Sổ tay “Hartz IV-Covid-19“: Gói Hỗ trợ mới; Cấp thêm 150 €; Đơn giản thủ tục; Tiền ăn trưa; Tiền nhà; Cấp Laptop; Chi phí thêm; Cấp khẩu trang

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền lợi được hưởng của người nhận Hartz IV (không thu nhập nhưng vẫn còn sức lao động) hoặc hưởng trợ cấp xã hội (dành cho người không thu nhập cũng không còn sức lao động (Sozialhilfe Bezieher) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Gói Hỗ trợ Xã hội mới

Gói Hỗ trợ Xã hội mới đã được Chính phủ Liên bang chấp thuận, và công bố, chỉ còn chờ thông qua lưỡng viện. Dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01.04.2021

Hỗ trợ một lần cho Hartz IV

Điểm quan trọng nhất trong Gói Hỗ trợ là mỗi người hưởng Hartz IV được nhận một khoản tiền 150 Euro một lần do nhà nước cấp trong tháng 05.2021 bổ sung vào tiêu chuẩn Hartz IV.

Khoản hỗ trợ này nhằm bù đắp cho những chi phí bổ sung do đại dịch Covid-19 gây ra. Tất cả những người trưởng thành hưởng Hartz IV / trợ cấp xã hội đều được quyền hưởng khoản hỗ trợ này. Không cần đệ đơn, tiền hỗ trợ sẽ tự động chuyển vào tài khoản.

Trong trường hợp tới cuối tháng 5, tài khoản không nhận được tiền hỗ trợ, thì cần phải gửi thư cho cơ quan cấp Hartz IV đòi thanh toán.

Đơn giản hóa điều kiện hưởng Hartz IV

Quy định đơn giản hoá điều kiện hưởng IV có hiệu lực đến ngày 31.03.2021, nay được gia hạn tiếp đến ngày 31.12.2021. Theo đó, cho phép người đệ đơn không bắt buộc phải sử dụng tiền tiết kiệm để chi phí cho cuộc sống của mình hết mới được cấp tiêu chuẩn Hartz IV, trừ khi tổng tài sản của họ cao đáng kể. Được coi là cao đáng kể khi:

- Người đứng đơn trong hộ gia đình có tiền tiết kiệm từ ngưỡng 60.000 Euro.

- 30.000 Euro cho mỗi thành viên còn lại.

Tuy nhiên, Tòa án Xã hội Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen đã phán rằng ngưỡng giới hạn tài sản không được phép đánh đổ đồng. Theo án quyết, khái niệm “tài sản đáng kể” được áp dụng khi người đệ đơn đòi cấp tiền Hartz IV là không chính đáng.

Chấp nhận chi phí thực tế tiền thuê nhà

Trong thời gian đại dịch, chi phí thực tế tiền thuê nhà đối với người hưởng Hartz IV được chấp nhận. Không quan trọng liệu chi phí đó có được coi là phù hợp theo các quy định trong Bộ Luật Xã hội SGB II hay không. Với quy định đó, Chính phủ Liên bang muốn tránh cho người hưởng Hartz IV phải chuyển căn hộ chỉ vì tiền thuê nhà hiện trả cao hơn mức bình quân ở điạ phương đó vốn trước đây được coi là ngưỡng tối đa.

Tiếp tục cấp bữa trưa

Do các trường học, nhà trẻ, trông trẻ ngoài giờ học, các cơ sở chăm sóc xã hội vẫn đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn nên nhiều trẻ em không thể ăn bữa trưa do các tổ chức cơ quan trên bảo đảm. Vì vậy nhiều gia đình phải tăng thêm chi phí đó để bảo đảm bữa ăn trưa cho con cái.

Để tránh điều đó, bữa trưa cho trẻ em có thể đặt mua mang tới hoặc đến nơi nhận mang về và do cơ quan cấp Hartz IV (Jobcenter) chi trả. Quy định này được áp dụng cho đến ngày 30.06.202. Jobcenter có trách nhiệm thông tin về các quy định trên cho từng khu vực.

Cấp tiền mua dụng cụ kỹ thuật số phục vụ cho học tập

Kể từ 02.01.2021, Jobcenter đã được chỉ thị trả chi phí cho học sinh mua các dụng cụ kỹ thuật số như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh phục vụ học trực tuyến ở mức tối đa 350 Euro. Điều đó nhằm bảo đảm cho trẻ em thuộc các gia định hưởng Hartz IV được tiếp cận với giáo dục trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên gia đình hưởng Hartz IV phải đệ đơn.

Điều kiện để được hỗ trợ chi phí cho nhu cầu tăng thêm (Mehrbedarf)

Về nguyên tắc, tất cả học sinh đến 25 tuổi theo học phổ thông hay học nghề đều có quyền hưởng tiền Mehrbedarf. Điều đó cũng áp dụng cho những người được nhận trợ cấp đào tạo, và ngay cả trong trường hợp học nghề được trả thù lao, với điều kiện chứng minh được không có cách nào khác để đáp ứng đòi hỏi của nhà trường về các trang thiết bị bắt buộc phải có để học trực tuyến. Trong trường hợp đó phải có giấy xác nhận của nhà trường.

Số tiền hỗ trợ tối đa là 350 Euro gồm máy tính, máy in và tai nghe. Loại máy được chấp thuận dựa trên thông số kỹ thuật do nhà trường đề nghị và giá cả thực tế trên thị trường.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 01.02.2021, nhưng được áp dụng trở lại từ ngày 01.01.2021. Vì vậy những học sinh nào đã chi phí cho nhu cầu tăng thêm trên trong tháng 01.2021 đều có quyền đệ đơn đòi thanh toán. Khi đệ đơn phải nộp cả giấy xác nhận của trường và bằng chứng về nhu cầu tăng thêm đã chi phí.

Sở Lao động phải trả chi phí phục vụ cho học trực tuyến

Nếu người hưởng Hartz IV không thể ký hợp đồng internet vì lý do tài chính hoặc nếu họ ở khu vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số không đáp ứng, Sở Lao động phải trang trải các chi phí cần thiết để con em họ có thể học trực tuyến tại nhà.

129 Euro trợ cấp cho chi phí mua khẩu trang

Trong một án quyết xét xử một đơn kiện khẩn cấp (nghĩa là không mở phiên toà), Tòa án xã hội Karlsruhe đã đứng về phiá nguyên đơn phán, người hưởng Hartz IV được cấp tiêu chuẩn 20 khẩu trang FFP2 mỗi tuần hoặc trợ cấp 129 Euro để họ mua, không tính vào tiêu chuẩn cơ bản của Hartz IV, để họ có thể đi giao dịch liên hệ tìm việc. Tiêu chuẩn cấp khẩu trang trên có hiệu lực tới ngày 21.06.2021 (Án quyết số S 12 AS 213/21 ER).

Tuy nhiên, các tòa án xã hội điạ phương hiện chưa thống nhất được, liệu tất cả người hưởng Hartz IV có quyền đòi cấp tiêu chuẩn khẩu trang FFP2 vốn bắt buộc phải đeo ở nhiều nơi công cộng hay không.

Theo chỉ thị Cấp khẩu trang chống dịch Covid-19 (Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung) có hiệu lực từ ngày 06.02.2021, những người nhận Hartz IV có thể nhận được 10 khẩu trang FFP2 miễn phí tại các hiệu thuốc.

150 Euro tiền thưởng cho trẻ em

Khoản tiền thưởng 150 Euro cho mỗi trẻ em sẽ được tự động chuyển vào tài khoản người hưởng Hartz IV vào tháng 05.2021. Tiền thưởng được tự động chuyển vào tài khoản không cần đệ đơn, và không bị khấu trừ vào tiểu chuẩn cơ bản.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Khủng khiếp: Cha mẹ để bé ba tuổi lang thang bị tàu hỏa đâm chết ở Bremen; Thầy giáo tiểu học lạm dụng tình dục 4 nữ sinh ở Frankfurt Oder

25/05/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Hệ thống nhà trẻ Đức bên bờ sụp đổ: Đức thiếu cả nhà trẻ lẫn lực lượng bảo mẫu rất lớn năm 2023

14/05/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Vụ án ngôi nhà kinh dị ở Nordrhein-Westfalen; Cháy chung cư do cãi nhau ở Baden-Württemberg; Bảo mẫu buộc trẻ ăn tới nôn mửa ở Bayern

19/04/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Sức khỏe

Cập nhật 31.05.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 16,5 so với hôm qua 18,60

31/05/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Cập nhật 31.05.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 3,1 không đổi 3,1; Chết từ 0 lên 45 ca

31/05/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Cập nhật 30.05.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 18,60 so với hôm qua 24,7

30/05/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Thuế

Kinh doanh ăn uống, lương thực thực phẩm ở Đức cần biết: Định mức tự tiêu dùng được tính vào doanh thu hàng năm

10/04/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Luật thuế thừa kế, cho tặng Đức 2023 cần biết: Mức miễn thuế; Bậc thuế; Thủ thuật giảm thuế bằng phương pháp bắc cầu

02/04/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Trợ cấp

Dành cho những người thu nhập thấp ở Đức: Tổng hợp mọi quy định về Tiền Trợ cấp Nhà ở Wohngeld, năm 2023

16/05/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Kinh doanh và lao động ở Đức cần biết: Phần II – Tiền con; Trợ cấp BEA; Trợ cấp bổ sung; Hỗ trợ đào tạo; Hỗ trợ nuôi con đơn thân

14/04/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ XIII: Trợ cấp tiền nhà ở mở rộng, tiêu chuẩn, thủ tục… cần biết

02/04/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Bảo hiểm

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ XI: Luật hưu trí mới; Bỏ giới hạn thu nhập bổ sung; Tăng tuổi về hưu, tăng giới hạn tính phí hưu trí…

21/03/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ VII: Khai báo ốm qua mạng; An sinh xã hội, bảo hiểm hưu trí

26/02/2023

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

Trong tuần qua, nhiều án quyết và nghị định khác nhau cũng đã được công bố. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các quy phạm và quyền  lợi được hưởng  của người nhận Hartz IV (khô

Đọc nhiều nhất

Video

Theo dõi trên

Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 tại CHLB Đức

Nhằm tưởng nhớ công đức Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước; góp phần cùng cộng đồng người Việt giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc Việt Nam tới bạn bè Đức và quốc tế, đặc biệt thế hệ trẻ sinh trưởng tại CHLB Đức; Được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam, Hội Đồng hương Vĩnh Phú, Hội Người Việt Nam TP Leipzig, cùng các tổ chức Hội Đoàn người Việt Nam tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023, diễn ra tại CHLB Đức:

Thời gian:  Từ 13 giờ 00 đến 20 giờ, chủ nhật, ngày 23.04.2023.

Địa điểm: SELGROS, Maximilianallee 05, 04129 Leipzig. 

Nội dung chương trình: 

-Dâng hương và lễ vật lên bàn thờ Tổ, tưởng nhớ 18 vị Vua Hùng đã có công dựng nước. 

-Ca múa nhạc dân tộc, thể hiện văn hoá tâm linh, ca ngợi non sông đất nước Việt Nam. 

Đại Lễ Giỗ Tổ hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý từ Việt Nam, Đại Sứ quán Việt Nam, lãnh đạo thành phố Leipzig, Halle, tiểu bang Sachsen, Sachsen Anhalt, quan khách địa phương cùng cả ngàn người Việt từ khắp các địa phương trên toàn nước Đức hân hoan đổ về tham dự, trở thành một Đại lễ hội quy mô lớn bậc nhất từ trước tới nay của cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Hội Người Việt Leipzig – Trung Cao

 

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Lên đầu trang