Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ X: Tiền Con bổ sung dành cho gia đình thu nhập thấp; Quy định và hướng dẫn

Mặc dù có việc làm nhưng không ít người thu nhập thấp không bảo đảm đủ trang trải cuộc sống ở mức cơ bản. Để giúp những người này không phải đệ đơn xin trợ cấp Hartz IV, hay trợ cấp xã hội, hoặc Tiền Công dân áp dụng hiện nay, thì thay vào đó, nhà nước cấp tiền con bổ sung Kinderzuschlag (KiZ). Với tiền con bổ sung KiZ họ đủ để trang trải chi phí cuộc sống cơ bản, không cần phải xin các tiêu chuẩn trợ cấp khác nữa. Luật về Tiền con bổ sung KiZ bao gồm các quy phạm và được hướng dẫn thực hiện dưới đây.

Tăng tiền con bổ sung

Tiền con bổ sung được tăng lần gần nhất vào tháng 07.2022 từ 209 Euro/tháng lên 229 Euro/tháng. Lý do tăng lần này nhằm bù đắp giá năng lượng tăng phi mã, và nằm trong gói cứu trợ được Liên minh cầm quyền thống nhất vào năm 2022. Gói cứu trợ này cũng quy định, tiền KiZ được tăng tiếp theo bắt đầu từ ngày 01.01.2023 lên 250 Euro/tháng.

Trong những năm gần đây, Bộ Gia đình Liên bang Bundesfamilienministerium đã nhiều lần đưa ra những thay đổi liên quan đến trợ cấp trẻ em để nhiều gia đình có thu nhập thấp được trợ cấp tài chính. Chính vì thế từ năm 2019, các điều kiện hưởng tiền con bổ sung đã được mở rộng và thủ tục được đơn giản hóa.

Tiền con bổ sung nhằm vào những gia đình mặc dù có thu nhập, nhưng vẫn chưa bù đắp đủ chi phí cuộc sống cơ bản. Nhờ tiền con bổ sung, họ không còn phải làm thủ tục xin trợ cấp Hartz, trợ cấp xã hội Sozialhilfe trước đây hay Tiền Công dân hiện nay vốn nhiều thủ tục hơn. Do đó, kể từ lần thay đổi cuối cùng, tiền con bổ sung không còn áp dụng điều kiện thu nhập giới hạn trên cố định, tức ngưỡng mức thu nhập cao nhất của cha mẹ. Bởi thu nhập tăng nhưng giá hàng tiều dùng tăng thì chi phí cuộc sống cơ bản vẫn không thay đổi.

Ai được hưởng tiền con bổ sung? Giới hạn dưới thu nhập như thế nào?

Cha mẹ có thu nhập tổng thể Brutto hàng tháng thấp nhất 900 Euro (đối với vợ chồng) hoặc 600 Euro (đơn thân) có thể đệ đơn xin tiền con bổ sung. Ngoài ra, có một giới hạn thu nhập tối đa không cố định, được xác định dựa theo số con, độ tuổi và chi phí nhà ở của gia đình.

Thu nhập bao gồm lãi kinh doanh hoặc lao động hưởng lương có đóng bảo hiểm bắt buộc. Ngoài ra, thu nhập của cha mẹ cũng bao gồm, như trợ cấp làm việc ngắn hạn (tiền Kug), trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ đẻ, tiền cha mẹ hoặc BAföG. Cha mẹ phải chứng minh thu nhập.

Tài sản có được tính vào thu nhập không?

Tài sản chỉ tính vào thu nhập, nếu chúng vượt quá ngưỡng sau đây (bao gồm tất cả thành viên trong cùng một hộ gia đình) và ghi vào mẫu đơn xin tiền con bổ sung:

- 2 người: 90.000 Euro.

- 3 người: 120.000 Euro.

- Thêm 30.000 euro cho mỗi con.

Tài sản chỉ bao gồm những gì có thể sử dụng như tiền, gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán hoặc đồ đạc trong gia đình và các tác phẩm nghệ thuật, vàng, bạc, đá quý có thể bán được và nhà ở, bất động sản mà không sử dụng cho gia đình.

Còn những trợ cấp nào cho những gia đình hưởng tiền con bổ sung?

Các gia đình hưởng tiền con bổ sung cũng được hưởng lợi trong các lĩnh vực khác. Như họ được miễn phí nhà trẻ. Họ cũng được hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, xã hội, như các chuyến du ngoạn, học ngoại khóa, học thể dục thể thao, âm nhạc…

Đệ đơn xin tiền con bổ sung ở đâu?

Chịu trách nhiệm xét đơn xin cấp tiền con bổ sung là quỹ gia đình Familienkassen. Tiền con cũng do cơ quan này cấp. Cả tiền con và tiền con bổ sung được chi trả cùng một ngày và được chuyển vào tài khoản của gia đình đệ đơn. Ngày chuyển tiền khác nhau giữa các gia đình tùy thuộc vào chữ số cuối cùng của mã số tiền con cấp cho gia đình đó, tiếng Đức gọi là Kindergeldendziffer, có thể kiểm tra ngày chuyển tiền, theo đường Link (tiếng Đức) => Kindergeldendziffer.

Theo quy định, tiền con bổ sung được cấp theo đơn đệ trình sáu tháng một lần. Muốn hưởng tiếp phải đệ đơn mới, kèm theo hồ sơ mới nếu thay đổi so với hồ sơ cũ.

Điều kiện được cấp tiền con bổ sung

- Con cái phải sống trong hộ gia đình của bố mẹ, dưới 25 tuổi và chưa kết hôn, không đăng kí hộ khẩu riêng.

- Thu nhập tổng thể của cha mẹ thấp nhất 900 Euro/tháng. Đơn thân 600 Euro/tháng.

- Sau khi được cấp tiền con bổ sung và tiền nhà Wohngeld (nếu có), thì bảo đảm đủ chi phí cuộc sống cơ bản, tức không phải xin cấp Tiền Công dân.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang