Án quyết và cách cứu tiền con khi con có thu nhập

 

Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt qúa ngưỡng quy định. Nếu vượt qúa dù chỉ 1 Cent, thì tiền con sẽ bị cắt toàn bộ, được Toà án Hiến pháp Liên bang tuyên phán trong án quyết số Az. 2 BvR 2122/09, khi xét đơn kiện của một thanh niên học nghề.

Vụ xét xử xảy ra khi thanh niên này học nghề vào năm 2005 không được Quỹ Gia đình (Familienkasse) chấp nhận cấp tiền con, vì thu nhập thêm của vượt quá 4,34 Euro so với mức quy định tối đa trong năm lúc đó là 7.680 Euro/năm.

Người này đệ đơn kháng án lên cả Tòa Tài chính lẫn Tòa án Tài chính liên bang đều bị thua. Tòa án Hiến pháp BVerfG thậm chí không chấp nhận đơn kháng lần thứ ba, vì đoàn thẩm phán xét rằng, quyết định của hai Tòa trước đó cũng như quy định về mức thu nhập tối đa trong Luật Thuế thu nhập (điều §32, đoạn 4, dòng 2) không hề vi phạm lợi ích nguyên đơn và quyền công dân của theo Hiến pháp (khoản 3, đoạn 1-‘Tất cả mọi người đều bình đẳng trước luật pháp’, và khoản 6, đoạn 1-‘Hôn nhân và gia đình nằm dưới sự bảo vệ đặc biệt của nhà nước ’). Khoản 6, đoạn 1 nói trên quy định rằng, khi tính mức thuế cho một hộ gia đình, không được đánh thuế cả những phần ‘nhu cầu tối thiểu để sinh tồn’ (Existenzminimum) của toàn bộ các thành viên trong gia đình đó. Vì vậy, nhà nước chỉ xét cấp tiền con khi mức thu nhập của người con không thể trang trải hết nhu cầu tối thiểu - và điều này không hề trái hiến pháp. Mức tối thiểu của ‘chi phí bảo đảm sinh tồn’ (existenzsichernde Aufwendungen) như Hiến pháp quy định sẽ phải tính ngang bằng số tiền đảm bảo mức ‘sinh tồn tối thiểu’ theo chế độ xã hội. Phần thu nhập được miễn thuế của người lao động ít nhất phải tương đương với khoản tiền người nghèo nhận trợ cấp từ nhà nước để trang trải cho nhu cầu tối thiểu của mình. Vì vậy, để xét trợ cấp tiền con cần phải tính xem, liệu các khoản thu nhập của người con đó có trang trải được chi phí cho ‘sự sinh tồn tối thiểu’ của nó hay không - như vậy là phù hợp với hiến pháp. Để làm việc này, nhà nước phải phân loại và tính từ mức được miễn thuế thu nhập dành cho người đóng thuế ở tuổi trưởng thành. Mức thu nhập được miễn thuế vốn là khoản thu nhập người đóng thuế có thể giữ lại để bảo đảm ‘sự sinh tồn’ của mình. Trong năm 2005, ngưỡng này cao hơn trợ cấp xã hội, vì vậy khoản tiền bảo đảm sinh tồn của con cái không bị đánh thuế. Tuy nhiên, nguyên đơn nói trên đã đặt ra quá nhiều yêu cầu, vừa muốn hưởng đủ mức được miễn thuế để bảo đảm sinh tồn, vừa muốn xin thêm tiền con, mặc dù thu nhập riêng của người con còn cao hơn mức thu nhập tối đa theo quy định. Tòa BverfG lý giải, nhìn từ góc độ luật pháp, nhà nước đặt ra mức thu nhập miễn thuế, nghĩa là nếu thu nhập còn nằm trong giới hạn thì không bị đánh thuế, nếu thu nhập vượt quá giới hạn này, toàn bộ số thu nhập sẽ bị đánh thuế, chứ không phải quy định về „một khoản tiền được miễn thuế“ hiểu theo nghĩa thu nhập nằm trong mức này không bị đánh thuế, chỉ khi vượt quá, mới đánh thuế khoản tiền dư ra đó.

Do vậy, không chỉ tiền lương, mà những khoản thu nhập khác của con cũng có thể gây khó khăn khi xin tiền con, bao gồm: trợ cấp học nghề, tiền hỗ trợ của chủ lao động cho chi phí đi đường, tiền lãi hoặc thu nhập khác từ đầu tư, hỗ trợ học nghề do Cơ quan quản lý lao động trả cũng như một nửa số tiền BaföG (là phần tiền trợ cấp). Tất cả các khoản thu nhập trên đều được tính thành tổng thu nhập của con cái để xem có vượt ngưỡng Grenzbetrag hay không.

Tuy nhiên, thu nhập liệt kê trên, trước khi so sánh với ngưỡng Grenzbetrag còn được khấu trừ bớt những khoản gọi là thu nhập miễn thuế, gồm: chi phí cá nhân cho tìm việc, lao động, gọi là phí quảng cáo, , phí bảo hiểm xã hội, thu nhập làm thêm khi hưởng Hartz IV được khấu trừ, thu nhập tiền lãi tiết kiệm được trừ, (Sparer-Pauschbetrag), tất cả được tính đổ đồng theo mức quy định hàng năm.

Trong vụ kiện nói trên, thu nhập của người con đang học nghề bị vượt 4,34 Euro so với ngưỡng giới hạn tối đa 8.004 Euro/năm đó.

Các cách cứu tiền con

 Để được tiếp tục lĩnh tiền con, khi thu nhập của chúng có nguy cơ vượt ngưỡng  Grenzbetrag, cách giải quyết đơn giản nhất là giảm bớt việc làm thêm, sao cho thu nhập cả năm dưới ngưỡng Grenzbetrag.

Cách tiếp theo, đóng thêm bảo hiểm nhân thọ bằng thủ thuật ‘chuyển đổi thu nhập - Entgeltumwandlung’, nghĩa là chủ lao động trước khi trả lương sẽ trực tiếp trừ ngay một khoản tiền rồi chuyển vào một dạng bảo hiểm nhân thọ xí nghiệp cho người này, dành tiết kiệm dùng khi về hưu, số tiền này không tính vào thu nhập, được miễn thuế. Như vậy tiền lương sẽ giảm, mức đóng góp bảo hiểm xã hội và mức thuế cũng giảm theo.

Cách nữa, tăng thêm các chi phí quảng cáo, như học sinh học nghề mua sách hoặc phần mềm chuyên ngành (ví dụ sách giáo khoa, máy tính sử dụng để học tập hoặc làm việc, hoặc tiền phí công đoàn) với khoản tiền không được vượt quá mức quy định chung hàng năm.

(Đức Việt Online)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Sức khỏe

Cập nhật 02.02.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 88,3 lên 92,1; Chết 148 lên 154

02/02/2023

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Cập nhật 02.02.2023 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 272 so với hôm qua 268

02/02/2023

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Cập nhật 02.02.2023 từng tiểu bang Đức: Bảng tiêm phòng 2 ngày liên tiếp gồm liều 1, 2, 3,4 và tỷ lệ trên dân số

02/02/2023

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Trợ cấp

Lao động Việt từ thời Đông Đức cần biết: Đệ đơn xin tiền Quỹ Cứu trợ dành cho người lương hưu thấp

20/01/2023

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Theo điều kiện hưởng tiền con, cha mẹ vẫn được nhận tiền con, ngay cả khi con trưởng thành dưới 25 tuổi đang đi học, hoặc thất nghiệp dưới 21 tuổi, hoặc thiểu năng, nếu thu nhập của chúng không vượt q

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang