Trồng răng cần biết: Quy phạm GOZ về phí trồng răng

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Bảo hiểm nhà nước chỉ trả chi phí cho trị liệu cơ bản Regelversorgung. Nếu bệnh nhân muốn trị liệu cao cấp hơn phải tự trả phần đó và thoả thuận giá cả trước với bác sỹ.

Mức hỗ trợ trồng răng

Bảo hiểm nhà nước trả 50% và người bệnh phải tự trả 50% cho trị liệu cơ bản. Bác sỹ có thể đưa ra các mức trị liệu cao hơn, hạch toán chính xác chi phí tương ứng, thoả thuận với bệnh nhân và người bệnh phải tự trả phần chi phí cao hơn đó.

Đối chiếu giá cả

Trong trường hợp trồng răng đắt đỏ, bệnh nhân có thể lấy giá cả ở các bác sỹ khác đối chiếu, chỗ nào rẻ hơn thì làm, bằng cách trực tiếp tới nhiều phòng khám răng hoặc mở trang mạng có ký tự: Zahnauktionen.

Ưu đãi khi khám răng định kỳ

Ai trong 5 năm hoặc 10 năm, mỗi năm ít nhất khám răng 1 lần sẽ được bảo hiểm thưởng, ưu đãi phần bảo hiểm gánh chịu lên 60% hoặc 65%.

Trường hợp khó khăn đặc biệt

Đối với người đóng bảo hiểm nhà nước có thu nhập dưới 1050 Euro, nếu đúng trị liệu cơ bản, phần tự trả sẽ được giảm một phần và nếu được công nhận là trường hợp khó khăn đặc biệt sẽ được miễn.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang