Sổ tay: Mức phạt hình sự tội trốn thuế

 

Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sức lực để thực hiện. - Mức độ vi phạm trách nhiệm, ảnh hưởng của hành vi trốn thuế và quá trình thực hiện. - Lý lịch tư pháp can phạm, các mối quan hệ kinh tế và cá nhân liên quan. - Mức độ sẵn sàng nhận tội lỗi và khắc phục.

Bảng tổng hợp mức phạt hình sự: 

Mức trốn thuế

Hình phạt

Mức phạt

Tới 1.000 €

Được đình chỉ có điều kiện

 

Tới 50.000 €

Phạt tiền

 

Tới 100.000 €

Phạt tiền hoặc tù

... Có thể được chuyển thành án treo.

Tới 1.000.000 €

Phạt tiền hoặc tù

... Có thể được chuyển thành án treo.

Trên 1.000.000 €

Phạt tiền hoặc tù

... Không thể chuyển thành án treo.

 

Phạt tù

Theo án lệ Toà án Tối cao Bundesgerichtshof:

1- Tội trốn thuế (Steuerhinterziehung) ở mức tới 50.000 Euro, chỉ có thể được đình chỉ truy tố nếu hoàn trả đủ, quy định tại Điều 153a Luật Điều tra hình sự StPO. Nếu chuyển sang phạt tiền sẽ được ấn định mức tiền theo Điều 400 Luật Thuế AO.

2- Ở mức trên 50.000 Euro đến 100.000 Euro, áp dụng như trường hợp 1, nhưng có thể bị phạt tù treo tới 1 năm.

3- Trên 100.000 Euro tới 1 triệu Euro, bị phạt tù. Với mức án dưới 2 năm, có thể được chuyển sang án treo. Chỉ được chuyển sang  phạt tiền khi có tình tiết thật quan trọng được giảm án.

4- Trên 1 triệu, vụ án bắt buộc phải đưa ra toà xét xử công khai theo Điều 226 Luật hình sự. Với mức phạt dưới 2 năm có thể được chuyển sang án treo nếu có tình tiết giảm án thật quan trọng, như đã trả đủ tiền thuế tổn thất do mình gây ra.

Phạt tiền

Được tính theo số tiền thu nhập netto mỗi ngày (tính bình quân 3 năm qua) nhân với số ngày phạt. Số ngày phạt tỷ lệ thuận mức độ nặng nhẹ phạm tội tương quan với mức thuế đã trốn, được lấy từ bảng tính sẵn mức bình quân áp dụng cho từng tiểu bang. Trên thực tế ở các tiểu bang phiá Nam thấp hơn phiá Bắc. Mức ngày thu nhập được tính bằng lương tháng chia cho 30 ngày. 

Điều 40, Đoạn 1, Bộ luật Hình sự quy định, số tiền phạt được quy ra ngày phạt, nhưng thấp nhất 5 ngày và cao nhất 360 ngày. Nếu phạm nhiều tội cùng lúc, tối đa 720 ngày. Ngày phạt tính theo số tiền trốn thuế như sau:

1- Trốn thuế đến 10.000 Euro áp dụng hệ số quy đổi 125, nghĩa là tối đa = 10.000 Euro : 125 = 80 ngày phạt.

2- Trốn thuế tới 50.000 Euro, áp dụng hệ số quy đổi 125 cho 10.000 Euro như mục 1, số còn lại áp dụng hệ số 250, nhưng không quá 160 ngày phạt.

3- Trên 50.000 Euro, áp dụng cách tính như mục 2 đối với 50.000 Euro. Số còn lại áp dụng hệ số 500.

Mỗi ngày phạt được quy ra tiền phạt tương ứng với thu nhập của đương sự chia cho 365 ngày. Về cơ bản nằm giữa 5 Euro - 1,8 triệu Euro, tối đa 3,6 triệu Euro nếu phạm nhiều tội cùng lúc.

Bảng tính tiền phạt

 Bảng phạt tiền ở các thành phố khác nhau thường ấn định khác nhau. Như cùng trốn thuế mức 10.000 Euro, ở Hamburg phạt 140 ngày, ở Berlin 120 ngày, Düssendorf 80 ngày, Chemnitz chỉ 60 ngày. Ai biết trước „vận mệnh“, có thể chuyển về Chemnitz sinh sống trước khi quan sự xảy ra!

Thu tiền phạt

 Khi án phạt tiền có hiệu lực, sẽ được cơ quan thi hành án thuộc Viện Kiểm sát thực hiện gửi thông báo thu tiền tới Trung tâm đăng kiểm Liên bang, cảnh sát, và đương sự (tiền phạt + án phí).

*Chiếu cố

 Trong trường hợp không đủ tiền trả 1 lần, sẽ được trả dần hoặc tạm hoãn nếu đệ đơn lên Viện Kiểm sát.

Nếu không trả

 Đương sự sẽ bị nhắc nhở Mahnung. Nếu vẫn không kết quả, sẽ bị xiết nợ, tịch thu tài sản bán đấu giá.

Tù thay tiền (Ersatzfreiheitsstrafe)

 Nếu xiết nợ không kết qủa, tiền phạt sẽ tính trở lại số ngày phạt. Đương sự phải ngồi tù đúng số ngày đó, hoặc tự nguyện đăng ký vào tù hoặc sẽ bị cưỡng chế. Trong qúa trình ngồi tù, nếu trả được tiền phạt cho những ngày còn lại sẽ được tại ngoại.

Lao động công ích

Ngày phạt có thể được chuyển thành ngày lao động công ích 6 tiếng/ngày, trên cơ sở đương sự đệ đơn và đang có công việc công ích cần nhân lực.

Bị ghi lý lịch tư pháp

 Những người bị phạt tiền trên 90 ngày trở trên sẽ bị ghi vào lý lịch tư pháp, tức có tiền án, và chỉ được xoá sau 5 năm. Một khi đã có tiền án tiền sự thì các vi phạm sau đó sẽ được coi có chủ đích, khép vào tội hình sự trốn thuế.

Giảm án phạt

Các hành vi của can phạm trong quá trình điều tra có thể giúp giảm án phạt, như sẵn sàng hợp tác, nhanh  chóng trả số tiến thuế đã trốn, thừa nhận sai phạm và thể hiện hối lỗi.

Quá hạn

Thời hạn phạt hình sự đối với tội hình sự trốn thuế là 5 năm tính từ khi nhận được quyết toán thuế của Sở Tài chính Steuerbescheid của năm trốn thuế, được quy định tại Điều 78, Đoạn 3, Điều 4 Bộ Luật StGB. Tức những hành vi trốn thuế bị phát hiện sau 5 năm sẽ không bị phạt hình sự. Còn thời hạn truy thu thuế đối với tội trốn thuế là 10 năm và đối với khai thiếu thuế  Steuerverkürzung 5 năm (Điều 169, Đoạn 2, Điểm 2 Trang2 Luật thuế AO), tính từ năm nộp báo cáo thuế của năm xảy ra trốn hay khai thiếu thuế. Trường hợp ông N.T.S bị phát hiện trốn thuế từ năm 2006 - 2013,  sẽ không bị truy tố hình sự đối với tội trốn thuế trong các năm 2006 - 2010, bởi đã quá thời hạn 5 năm; nhưng vẫn bị truy thu thuế kèm lãi suất ngân hàng 6%/năm (Điều 235, 238 Luật thuế AO) từ năm 2006-2013, do tính tới năm 2015 chưa quá thời hạn truy thu thuế 10 năm.

Thú tội

Điều 371, Tự thú khi trốn thuế (Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung), trong Luật thuế AO, cho phép miễn truy cứu trách nhiệm hình sự khi tự thú, được coi là lá buà hộ mệnh duy nhất, ngay cả trong trường hợp lậu thuế tới cả bạc tỷ Euro. Điều luật trên quy định:

 (1) Ai phạm các trường hợp quy định tại điều 370 (tội trốn thuế) khai báo lại với Sở Tài chính  cho chính xác, hoặc bổ sung, hoặc sửa những bổ sung không đúng hoặc không đầy đủ, sẽ được miễn phạt hình sự.

(2) Không được miễn phạt hình sự, nếu

1. Trước khi tự thú, (khai báo lại, bổ sung cho đúng, hay bổ sung lại),

a) Đã xuất hiện Nhân viên của Sở Tài chính tới kiểm tra hoặc điều tra tội trốn thuế hay vi phạm hành chính về thuế, hoặc

b) Bị can hoặc người đại diện cho bị can đã có lệnh điều tra phạt tiền hoặc phạt hình sự về một vụ hình sự thuế hoặc vụ vi phạm hành chính thuế, hoặc

2. Vụ việc, toàn bộ hay 1 phần, bị phát hiện trước thời điểm tự thú và đương sự đã biết điều đó hoặc đã phải tính đến điều đó.

(3 Chỉ được miễn phạt hình sự, khi số tiền thuế đã trốn đó hoàn trả đủ trong một thời hạn được ấn định có cân nhắc.

Cơ may của Điều luật trên có thể nhận thấy qua làn sóng tự thú bùng nổ trong vụ chính phủ Đức mua điã CD nói trên. Chỉ 3 tháng sau khi thông tin mua bán điã CD được công bố, toàn Liên bang đã có 16.000 người tự thú (mặc dù danh sách gửi tiền đen chỉ 1.500 người, nghĩa là cứ 1 người nằm trong danh sách đen thì có tới 10 người có tật giật mình, hoảng sợ, bỏ của chạy lấy người). Đứng đầu là Tiểu bang Baden-Württemberg có 4.352 người. Tiếp đến tiểu bang Nordrhein-Westfalen 3186 người. Tiểu bang Bayern đứng thứ 3 với 2727 người. Thấp nhất là Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, cũng có 12 người. Tại Tiểu bang Niedersachsen với chỉ 98 người tự thú đợt đầu, Sở Tài chính đã thu được tới 7,7 triệu Euro tiền thuế.

(Xem thêm Ấn phẩm chuyên đề => Sổ tay sai phạm thuế và hình phạt )

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Sức khỏe

Cập nhật 28.01.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 74,4 lên 78,50; Chết 138 lên 175 ca

28/01/2023

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Cập nhật 28.01.2023 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 231 so với hôm qua 225

28/01/2023

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Cập nhật 27.01.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 74,4 lên 78,50; Chết 138 lên 175 ca

28/01/2023

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Trợ cấp

Lao động Việt từ thời Đông Đức cần biết: Đệ đơn xin tiền Quỹ Cứu trợ dành cho người lương hưu thấp

20/01/2023

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Theo Điều 46 Bộ Luật hình sự Đức (StGB), mức phạt phụ thuộc các yếu tố: - Động cơ mục đích phạm tội. - Mức tập trung tâm trí và sứ

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang