc ngắn hạn (tiền Kug), trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ đẻ, tiền cha mẹ hoặc BAföG. Cha mẹ phải chứng minh thu nhập.

Tài sản có được tính vào thu nhập không?

Tài sản chỉ tính vào thu nhập, nếu chúng vượt quá ngưỡng sau đây (bao gồm tất cả thành viên trong cùng một hộ gia đình) và ghi vào mẫu đơn xin tiền con bổ sung:

- 2 người: 90.000 Euro.

- 3 người: 120.000 Euro.

- Thêm 30.000 euro cho mỗi con.

Tài sản chỉ bao gồm những gì có thể sử dụng như tiền, gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán hoặc đồ đạc trong gia đình và các tác phẩm nghệ thuật, vàng, bạc, đá quý có thể bán được và nhà ở, bất động sản mà không sử dụng cho gia đình.

Còn những trợ cấp nào cho những gia đình hưởng tiền con bổ sung?

Các gia đình hưởng tiền con bổ sung cũng được hưởng lợi trong các lĩnh vực khác. Như họ được miễn phí nhà trẻ. Họ cũng được hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, xã hội, như các chuyến du ngoạn, học ngoại khóa, học thể dục thể thao, âm nhạc…

Đệ đơn xin tiền con bổ sung ở đâu?

Chịu trách nhiệm xét đơn xin cấp tiền con bổ sung là quỹ gia đình Familienkassen. Tiền con cũng do cơ quan này cấp. Cả tiền con và tiền con bổ sung được chi trả cùng một ngày và được chuyển vào tài khoản của gia đình đệ đơn. Ngày chuyển tiền khác nhau giữa các gia đình tùy thuộc vào chữ số cuối cùng của mã số tiền con cấp cho gia đình đó, tiếng Đức gọi là Kindergeldendziffer, có thể kiểm tra ngày chuyển tiền, theo đường Link (tiếng Đức) => Kindergeldendziffer.

Theo quy định, tiền con bổ sung được cấp theo đơn đệ trình sáu tháng một lần. Muốn hưởng tiếp phải đệ đơn mới, kèm theo hồ sơ mới nếu thay đổi so với hồ sơ cũ.

Điều kiện được cấp tiền con bổ sung

- Con cái phải sống trong hộ gia đình của bố mẹ, dưới 25 tuổi và chưa kết hôn, không đăng kí hộ khẩu riêng.

- Thu nhập tổng thể của cha mẹ thấp nhất 900 Euro/tháng. Đơn thân 600 Euro/tháng.

- Sau khi được cấp tiền con bổ sung và tiền nhà Wohngeld (nếu có), thì bảo đảm đủ chi phí cuộc sống cơ bản, tức không phải xin cấp Tiền Công dân.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang