Cha mẹ khi sinh con cần biết: Tiền thưởng cho cả hai cha mẹ khi cùng chia nhau hưởng tiền cha mẹ Partnerschaftsbonus 

Tiền thưởng cho cả 2 cha mẹ Partnerschaftsbonus là gì?

Với quy định tiền thưởng dành cho cả 2 cha mẹ, cha mẹ mỗi người có thể nhận thêm 2, 3 hoặc 4 tháng tiền cha mẹ mở rộng Elterngeld Plus. Theo đó, nếu cả hai cha mẹ đều cùng làm việc bán thời gian trong thời gian được nghỉ việc hưởng tiền cha mẹ, có thể nhận được từ 150 đến 900 euro mỗi tháng ngoài tiền lương làm việc bán thời gian trong thời gian lên tới 4 tháng.

Điều kiện

-Cả cha lẫn mẹ đều sử dụng tiền thưởng Partnerschaftsbonus.

-Đệ đơn xin nhận tiền thưởng trong thời gian tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 4 tháng. Những tháng này phải nối tiếp không cách quãng.

-Trong thời gian này, cả hai sẽ làm việc bán thời gian, mỗi người tối thiểu 24 giờ và tối đa 32 giờ mỗi tuần.

Không nhất thiết phải làm việc chính xác 24 đến 32 giờ mỗi tuần, mà tính bình quân cho mỗi tháng.

Nếu trung bình mỗi tháng làm việc nhiều hơn hoặc ít hơn kế hoạch, phải báo cáo với văn phòng cấp tiền cha mẹ. Nếu làm việc ít hơn 24 giờ hoặc hơn 32 giờ trong một tháng, cha mẹ phải hoàn trả tiền thưởng Partnerschaftsbonus cho tháng đó. Ngay cả khi chỉ có một trong hai bên cha và mẹ không đáp ứng yêu cầu, cả hai sẽ mất tiền thưởng trong tháng đó. Điều này không ảnh hưởng đến những tháng khác nếu cha mẹ đáp ứng các điều kiện quy định trên trong ít nhất 2 tháng.

-Cha mẹ cũng có thể nhận được tiền thưởng Partnerschaftsbonus nếu cha mẹ sống tách nhau khi ở nhà chăm con.

- Nếu là cha, mẹ đơn thân nuôi con, có thể hưởng tiền thưởng Partnerschaftsbonus. Điều kiện là phả làm việc 24 đến 32 giờ một tuần.

- Cha mẹ cũng có thể sử dụng tiền thưởng Partnerschaftsbonus trước, giữa hoặc sau những tháng nhận tiền cha mẹ Elterngeld.

- Các quy định pháp lí trên áp dụng cho tất cả các bậc cha mẹ có con sinh sau tháng 08.2021.

Mức tiền thưởng Partnerschaftsbonus

Tiền thưởng Partnerschaftsbonus được tính theo cách tương tự như tiền cha mẹ mở rộng ElterngeldPlus. Tùy thuộc vào thu nhập của cha mẹ trước khi sinh con, tiền thưởng Partnerschaftsbonus mỗi cha và mẹ từ 150 đến 900 euro mỗi tháng.

Nếu cha mẹ có nhiều con, có thể nhận được các khoản bổ sung, chẳng hạn như khi sinh đôi, ba, bốn hoặc sinh nối tiếp nhau trong năm.

Sự khác biệt giữa tiền thưởng Partnerschaftsbonus và tiền bổ sung cho chồng Die Partnermonate cùng chăm sóc con mới sinh

Tiền thưởng Partnerschaftsbonus là một ưu đãi dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ trách nhiệm gia đình và nghề nghiệp với nhau nên được nhận thêm tối đa 4 tháng tiền cha mẹ mở rộng ElterngeldPlus nếu cả hai đều làm việc bán thời gian trong thời gian này.

Tiền bổ sung cho chồng die Partnermonate là thêm 2 tháng tiền cha mẹ cơ bản Basiselterngeld cấp cho chồng, nếu cả hai cha mẹ đều nộp đơn xin tiền cha mẹ. Theo đó, cha mẹ có thể nhận được 14 tháng tiền cha mẹ cơ bản thay vì chỉ 12 tháng nếu mỗi mẹ nghỉ việc chăm con. Cha mẹ có thể tự chia nhau các tháng nhận tiền cha mẹ giữa họ, ví dụ, nộp đơn xin tiền cha mẹ cùng lúc hoặc luân phiên. Tuy nhiên, việc nhận đồng thời tiền cha mẹ cơ bản chỉ được áp dụng từ ngày 01.04.2024 trong thời gian tối đa là một tháng và chỉ trong vòng 12 tháng đầu tiên.

Xem thêm:

=> Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần II Cắt giảm tiền cha mẹ (Tiếp theo kì trước).

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang