Luật Covid-19 mới về Hartz IV dành cho người kinh doanh: Điều kiện, thủ tục xin cấp

 

Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ngày. Hart IV là nguồn trợ cấp an sinh xã hội cho những người đó, không chỉ đối với những người lao động không có thu nhập hoặc thu nhập dưới mức cơ bản mà còn cho cả người kinh doanh nhất là trong bối cảnh đóng cửa phong toả vì khủng hoảng dịch bệnh Covid-19.

Điều kiện hưởng Hartz IV

Tuy nhiên, để hưởng Hartz IV, vẫn phải đáp ứng đủ các điều kiện:

- Chứng minh được mình là người cần trợ cấp. Điều đó có nghĩa không đủ thu nhập để trang trải chi phí cuộc sống cơ bản.

- Người đệ đơn tuổi từ 15 trở lên và chưa đến tuổi nghỉ hưu.

- Nơi cư trú thường xuyên ở Đức (nghĩa là đối với thời gian lưu trú không ở Đức sẽ bị cắt).

- Vẫn còn sức lao động, làm việc được ít nhất 3 tiếng 1 ngày, nhưng không phải là người đang ốm kinh niên hay tàn tật.

Cách thức đệ đơn

Chính phủ Liên bang đã quyết định gia hạn cách thức đệ đơn xin tiêu chuẩn Hartz IV dưới dạng đơn giản hóa cho đến ngày 31.12.2021. Ngoài ra, còn tạo điều kiện để người hưởng Hartz IV được hưởng trợ cấp 1 lần 150 Euro với những quy định đơn giản hoá.

Các khoản trợ cấp, hỗ trợ mà người chủ lao động trả cho nhân viên của họ do cuộc khủng hoảng Corona sẽ không được coi là thu nhập cho đến ngày 30.06.2021, nếu chúng không vượt quá 1.500 Euro.

- Mẫu đơn xin cấp Hartz IV (tiếng Đức) dành cho người kinh doanh có thể tải xuống theo đường Link => Vereinfachte Anlage für Einkommen aus Selbstständigkeit, cùng bản hướng dẫn điền đơn => Ausfüllhinweise zum Antrag auf Arbeitslosengeld II.

Các vấn đề thường gặp đối với người kinh doanh khi xin Hartz IV dưới dạng hỏi đáp

1) Hỏi: Tôi đang kinh doanh và bị mất thu nhập, không có doanh thu do cuộc khủng hoảng Covid-19. Tôi có được hưởng Hartz IV không? 

 Đáp: - Có. Nếu những người tự kinh doanh, tự hành nghề, chủ doanh nghiệp thoả mãn các điều kiện  hưởng Hartz IV. 

2) Tôi có phải đăng ký thất nghiệp hoặc đóng cửa, nếu tôi nộp đơn xin Hartz IVkhông?

- Không. Kinh doanh vẫn có thể tiếp tục.

3) Tôi tự kinh doanh và tự đóng bảo hiểm y tế theo luật định. Cơ quan cấp Hartz IV có trả khoản đóng bảo hiểm đó không?

- Nếu nhận Hattz IV thì  không phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc. Cơ quan cấp Hartz IV sẽ trả  chi phí đó.

Nếu thu nhập đủ để nuôi sống bản thân cùng gia đình ăn theo, nhưng không đủ thu nhập đóng phải đóng bảo hiểm y tế tự nguyện, cơ quan cấp Hartz IV sẽ trả chi phí bảo hiểm đó.

4)  Là người tự kinh doanh, tôi có phải sử dụng hết số tiền tiết kiệm của mình dành cho tuổi già mới được hưởng tiêu chuẩn Hartz IV không?

- Những điều sau đây áp dụng cho người kinh doanh: Tài sản (tiền tiết kiệm) phục vụ cho tuổi già dưới ngưỡng luật định không được coi là tài sản phải sử dụng hết trước lúc xin hưởng Hartz IV.

5)  Các chi phí cho văn phòng, như tiền thuê nhà, chi phí văn phòng phẩm, mua trả góp... có được trợ cấp không?

- Không. Những chi phí đó, về cơ bản không thuộc tiêu chuẩn Hart IV phải trang trải. Tuy nhiên, những khoản khi xem xét thấy cần thiết vẫn được cân nhắc trợ cấp hay không.

6) Khoản cứu trợ khẩn cấp (Corona-Soforthilf) dành cho doanh có bị tính là thu nhập không?

- Khoản cứu trợ khẩn cấp không được coi là thu nhập cá nhân (Einkommen), mà chỉ là nguồn thu vào (Einnahme) giống như doanh thu. Khoản cứu trợ này phải được sử dụng để trang trải chi phí hoạt động kinh doanh, ngay cả trong trường hợp tiền cứu trợ hiện cao hơn chi phí. 

Tiêu chuẩn Hartz IV nhằm trang trải chi phí cuộc sống hàng ngày như mua thực phẩm trả tiền nhà, khác với tiền cứu trợ dùng để trang trải chi phí của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những nguồn thu khác từ kinh doanh sẽ được tính là thu nhập.

Ví dụ: Một doanh nhân phải trả 700 Euro cho chi phí doanh nghiệp và nhận được 2.000 Euro tiền cứu trợ. Doanh nghiệp không hề có bất kỳ nguồn thu nào khác từ hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp này, khoản cứu trợ khẩn cấp vượt quá chi phí hoạt động 1.300 Euro. Vì doanh nghiệp không có thu nhập nào khác, nên số tiền trên không được coi là thu nhập để khấu trừ vào tiêu chuẩn Hartz IV.

7) Người tự kinh doanh còn những nguồn hỗ trợ nào khác?  

Có một số nguồn ở cấp Liên bang và tiểu bang dành cho những người  kinh doanh, như cho vay ưu đãi và hỗ trợ, đặc biệt đối với những người tự kinh doanh hay doanh nghiệp nhỏ. Đối tượng  là những người tự kinh doanh đơn lẻ Solo-Selbstständige và các doanh nghiệp nhỏ Kleinstunternehmen. Thông tin chi tiết có thể truy cập văn bản tiếng Đức trên trang Web của => Bộ Kinh tế Liên bang (Bundeswirtschaftsministerium) và Bộ Tài chính Liên bang ( Bundesfinanzministeriums).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Sức khỏe

Cập nhật 02.02.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 88,3 lên 92,1; Chết 148 lên 154

02/02/2023

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Cập nhật 02.02.2023 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 272 so với hôm qua 268

02/02/2023

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Cập nhật 02.02.2023 từng tiểu bang Đức: Bảng tiêm phòng 2 ngày liên tiếp gồm liều 1, 2, 3,4 và tỷ lệ trên dân số

02/02/2023

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Trợ cấp

Lao động Việt từ thời Đông Đức cần biết: Đệ đơn xin tiền Quỹ Cứu trợ dành cho người lương hưu thấp

20/01/2023

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Đại dịch Covid-19 đã đẩy ngày càng nhiều người còn sức lao động mất kế sinh nhai, không còn đủ thu nhập để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho nhu cầu cơ bản hàng ng&a

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang