Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

8- Tính thuế ở mức thích ứng nhất có lợi cho mình

Nếu nhà kinh doanh được quyền tính thuế theo nguyên tắc lấy thực thu trừ thực chi, tiếng Đức gọi là Einnahmen-Überschussrechnung theo Điều §4 Abs. 3 EstG, thì để giảm lãi trong năm nay cần phải thanh toán mọi khoản chi phí trong năm nay 2022, tránh chuyển sang năm mới thanh toán. Bởi những chi phí thanh toán trong năm nay mới được coi là thực chi, đưa vào bảng hạch toán lời lỗ. Còn những chi phí mua hàng hoá trang thiết bị trong năm nay nhưng chưa thanh toán thì chỉ được hạch toán vào chi phí trong các năm tới sau khi thanh toán xong.

Ngoại lệ: Nếu thanh toán các giao dịch mua bán của công ty bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản vào ngày 31.12.2022 thì số tiền đó sẽ được ngân hàng thực hiện vào đầu năm 2023. Mặc dù vậy khoản thanh toán đó vẫn được hạch toán vào năm 2022, bởi trong biên lai giao dịch chuyển khoản ghi rõ ngày thanh toán là 31.12.2022.

9- Khai thuế doanh thu Umsatzsteuer-Voranmeldung kỳ cuối năm

Thời hạn nộp tờ khai thuế doanh thu kỳ cuối năm (tháng hoặc quý) được quy định hạn cuối cùng ngày 10/01/2023 và tiền thuế cũng phải được chuyển cho Sở Tài chính hoặc Sở Tài chính tự động rút từ tài khoản người đóng thuế trong thời gian trên. Mặc dù thực chi tiền thuế doanh thu không còn nằm trong năm 2022, nhưng người khai thuế vẫn được phép hạch toán vào thực chi trong năm 2022.

10- Tỷ suất thuế doanh thu thực phẩm và đồ ăn được gia hạn tiếp sang 2023

Tin tốt cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm và ăn uống. Mức thuế suất thấp der ermäßigte Umsatzsteuersatz 7% đối với ăn uống tại chỗ được quy định áp dụng đến ngày 31.12.2022, nay được gia hạn tiếp tục đến cuối năm 2023. Nhờ đó, máy tính tiền không cần được lập trình lại vào đầu năm sau. Lưu ý, mức thuế suất thấp chỉ áp dụng cho đồ ăn tại chỗ chứ không áp dụng cho đồ uống tại chỗ.

11- Lợi thế sử dụng nhật ký hành trình đối với ô tô doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhiều xe sẽ bị áp lực hàng năm khi phải tính thuế đối với phần sử dụng xe cho mục đích cá nhân theo quy tắc 1%. Tuy nhiên quy định trên được thay đổi từ ngày 01.01.2023. Theo đó từ năm 2023, chủ xe có quyền lập lập nhật ký hành trình Fahrtenbuch cho các xe của công ty. Chủ xe có lợi là nếu nhật ký hành trình tổng kết cuối năm 2023 phần phục vụ cho cá nhân thấp hoặc cao hơn cách tính theo quy tắc 1%, thì được quyền chọn theo trị giá thấp hơn đó.

12- Khai thuế tự nguyện

Lao động hưởng lương, những người thuộc diện không bắt buộc phải nộp tờ khai báo thuế với thuế vụ, đa phần bị thiệt thòi. Theo thống kê, những người thuộc diện trên bị thiệt chừng 1.000 Euro/năm lẽ ra được hoàn trả khi khai báo thuế. Bởi trên nguyên tắc tiền thuế được khấu trừ trước vào lương hàng tháng. Hết năm trở đi mới quyết toán. Lúc đó Sở thuế mới tính đến những tiêu chuẩn được khấu trừ vào thu nhập tính thuế cao hơn mức bình quân đã tính sẵn. Vì vậy nếu không quyết toán người đóng thuế phải chịu thiệt thòi.

Đáng chú ý, thời hạn để khai thuế tự nguyện kéo dài tới 4 năm. Nghĩa là ai muốn khai thuế tự nguyện 4 năm trước, tức năm 2018 thì phải gửi báo cáo cho Sở Tài chính chậm nhất ngày 31.12.2022 qua đường bưu điện hoặc trực tuyến qua cổng điện tử (bằng tiếng Đức) => Elster.

13- Miễn thuế xây dựng I (Freistellung von der Bauabzugsteuer I)

Nếu doanh nghiệp xây dựng cung cấp dịch vụ xây dựng, thì phải đưa cho khách hàng ký xác nhận giấy chứng nhận miễn thuế xây dựng loại Bauabzugsteuer của Sở Tài chính Freistellungsbescheinigung des Finanzamts zur Bauabzugsteuer. Đây là cách duy nhất để ngăn khách hàng không khấu trừ thuế xây dựng 15% được miễn vào hóa đơn thanh toán để sau đó họ thanh toán cho cơ quan thuế. Nhiều giấy miễn thuế xây dựng hết hiệu lực khi hết năm, trong trường hợp đó cần tới Sở Tài chính yêu cầu cấp giấy chứng nhận mới.

14- Miễn thuế xây dựng II

Nếu công ty đã ký hợp đồng cho một nhà thầu xây dựng thực hiện xây dựng cho công ty của mình và số tiền hóa đơn lên tới hơn 5.000 euro mỗi năm, trên nguyên tắc công ty có trách nhiệm khấu trừ 15% thuế xây dựng Bauabzugsteuer. Ngoại trừ khi nhà thầu trao cho công ty giấy chứng nhận miễn thuế xây dựng do Sở Tài chính cấp. Chú ý: Trên nguyên tắc chỉ có thể tránh trách nhiệm pháp lý trên, nếu giấy chứng nhận miễn thuế vẫn còn hiệu lực tại thời điểm thanh toán hóa đơn.

(Xem thêm:

=> Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I).

Tư Vấn thuế

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang