Giới thiệu Luật Đức mới năm 2024: Tổng quan những thay đổi quan trọng nhất có hiệu lực từ tháng 01

PHẦN I

Tai nạn nơi làm việc

Đảm bảo đào tạo nghề

PHẦN II

Cách tính toán ngày nghỉ bắc cầu trong năm 2024

Chủ lao động có buộc phải chấp thuận ngày nghỉ bắc cầu không?

Lời khuyên để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ bắc cầu

Sơ lược về những ngày nghỉ lễ quan trọng năm 2024

PHẦN III

Tiền Công dân

PHẦN IV

Luật về hợp pháp hóa cần sa

PHẦN V

Bảo hiểm xã hội

Bảng tổng hợp phí an sinh xã hội 2024

Tổng quan về các giới hạn đóng phí an sinh xã hội 2024

PHẦN VI

Tăng mức quà tặng miễn thuế

Chi phí cho các sự kiện của doanh nghiệp

Khấu hao đặc biệt 50% mới

Phụ cấp bữa ăn cho nhân viên

Khuyến khích đầu tư bằng cách cho khấu trừ ngay lập tức

Khấu hao dụng cụ bất động sảnlưu động nhỏ nhanh hơn

PHẦN VII

Đơn giản hóa khấu trừ thuế thu nhập

Cho phép lấy lỗ của năm hiện tại khấu trừ vào lãi của các năm trước đó để giảm thuế

Quy định mới về hạch toán lấy thu bù chi (thực thu trừ thực chi)

PHẦNVIII

Khai nộp thuế MwSt đối với các doanh nghiệp nhỏ

Miễn khai nộp trước thuế MwSt Umsatzsteuer-Voranmeldungen

Ngưỡng khai nộp thuế MwSt theo thu chi thực tế hay theo chứng từ hóa đơn

Mức thù lao tối thiểu học nghề Mindestausbildungsvergütung năm 2024

PHẦN IX

Lý do đổi bằng lái xe

Bài thi sát hạch lái xe có phải thi lại không?

Bằng lái xe máy cũng có thời hạn?

Có thể đổi bằng lái xe cũ ở đâu?

Cần những giấy tờ gì để đổi bằng?

PHẦN X

Quy phạm bằng lái xe

Thi bằng lái xe

Kiểm tra TÜV xe

Lốp

Hệ thống hỗ trợ

Thuế CO₂ trong giá nhiên liệu

Trợ cấp xe điện

Du lịch mang theo trẻ em

PHẦN XI

Bậc bảo hiểm bắt buộc Typklassen năm 2024

Tổng kết

Tổng quan về một số bậc bảo hiểm một số mẫu xe nổi bật rẻ hơn so với năm ngoái

PHẦN XII

Những hệ thống phụ trợ điều khiển tự động

Hệ thống hỗ trợ có thể cứu sống hơn 25.000 người

PHẦN XIII

Quy định ghi nhãn nguồn gốc xuất xứ theo

Nhãn xuất xứ phải dán ở đâu?

Ghi nhãn xuất xứ như thế nào?

Ghi nhãn xuất xứ, những điều đặc biệt phải chú ý

PHẤN XIV

Mức lương tối thiểu theo luật định và mức lương tối thiểu của ngành

Đề xuất của Ủy ban Lương Tối thiểu

Tăng lương tối thiểu dẫn tới tăng giới hạn lương làm thêm Minijob

Quyết định của Ủy ban lương tối thiểu

Cơ cấu Ủy ban Lương tối thiểu

Những ngoại lệ nào khi áp dụng mức lương tối thiểu

Hệ quả áp dụng mức tối thiểu

Những khoản tiền trả cho người lao động được phép hoặc không tính vào mức lương tối thiểu

Ai kiểm soát và mức phạt

Hình phạt trong từng trường hợp

Những cơ quan chức năng kiểm tra tiền lương tối thiểu

Phối hợp kiểm tra

PHẦN XV

Trợ cấp tiền con bổ sung Kinderzuschlag

Tăng tiền tạm ứng trợ cấp thêm Unterhaltsvorschuss cho cha mẹ đơn thân

Tăng mức cấp dưỡng tối thiểu cho trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi)

Tiêu chuẩn nghỉ việc chăm con ốm 2024 - 2025

Đức Việt Online

Giá tiền ấn phẩm online: €4.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang