Luật Đức mới tháng 03.2023 - Phần IV: Hướng dẫn xin cấp tiền hỗ trợ đổ đồng 200 Euro do giá năng lượng cao cho học nghề, sinh viên, từ 15.03.2023

Việc hỗ trợ đổ đồng một lần số tiền 200 euro cho sinh viên và học nghề đã bắt đầu từ ngày 15.03.2023. Cho đến nay, gần 130 triệu euro đã được chuyển đến người đệ đơn. Hầu hết trong số hơn một triệu đơn xin cấp đệ trình đã được phê duyệt.

Hỗ trợ đổ đồng như thế nào?

Gần ba triệu sinh viên và 450.000 học nghề được hưởng lợi từ tiền hỗ trợ đổ đồng 200 Euro một lần do giá năng lượng tăng đột biến Energiepreispauschale.

Yếu tố quyết định để cấp số tiền 200 euro một lần là người thụ hưởng đang theo học tại một trường đại học ở Đức vào ngày 01.12.2022 hoặc đang học nghề.

Tiền hỗ trợ đổ đồng khác với tiền lương không phải chịu thuế thu nhập. Cũng không phải trích nộp bảo hiểm xã hội.

Có thể đệ đơn ở đâu?

Chính phủ Liên bang và các tiểu bang đã cùng nhau phát triển một nền tảng ứng dụng kỹ thuật số mà qua đó có thể đệ đơn xin cấp. Các tiểu bang chịu trách nhiệm thanh toán. Mỗi tiểu bang tự tạo ra cơ sở pháp lý và các điều kiện để học sinh có thể đệ đơn và chuyển tiền thanh toán cho họ. Quy định chung toàn Liên bang về đệ đơn và thanh toán 200 euro hiện có thể thực hiện được đối với tất cả những ai có quyền đệ đơn.

Tại sao việc thanh toán lại mất nhiều thời gian như vậy?

Dữ liệu cần thiết để thanh toán ngay lập tức, chẳng hạn như chi tiết về ngân hàng, cơ quan xét duyệt không có sẵn đối với học sinh, sinh viên. Khác với những người hưu trí vẫn nhận được thanh toán lương hưu thường xuyên, nên cơ quan cấp tiền hỗ trợ có sẵn dữ liệu, trong khi sinh viên và học sinh thì không.

Chưa bao giờ, nước Đức thực hiện một khoản thanh toán cho khoảng 3,5 triệu người ở 16 tiểu bang tại hơn 4.000 trung tâm đào tạo khác nhau. Do đó, cần tạo ra quy trình và bộ máy để xét duyệt và thanh toán. Cơ sở pháp lý cũng phải được tạo ra ở mỗi tiểu bang.

Liên bang còn hỗ trợ những gì cho học nghề và sinh viên?

Cải cách BAföG

Cải cách Bafög được áp dụng từ học kỳ mùa đông này. Trong đó các tiêu chuẩn được thụ hưởng đã tăng lên so với trước.

Trợ cấp chi phí sưởi ấm

Do giá năng lượng tăng cao, Chính phủ Liên bang đã quyết định hai khoản trợ cấp chi phí sưởi ấm. Tiền hỗ trợ chi phí sưởi ấm đầu tiên dành cho sinh viên và học nghề đang hưởng BaföG, không sống cùng cha mẹ được hưởng một lần là 230 euro và đã được thanh toán. Khoản trợ cấp chi phí sưởi ấm thứ hai dành cho sinh viên và học nghề đang hưởng BAföG là 345 euro. Thanh toán đã được thực hiện từ giữa tháng Giêng.

Trợ cấp đổ đồng do giá năng lượng tăng cao

Vào tháng 09.2022, người lao động chịu thuế thu nhập nhận được mức hỗ trợ giá năng lượng một lần đổ đồng là 300 euro. Nó được trả cùng với tiền lương. Những người vừa học vừa làm việc song song và sống ở Đức cũng nhận được mức hỗ trợ cố định này.

Đức Việt Online


Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang