Sổ tay: Sai phạm thuế và hình phạt

Sai phạm thuế, từ tội bớt thuế (Steuerverkürzung), bớt thuế do cẩu thả (leichtfertige Steuerverkürzung), đến trốn thuế (Steuerhinterziehung) xảy ra muôn hình vạn trạng, đặc biệt đối với người Việt ít am hiểu về thuế, bị kiểm tra, truy thu, cùng đủ kiểu phạt, tiền, tù, lao động công ích, ghi lý lịch tư pháp, được tổng hợp trong ấn phẩm này kèm các văn bản luật, các án quyết, lời khuyên của tư vấn thuế.

Mua ấn phẩm

Đức Việt Online

Giá tiền ấn phẩm online: €9.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Luật Lương Hưu cần biết: Lương hưu mất sức Erwerbsminderungsrente, từ 01.07.2024 – Hỏi đáp

19/05/2024

  Sai phạm thuế, từ tội bớt thuế (Steuerverkürzung), bớt thuế do cẩu thả (leichtfertige Steuerverkürzung), đến trốn thuế (Steuerhinterziehung) xảy ra muôn hình vạn trạng, đặc biệt đối với người Việt

Luật đất đai ở Việt Nam cần biết: Quyền thừa kế đất đai do cha mẹ để lại hiệu lực từ 2024 

11/05/2024

  Sai phạm thuế, từ tội bớt thuế (Steuerverkürzung), bớt thuế do cẩu thả (leichtfertige Steuerverkürzung), đến trốn thuế (Steuerhinterziehung) xảy ra muôn hình vạn trạng, đặc biệt đối với người Việt

Người Việt nhập quốc tịch Đức cần biết: Những câu hỏi thường gặp về cuộc bầu cử Nghi viện EU 09.06.2024

05/05/2024

  Sai phạm thuế, từ tội bớt thuế (Steuerverkürzung), bớt thuế do cẩu thả (leichtfertige Steuerverkürzung), đến trốn thuế (Steuerhinterziehung) xảy ra muôn hình vạn trạng, đặc biệt đối với người Việt

Ấn phẩm

Giới thiệu Ấn phẩm: Sang Đức làm việc & Du học cần biết: Đạo luật Nhập cư Lao động chuyên ngành mới có hiệu lực từ 01.11.2023 

16/05/2024

  Sai phạm thuế, từ tội bớt thuế (Steuerverkürzung), bớt thuế do cẩu thả (leichtfertige Steuerverkürzung), đến trốn thuế (Steuerhinterziehung) xảy ra muôn hình vạn trạng, đặc biệt đối với người Việt

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

11/05/2024

  Sai phạm thuế, từ tội bớt thuế (Steuerverkürzung), bớt thuế do cẩu thả (leichtfertige Steuerverkürzung), đến trốn thuế (Steuerhinterziehung) xảy ra muôn hình vạn trạng, đặc biệt đối với người Việt

Luật mới về quyền cư trú ở Đức cần biết: Khi nhận quan hệ cha con có thể bị kiểm tra ADN

10/05/2024

  Sai phạm thuế, từ tội bớt thuế (Steuerverkürzung), bớt thuế do cẩu thả (leichtfertige Steuerverkürzung), đến trốn thuế (Steuerhinterziehung) xảy ra muôn hình vạn trạng, đặc biệt đối với người Việt

Lên đầu trang