Truyện ngắn: D.A.R.K. Internat

Tác giả Phạm Thanh Mai, sinh viên 13 tuổi, hệ Đại học sớm Würzburg. Ấn phẩm tiếng Đức, bản online nbsp;Bản in chuyển phát đến nhà: €5,99.

Khi đặt mua, không chuyển tiền vào tài khoản ghi trong Phiếu đặt mua ấn phẩm, mà chuyển vào tài khoản:

Phạm Thanh Mai;

IBAN.: DE72 7905 0000 0048 5397 79;

BIC.: BYLADEM1SWU,

Sparkasse Würzburg.

Mua ấn phẩm, mời liên hệ với tác giả qua Email:nbsp;tran@optiy.de

Giá tiền ấn phẩm online: €5.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Việt kiều cần biết: Từ ngày 01.07.2024, được mua nhà tại Việt Nam - Dự báo thị trường bất động sản bùng nổ

12/04/2024

Tác giả Phạm Thanh Mai, sinh viên 13 tuổi, hệ Đại học sớm Würzburg. Ấn phẩm tiếng Đức, bản online + Bản in chuyển phát đến nhà: €5,99. Khi đặt mua, không chuyển tiền vào tài khoản ghi trong

Hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực cho cha mẹ đoàn tụ gia đình với con cái là lao động chuyên ngành tại Đức

11/04/2024

Tác giả Phạm Thanh Mai, sinh viên 13 tuổi, hệ Đại học sớm Würzburg. Ấn phẩm tiếng Đức, bản online + Bản in chuyển phát đến nhà: €5,99. Khi đặt mua, không chuyển tiền vào tài khoản ghi trong

Luật về tài chính đối với vợ chồng có hôn thú và không hôn thú ở Đức, người Việt cần biết: Mười quan niệm sai lầm phổ biến nhất (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

09/04/2024

Tác giả Phạm Thanh Mai, sinh viên 13 tuổi, hệ Đại học sớm Würzburg. Ấn phẩm tiếng Đức, bản online + Bản in chuyển phát đến nhà: €5,99. Khi đặt mua, không chuyển tiền vào tài khoản ghi trong

Ấn phẩm

Đạo luật Nhập cư Lao động chuyên ngành mới hiệu lực từ 01.11.2023

20/03/2024

Tác giả Phạm Thanh Mai, sinh viên 13 tuổi, hệ Đại học sớm Würzburg. Ấn phẩm tiếng Đức, bản online + Bản in chuyển phát đến nhà: €5,99. Khi đặt mua, không chuyển tiền vào tài khoản ghi trong

Chuyên đề: Lương tối thiểu Đức năm 2023, 2024 và 2025

16/01/2024

Tác giả Phạm Thanh Mai, sinh viên 13 tuổi, hệ Đại học sớm Würzburg. Ấn phẩm tiếng Đức, bản online + Bản in chuyển phát đến nhà: €5,99. Khi đặt mua, không chuyển tiền vào tài khoản ghi trong

Tiêu chuẩn, điều kiện hưởng Tiền công dân 2023 và 2024 – Những câu hỏi và trả lời quan trọng nhất (Toàn tập)

15/12/2023

Tác giả Phạm Thanh Mai, sinh viên 13 tuổi, hệ Đại học sớm Würzburg. Ấn phẩm tiếng Đức, bản online + Bản in chuyển phát đến nhà: €5,99. Khi đặt mua, không chuyển tiền vào tài khoản ghi trong

Lên đầu trang