Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

Theo số liệu thống kê cách đây 5 năm, toàn Liên bang Đức, hôn nhân gần 1/2 đổ vỡ. Tính riêng Tiểu bang Sachsen, thời gian sống chung của các cặp đôi li dị bình quân 16 năm. Ly dị sau đám cưới bạc hơn 21%, sau đám cưới vàng trên12%. Hôn nhân đổ vỡ là cú sốc cuộc đời, kéo theo nhiều hệ lụy phải giải quyết, để có thể làm lại từ đầu. Cuốn Sổ tay này như một cẩm nang cung cấp tất cả mọi căn cứ pháp lý, hướng dẫn thủ tục, biện pháp cụ thể phục vụ cho mục đích đó.

Đức Việt Online

Giá tiền ấn phẩm online: €4.99
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Đạo luật Cải thiện Chăm sóc Bệnh viện mới (KHVVG) cần biết - Hỏi đáp (PHẦN I)

20/05/2024

  Theo số liệu thống kê cách đây 5 năm, toàn Liên bang Đức, hôn nhân gần 1/2 đổ vỡ. Tính riêng Tiểu bang Sachsen, thời gian sống chung của các cặp đôi l

Luật Lương Hưu cần biết: Lương hưu mất sức Erwerbsminderungsrente, từ 01.07.2024 – Hỏi đáp

19/05/2024

  Theo số liệu thống kê cách đây 5 năm, toàn Liên bang Đức, hôn nhân gần 1/2 đổ vỡ. Tính riêng Tiểu bang Sachsen, thời gian sống chung của các cặp đôi l

Luật đất đai ở Việt Nam cần biết: Quyền thừa kế đất đai do cha mẹ để lại hiệu lực từ 2024 

11/05/2024

  Theo số liệu thống kê cách đây 5 năm, toàn Liên bang Đức, hôn nhân gần 1/2 đổ vỡ. Tính riêng Tiểu bang Sachsen, thời gian sống chung của các cặp đôi l

Ấn phẩm

Giới thiệu Luật Đức mới năm 2024: Tổng quan những thay đổi quan trọng nhất có hiệu lực từ tháng 01

01/06/2024

  Theo số liệu thống kê cách đây 5 năm, toàn Liên bang Đức, hôn nhân gần 1/2 đổ vỡ. Tính riêng Tiểu bang Sachsen, thời gian sống chung của các cặp đôi l

Giới thiệu Ấn phẩm: Sang Đức làm việc & Du học cần biết: Đạo luật Nhập cư Lao động chuyên ngành mới có hiệu lực từ 01.11.2023 

16/05/2024

  Theo số liệu thống kê cách đây 5 năm, toàn Liên bang Đức, hôn nhân gần 1/2 đổ vỡ. Tính riêng Tiểu bang Sachsen, thời gian sống chung của các cặp đôi l

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

11/05/2024

  Theo số liệu thống kê cách đây 5 năm, toàn Liên bang Đức, hôn nhân gần 1/2 đổ vỡ. Tính riêng Tiểu bang Sachsen, thời gian sống chung của các cặp đôi l

Lên đầu trang