Em cần bờ vai anh

Em cần bờ vai anh

Làm điểm tựa tinh thần

Cho những lần chới với

Bởi bất lực, cô đơn.

Em cần bờ vai anh

Khi tầm hồn trống rỗng

Khi đứng trước cám dỗ

Khi lòng mình chênh vênh

Khi hy vọng mong manh

Khi tim mình tan nát.

Em cần bờ vai anh

Khi lâm vào bế tắc

Để vượt lên sợ hãi

Không thả trôi dòng nước

Giữ vững vàng lạc quan.

Em cần bờ vai anh

Để môi cười hanh phúc.....

Trần Thị Lan Anh

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang