Đạo luật Nhập cư Lao động chuyên ngành mới - Những quy phạm có hiệu lực từ tháng 03.2024: Phần I Lao động và công nhận bằng cấp 

Nhập cư để xét công nhận trình độ đào tạo từ trong nước

Cơ hội nhập cư vào Đức để thực hiệncác biện pháp đánh giá trình độ chuyên môn từ trong nước đang được mở rộng. Phục vụ cho mục đích đó, giấy phép cư trú được cấp với thời hạn 18 tháng trước đây để thực hiện các biện pháp thích ứng, theo Điều §16 d, Đoạn 1 Luật Cư trú AufenthG từ tháng 03.2024 sẽ được nâng lên 24 tháng. Có thể gia hạn thêm 12 tháng nữa, nghĩa là thời gian lưu trú tối đa kéo dài 3 năm. Điều này giúp thời gian làm thủ tục không bị áp lực, cho cả bên tuyển dụng và lao động nhập cư.

Việc làm bán thời gian trong quá trình đánh giá trình độ chuyên môn sẽ được tăng từ 10 lên 20 giờ mỗi tuần. Điều này cho phép những người lao động chuyên ngành tham gia vào thị trường lao động dễ dàng hơn, ngay từ khi mới sang Đức.

Việc thực hiện các biện pháp bổ túc chuyên môn ở Đức, nhằm mục đích người học có bằng cấp trong nước đạt được sự tương đương hoàn toàn với trình độ chuyên môn ở Đức. Theo đó, Đạo luật nhập cư có tay nghề mới mở ra hai con đường thực hiện các biện pháp trên:

Nhập cảnh để làm việc trong khuông khổ phục vụ cho đối tác công nhận trình độ chuyên môn.

Với biện pháp công nhận trình độ chuyên môn nói trên, người nhập cư có thể xin được giấy phép cư trú để làm việc nâng cao trình độ và thực hiện các thủ tục công nhận bằng cấp sau khi nhập cảnh. Ngược lại với các quy định trước đây về thực hiện các biện pháp đánh giá trình độ, trong trường hợp này không cần thiết phải bắt đầu thủ tục công nhận bằng cấp trước khi nhập cảnh. Việc cấp thị thực gắn liền với trách nhiệm của người nhập cư và chủ thuê lao động nhập cư trong việc nộp đơn xin công nhận bằng cấp sau khi nhập cảnh và tích cực thực hiện. Các yêu cầu cơ bản đối với việc công nhận bằng cấp, ngoài 2 bên phải kí hợp đồng lao động, còn phải có bằng cấp chuyên môn yêu cầu phải có ít nhất hai năm đào tạo nghề hoặc bằng đại học (gọi là lao động chuyên ngành), cả hai trường hợp trên đều phải được quốc gia trực tiếp đào tạo công nhận, cũng như kỹ năng tiếng Đức ở cấp độ A2 (GER). Giấy phép cư trú thường được cấp cho một năm và có thể được gia hạn lên đến ba năm.

Nhập cảnh để thực hiện đánh giá bằng cấp

Việc cư trú trước đây để xét công nhận bằng cấp theo quy định tại Điều §16 d Đoạn 3 luật cũ, nếu thiếu kỹ năng thực hành chuyên môn, bằng cấp đó sẽ không còn được công nhận, theo Luật mới không còn được áp dụng. Những người đã được thông báo về mức tương đương bằng cấp một phần và những người thiếu kỹ năng thực hành sẽ có hai lựa chọn cho mục đích công nhận chuyên môn ở Đức: Họ có thể thực hiện biện pháp bổ túc trình độ chuyên môn (Điều § 16 d đoạn 1 Đạo luật cư trú) hoặc tham gia chương trình của nhà tuyển dụng nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn (§ 16 d đoạn 3 Đạo luật cư trú mới).

Những người nhập cư để trước hết xác nhận bằng cấp theo ý kiến ​​của các cơ quan chịu trách nhiệm, nên thực hiện phân tích bằng cấp ở Đức để xác định sự tương đương với bằng cấp ở nước họ, có thể được cấp giấy phép cư trú lên đến 6 tháng cho mục đích này. Một trong những điều kiện tiên quyết là người nhập cư phải chứng minh được bằng cấp tiếng Đức. Theo quy định, cần có kiến ​​​​thức về tiếng Đức ít nhất ở cấp độ A2 (GER).

(Còn tiếp)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang