Phúc lợi gia đình tăng mạnh năm 2024 -  Những chính sách ưu tiên hơn cho gia đình cần biết (PHẦN CUỐI)

Tăng mức cấp dưỡng tối thiểu cho trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi)

Tiền cấp dưỡng tối thiểu

Nếu cha mẹ không sống cùng nhau với con thì cha hoặc mẹ không sống cùng phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Mức tối thiểu được tính trên mức thu nhập thấp nhất trong bảng Düsseldorf.

Tiền cấp dưỡng tối thiểu 2024

Kể từ ngày 01.01.2024, mức cấp dưỡng tối thiểu cho trẻ vị thành niên ở mọi lứa tuổi được tăng lên, do chi phí sinh hoạt cũng tăng lên.

-Đối với trẻ em từ 6 tuổi trở xuống, mức cấp dưỡng tối thiểu được tăng từ mức 437 năm ngoái lên 480 euro.

-Đối với trẻ em từ 7 đến 12 tuổi, mức cấp dưỡng tối thiểu tăng từ 502 lên 551 euro.

-Đối với trẻ vị thành niên từ 13 tuổi trở lên, mức cấp dưỡng tối thiểu tăng từ 588 lên 645 euro.

Cách tính tiền cấp dưỡng tối thiểu năm nay theo Bộ Luật Công dân

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Độ tuổi

Theo Điều § 1612 Bộ Luật Công dân

Mức cấp dưỡng tối thiểu

1. (0 – 5 tuổi)

3.306 x 2 : 12 x 87%

480€

2. (6 – 11 tuổi)

3.306 x 2 : 12 x 100%

€551

3. (12 – 17 tuổi)

3.306 x 2 : 12 x 117%

645€

Tiêu chuẩn nghỉ việc chăm con ốm 2024 - 2025

Cha mẹ đang đi làm có thể nghỉ việc nếu con bị ốm, cần chăm sóc, được hưởng trợ cấp nghỉ việc vì con ốm đau trong thời gian này. Tiêu chuẩn năm 2024 và 2025, được tổng hợp dưới đây.

Số ngày nghỉ con ốm được hưởng trợ cấp

Trong những năm đại dịch Corona, số ngày hưởng trợ cấp con ốm đau đã được tăng lên, nhưng đã hết hạn vào cuối năm 2023. Theo đó, quy định trước đại dịch nay được tái áp dụng.

Tuy nhiên, mức hưởng trợ cấp nghỉ việc do con ốm đau được tăng trở lại cho năm 2024 và 2025:

-Cha mẹ sẽ nhận được 15 ngày trợ cấp nghỉ việc do con ốm đau, tính cho mỗi con, thay vì 10 ngày trước đây.

-Cha mẹ đơn thân được hưởng tiêu chuẩn 30 ngày cho mỗi con, thay vì 20 ngày trước đây.

-Tổng số ngày được hưởng mỗi năm tăng lên 35 ngày, thay vì 25 trước đây.

-Đối với cha mẹ đơn thân được hưởng tổng cộng 70 ngày mỗi năm, thay vì trước đây chỉ 50 ngày.

Trợ cấp cho cha mẹ nghỉ việc khi con nhập viện nội trú

Theo đạo luật Tăng cường Điều dưỡng Pflegestudiumstärkungsgesetz, cha mẹ cũng được hưởng trợ cấp nằm viện, nếu phải nhập viện cùng con để chăm sóc chúng trong toàn bộ thời gian con nằm viện. Không quy định thời gian tối đa. Thời gian hưởng này cũng không bị trừ vào tiêu chuẩn hưởng trợ cấp nằm viện tối đa khi cha mẹ ốm đau.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn trên chỉ áp dụng nếu việc nhập viện là cần thiết về mặt y tế và trẻ dưới 12 tuổi hoặc trẻ bị khuyết tật phụ thuộc vào sự giúp đỡ. Bằng chứng là cơ sở điều trị nội trú xác nhận cha mẹ nhập viện cùng con ốm là vì lý do y tế và việc nhập viện sẽ kéo dài bao lâu. Nếu trẻ từ 8 tuổi trở xuống thì việc nhập viện luôn được coi là cần thiết về mặt y tế mà không cần bằng chứng xác nhận trên.

Trong trường hợp nhiều con cùng nằm viện

Ví dụ, trong trường hợp nhập viện nội trú do tuổi tác, trong khi chăm sóc con bị bệnh nặng hoặc hỗ trợ nội trú cho trẻ khuyết tật. Khi đó cha mẹ chỉ được hưởng tiền trợ cấp nằm viện đối với một trường hợp ốm đau.

Trong trường hợp cha mẹ phải nghỉ việc chăm sóc con tại nhà

Nếu con cần được cha mẹ chăm sóc tại nhà vì ốm, kể từ ngày 18.12.2023 các bậc cha mẹ có việc làm có thể nghỉ việc bằng cách gọi điện thông báo cho phòng khám, mà không cần tới nơi. Phòng khám sẽ cấp giấy chứng nhận y tế cần thiết để cha mẹ nhận trợ cấp nghỉ việc do con ốm đau. Tuy nhiên, những điều điều kiện dưới đây phải được đáp ứng:

-Con bị bệnh đã được bác sĩ biết chắc chắn.

-Cấp giấy chứng nhận con ốm do bác sỹ tự quyết định.

-Chứng chỉ chỉ được xác nhận cho tối đa 5 ngày.

-Điều quan trọng cần biết: Cha mẹ không có quyền pháp lí buộc bác sỹ phải cấp giấy chứng nhận con ốm do cha mẹ báo qua điện thoại.

Quy trình cấp giấy chứng nhận con ốm, có hiệu lực tới ngày 30.06.2024 (tức tạm thời nửa năm)

Phòng khám sẽ gửi giấy chứng nhận con ốm cho cha mẹ qua đường bưu điện, trong đó có thông tin của bác sĩ về việc chăm sóc trẻ bị bệnh và cả các dữ liệu mà cha mẹ phải điền vào. Giấy chứng nhận này được dùng để đện đơn xin trợ cấp tiền nghỉ việc ở nhà chăm sóc con ốm.

Trách nhiệm của chủ lao động khi nhân viên nghỉ việc chăm con ốm

Nếu con bị ốm, cha mẹ được quyền nghỉ việc chăm con. Chủ lao thậm chí phải có trách nhiệm bố trí cho nhân viên nghỉ việc nếu con họ bị bệnh cần được chăm sóc. Điều đó được áp dụng bất kể nhân viên nghỉ việc tiếp tục hưởng tiền lương nghỉ ốm do chủ lao động trả trực tiếp hay do bảo hiểm ý tế trả trực tiếp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang