Lao động Việt từ thời Đông Đức cần biết: Đệ đơn xin tiền Quỹ Cứu trợ dành cho người lương hưu thấp


Nhiều người Việt xuất khẩu lao động thời Đông Đức tới nay đã nghỉ hưu, lương hưu rất thấp dưới mức trợ cấp xã hội cơ bản. Họ có thể nhận được tiền cứu trợ 1 lần 2.500 Euro cấp trong năm 2023 từ Quỹ Cứu trợ Liên bang Der Härtefallfonds. Quỹ này cũng dành cho những nhóm người Đức nhập cư trở lại Đức, và người Do Thái nhập cư Đức từ thời Liên Xô cũ và những nhóm người được ưu tiên khác.

Ngày 18.11.2022, Chính phủ Liên bang Đức đã ra sắc lệnh thành lập quỹ Cứu trợ Liên bang Härtefallfonds des Bundes nhằm cứu trợ cho các trường hợp khó khăn do lương hưu thấp, những người Do Thái nhập cư và những Đức tái nhập cư, áp dụng trong vòng 3 năm.

Cơ quan cấp phát là Bộ Lao động và xã hội Liên bang.

Quỹ trên cũng được cấp cho những lao động thuộc những ngành nghề sau đây

- Nhân viên đường sắt Deutsche Reichsbahn, bưu điện Deutsche Post hoặc trong các dịch vụ y tế và xã hội Gesundheits- und Sozialwesen.

- Người nhà chăm sóc các thành viên gia đình nghỉ việc cần chăm sóc tại gia.

- Nhân viên khai thác mỏ, chế biến hóa chất, than, ra nước ngoài làm việc cùng chồng/vợ, nhưng 1 người đã nghỉ việc.

- Những người đã li hôn theo luật thời Đông Đức có ít nhất 1 con sau 10 năm kết hôn.

- Các vũ công ba lê (tiền hưu trí hưởng theo quy định thời Đông Đức).

- Những người Đức tái nhập cư và người Do Thái cùng người nhà của học nhập cư Đức từ thời Liên Xô.

Tiểu bang cấp thêm tiêu chuẩn ở mức tương tự 2.500

Chính phủ Liên bang thành lập Quỹ cứu trợ Liên bang với mức kinh phí lên 500 triệu euro. Khoản tài chính này bao gồm cả các chi phí đăng ký và tư vấn cũng như văn phòng và các ủy ban phục vụ cho việc cấp tiền Cứu trợ cho người thụ hưởng.

Các tiểu bang cũng có thể thành lập quỹ Cứu trợ tương tự như Liên bang cho đến ngày 31.03.2023, nhờ đó những người thuộc tiểu bang đó sẽ được hưởng tiền Cứu trợ thêm 2.500 euro từ tiểu bang. Tổng cộng cả tiểu bang và Liên bang, họ được nhận 5.000 Euro.

Hướng dẫn:

Ai thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, có thể liên hệ với Quỹ Härtefallfonds”. Họ tiếp điện thoại từ thứ Hai đến thứ Năm, từ 8:00 giờ sáng đến 16:00 giờ chiều. Thứ Sáu, từ 8:00 giờ sáng đến 14:00 giờ chiều theo số điện thoại miễn phí 0800 / 7241634.

Mẫu đơn đệ trình Antrag

Có thể lấy từ đường Link (bằng tiếng Đức):

=> Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Xem thêm:

=> Quy định hiện tại về xét nghiệm Covdi-19 cần biết: Các câu hỏi và câu trả lời quan trọng nhất).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang