Ấn phẩm: Quy định mới về làm thêm cần biết: mức lương; số giờ; ngưỡng giới hạn; tiêu chuẩn phép; thời gian và tiền nghỉ phép...

1- Mức lương tối thiểu quy định từng năm từ 2015 đến nay

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Như vậy từ ngày 01.10.2022, mức lương tối thiểu đã tăng lên 12 Euro/giờ. Theo đó giới hạn thu nhập đối với người làm thêm cũng tăng lên từ 450 Euro trước đây lên 520 Euro hiện nay.

Trước đây, quy định tăng lương tối thiểu làm thay đổi ngưỡng tổng số giờ được phép làm việc của người làm thêm. Vì họ không được phép thu nhập cao hơn 450 euro mỗi tháng, tổng số giờ làm việc của họ trong tháng vì vậy phải giảm tương ứng. Nếu không, việc tăng lương theo giờ có thể gây thiệt thòi cho người làm thêm, phải đóng phí an sinh xã hội cũng như thuế thu nhập có thể phát sinh.

2- Giờ làm việc Minijobber tối đa khi giới hạn thu nhập tối đa 520 euro/tháng và mức lương tối thiểu 12 Euro/giờ

Giới hạn ngưỡng lương tối đa làm thêm Minijobs tăng từ 450 lên 520 euro/tháng từ ngày 01.10.2022 được áp dụng cùng lúc với quy định tăng mức lương tối thiểu lên 12 euro/giờ.

Cả 2 quy phạm trên đã được Chính phủ Liên minh công bố trong Hiệp định Liên minh của 3 đảng cầm quyền khi thành lập Chính phủ mới. Trong Hiệp định cũng giải thích rằng quy định đó nhằm ngăn chặn công việc làm thêm bị lạm dụng để thay thế cho hợp đồng làm việc thường xuyên. Để đạt được mục tiêu này, cần giám sát việc tuân thủ luật lao động hiện hành đối với các công việc làm thêm chặt chẽ hơn.

Công thức đơn giản để tính số giờ tối đa mà những người làm thêm Minijobs được phép làm việc mỗi tháng là chia ngưỡng lương tối đa cả tháng theo luật định cho mức lương tối thiểu tính theo giờ sẽ cho kết quả số giờ làm việc tối đa mỗi tháng:

- Số giờ làm việc tối đa mỗi tháng = Ngưỡng lương tối đa cả tháng / mức lương tối thiểu theo luật định.

- Với mức lương tối thiểu theo luật định trước đây là 10,45 euro mỗi giờ và ngưỡng giới hạn thu nhập công việc làm thêm tối đa là 450 euro/tháng thì thời gian làm việc tối đa tính theo công thức trên khoảng 43 giờ mỗi tháng.

- Với ngưỡng mức lương tối đa cả tháng 520 euro và mức lương tối thiểu 12 euro/giờ, thì thời gian làm việc tối đa cả tháng sẽ là:

520 Euro mỗi tháng / 12,00 Euro mỗi giờ = 43,333 giờ

3- Ngưỡng giới hạn thu nhập tối đa làm thêm trong trường hợp tăng lương tối thiểu

Ngưỡng đó được luật điều chỉnh theo công thức tương ứng. Nó được tính bằng cách nhân mức lương tối thiểu với 130, chia cho 3 và con số kết quả được làm tròn, như công thức dưới đây:

- Ngưỡng tối đa thu nhập làm thêm = Mức lương tối thiểu x 130/3 (làm tròn thành đơn vị euro).

- Ví dụ với mức lương tối thiểu 12 Euro kể từ ngày 01.10.2022, ngưỡng tối đa thu nhập làm thêm = 12,00 Euro lương tối thiểu x 130 / 3 = 520 Euro/tháng. Giới hạn này được Bộ Lao động và Xã hội Liên bang công bố trên Công báo Liên bang.

4- Trường hợp vượt quá ngưỡng giới hạn thu nhập làm thêm

Kể từ 01.10.2022, ngưỡng giới hạn thu nhập làm thêm là 520 euro/tháng chỉ có thể được quyền vượt quá tối đa 2 tháng trong vòng 1 năm.

Mức tiền vượt quá quy định cũng được xác định cụ thể: Họ được phép tăng mức thu nhập tối đa lên gấp đôi trong 2 tháng. Tính ra cả năm được tăng lên: 2 x 520 Euro/tháng = 1.040 Euro/năm. Từ đó, tính ra mức thu nhập tối đa cho cả năm đối với người làm thêm từ ngày 01.10.2022 là 7.280 Euro/ năm, so với trường hợp không vượt quá chỉ ở mức 6.240/năm (520 Euro/tháng x 12 tháng).

5- Đối với người hưu trí làm thêm

Trung tâm quản lý làm thêm của Sở Lao động Minijob-Zentrale cho biết, những người về hưu do mất khả năng lao động được quyền làm thêm và cũng áp dụng giới hạn thu nhập tối đa ở mức 6.300 Euro/năm. Với mức thu nhập này không ảnh hưởng tới lương hưu.

6- Khi thu nhập thực tế vẫn thường xuyên vượt quá giới hạn tối đa

Thường xuyên vượt quá mốc 520 euro/tháng có thể gây ra hậu quả tài chính nặng. Tức là người làm thêm có thể không còn được hưởng tiêu chuẩn áp dụng cho lao động làm thêm mà áp dụng như lao động chính, tức phải đóng phí bảo hiểm xã hội và thuế lương tương ứng với mức thu nhập đó.

7- Những thay đổi liên quan tới lao động có thu nhập trên mức lao động làm thêm Midijob

Mức thu nhập trên ngưỡng thu nhập tối đa của Minijob (520Euro/tháng) lên tới 1.300 Euro/tháng (trước ngày 01.10.2022) được gọi là lao động có thu nhập cận làm thêm Midijob. Do tăng ngưỡng thu nhập tối đa đối với người làm thêm, nên giới hạn tối đa cuả Midijob cũng tăng theo từ 1.300 euro/tháng trước đó lên 1.600 euro/tháng từ ngày 01.10.2022. Thu nhập của Midijob được giảm tỷ lệ đóng phí an sinh xã hội so với người có thu nhập trên 1.600 của những người lao động bình thường.

8- Tính ngày nghỉ phép (Urlaub) đối với người làm thêm

Như bất kỳ lao động nào khác, những người làm thêm cũng được hưởng tiêu chuẩn nghỉ phép có lương. Tiêu chuẩn đó được tính trên số ngày làm việc trong tuần và theo công thức (Formel) sau:

Số ngày nghỉ phép = Số ngày làm việc trong tuần x 24 : 6 (ngày).

9- Mức lương trả cho kỳ nghỉ phép

Theo Minijob-Zentrale, tiền lương cho mỗi ngày nghỉ phép bằng thu nhập bình quân theo ngày mà người làm thêm nhận được trong 13 tuần qua trước khi bắt đầu nghỉ phép (tức 3 tháng).

Như vậy tiền lương nghỉ phép (Euro) = Số ngày làm việc trong tuần x 24 : 6 x (Thu nhập trong 13 tuần: Số ngày làm việc trong 13 tuần đó).

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang