Phụ huynh cần biết: Chương trình cho vay tín dụng giáo dục và học tập Đức

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Theo ‘Chương trình cho vay tín dụng giáo dục’ (Bildungskreditprogramm), loại tín dụng này trước tiên nhằm bảo đảm và thúc đẩy chương trình giáo dục của những sinh viên/học sinh không được nhận trợ cấp BAföG. Còn đối với học sinh/sinh viên được hưởng trợ cấp, nó đồng thời là phương tiện tài chính để trang trải các phí tổn đặc biệt mà trong BAföG không tính đến, ví dụ để mua các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, những chuyến đi tham quan hoặc các loại học phí khác.

Ngân hàng nhà nước KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), là nơi trực tiếp cấp tín dụng giáo dục.

1- Tín dụng giáo dục (Bildungskredit)

Mức tín dụng

Tín dụng giáo dục có thể chia thành từng khoản bằng nhau ở mức 100 Euro, 200 Euro hoặc 300 Euro, và được Quỹ KfW cấp trước hàng tháng. Trong vòng mỗi giai đoạn học tập, Quỹ KfW cho vay tới 24 tháng, nghĩa là tối đa 7.200 Euro.

Số lượng các kỳ vay tín dụng có thể xin giảm bớt, nếu mức tín dụng được chấp nhận tối thiểu là 1.000 Euro. Trong trường hợp này, người học sinh/ sinh viên sau đó vẫn xin được vay thêm một tín dụng giáo dục nữa, cho đến khi đủ tổng số 24 kỳ (= 24 tháng). Tuy nhiên, họ không được chia toàn bộ tín dụng ra quá 2 phần như nói trên. Chừng nào tổng mức tín dụng không vượt quá giới hạn 24 kỳ và 7.200 Euro, bên cạnh tín dụng được nhận hàng tháng, học sinh/sinh viên có thể xin ngân hàng KfW trả trước một lần duy nhất khoản tiền tới 3.600 Euro, nhưng người vay phải chứng minh được số tiền này sẽ dùng ngay dưới dạng chi trả phí tổn đặc biệt.

Ngân hàng KfW sẽ tính và trừ luôn lãi kể từ kỳ tín dụng đầu tiên. Mức lãi suất được ngân hàng KfW tính theo chỉ số EURIBOR với hạn định 6 tháng (theo ghi nhận gần đây nhất vào ngày 01.10.2019: mức lãi suất thực tế hàng năm - effektiver Jahreszins - là 0,62%%.

Điều kiện được vay

Khác với trợ cấp BAföG, tín dụng giáo dục không phải ai cũng có quyền xin vay, mà đây là một chương trình với lượng ngân quỹ đã được định sẵn. Những người có quyền vay gồm:

1. Học sinh từ 18 tuổi trở lên, vẫn đang học nghề trong hai năm cuối hoặc đã đạt một chứng chỉ nghề nghiệp;

2. Sinh viên đang học ngành nâng cao, bao gồm những sinh viên đã thi giữa kỳ (Zwischenprüfung), hoặc nếu ngành học không có thi giữa kỳ, sinh viên cần xin giấy chứng nhận về việc này và chứng minh đã đạt đủ điểm ít nhất của hai năm đầu. Sinh viên học bằng ‘Bachelor’ ngoài giấy chứng nhận ngành học không có thi giữa kỳ, chỉ cần đạt đủ điểm của một năm học đầu;

3. Sinh viên đã kết thúc phần đầu của một ngành học liên tiếp với kết quả tốt và chuẩn bị học nâng cao;

4. Sinh viên đã tốt nghiệp một ngành đại học đầu tiên và muốn học nâng cao (ví dụ học bằng Thạc Sỹ).

Đối tượng được vay

Người có quyền xin vay tín dụng giáo dục trước tiên là người mang quốc tịch Đức theo đúng nghĩa trong Hiến pháp. Ngoài ra, những người nước ngoài được nêu trong Điều §8 Luật hỗ trợ giáo dục BAföG cũng có thể vay loại tín dụng này (gồm người thuộc EU hay vợ/chồng và con cái họ, những người xin lánh nạn được lưu trú dài hạn tại Đức và người nước ngoài được thường trú, tạm trú tại Đức ...). Một mặt, điều kiện để xin vay tín dụng giáo dục là đủ tuổi vị thành niên, mặt khác, ngân hàng KfW chỉ cho vay tín dụng đến hết tháng cuối cùng của tuổi 36, và cũng chỉ cho vay đến cuối học kỳ thứ 12. Sinh viên đại học chỉ có thể xin vay tiếp tín dụng giáo dục sau học kỳ thứ 12, khi họ đạt đủ tiêu chuẩn thi tốt nghiệp và được Hội đồng chấm thi của trường chứng nhận rằng, họ có thể tốt nghiệp trong kỳ hạn này; hoặc khi sinh viên ngành Y khoa kết thúc năm thực tập cuối cùng và đạt đủ điều kiện tốt nghiệp.

Nếu học ở nước ngoài

Sinh viên/học sinh có thể xin vay tín dụng giáo dục khi đi học ở nước ngoài, nếu ngành học ở đó tương đương với ngành học tại Đức. Ngoài ra, sinh viên đi thực tập ở nước ngoài cũng được vay tín dụng, nếu kỳ thực tập đó liên quan đến một ngành học được công nhận hoặc tương đương với ngành học tại Đức.

Nơi đặt đơn

Sinh viên/học sinh muốn vay tín dụng giáo dục cần đặt đơn và gửi đến địa chỉ: Bundesverwaltungsamt - 50728 Köln, hoặc qua trang mạng http://www.bildungskredit.de. Sau khi xem xét đủ mọi điều kiện, Cơ quan Bundesverwaltungsamt sẽ cấp một quyết định, cho phép người sinh viên/học sinh đó ký kết hợp đồng vay tín dụng với ngân hàng KfW, thậm chí, giấy phép này còn kèm sẵn một bản hợp đồng của KfW. Nếu người muốn vay tín dụng chấp nhận các thỏa thuận nêu trong hợp đồng, ký tên và gửi đến cho ngân hàng KfW trong vòng một tháng, quyết định của Cơ quan Bundesverwaltungsamt mới gọi là có hiệu lực. Khi ấy, học sinh/sinh viên sẽ trực tiếp nhận tiền từ ngân hàng KfW, chứ không thông qua Bundesverwaltungsamt nữa.

Quy định trả nợ

Nhiều nhất là sau kỳ hạn 4 năm (tính từ kỳ vay tín dụng đầu tiên), tiền tín dụng giáo dục cần phải trả dần ở mức 120 Euro/tháng, hoặc có thể trả hết một lúc hay một phần trước đó. Nếu học sinh/sinh viên vay tiền không chịu hoàn trả đúng qui định, ngân hàng KfW sẽ viện đến Cơ quan Bundesverwaltungsamt đòi nốt số tiền này.

2- Tín dụng học tập (Studienkredit)

Ngoài tín dụng giáo dục (Bildungskredit), sinh viên còn có thể vay tín dụng học tập (Studienkredit) từ phía nhà nước hoặc các ngân hàng tư. Học sinh/sinh viên có thể viết đơn lấy từ trang mạng của ngân hàng KfW (www.kfw.de), in ra và đem nộp cho một trong những nhà cấp tín dụng (ví dụ Volksbank hoặc Sparkasse) kèm với bản copy của chứng minh thư, quyết định tuyển sinh và thông tin tài khoản. Tại đây, người ta sẽ kiểm tra và xem xét đơn của người muốn vay tín dụng. Nếu thấy đủ điều kiện, họ sẽ chuyển tiếp các giấy tờ đó đến ngân hàng KfW để lấy quyết định cấp tín dụng. Khoản tín dụng này được chia thành những mức bằng nhau trả hàng tháng, nhằm đảm bảo các chi phí cuộc sống và trang trải phí học tập. Như tất cả các loại tín dụng khác, người vay tín dụng học tập sẽ phải hoàn trả tổng số tiền cộng thêm lãi suất.

Những lãi suất đó sẽ được trừ trực tiếp vào khoản vay tín dụng hàng tháng, nghĩa là sinh viên/học sinh vay tiền để trang trải học tập sẽ nhận được số tiền tín dụng được vay trừ đi lãi suất. Sau khi tốt nghiệp và sau khoảng thời gian quá độ từ 18-23 tháng, người vay tín dụng phải hoàn trả dần số tiền này, hoặc có thể đệ đơn xin hoàn trả không theo qui định thời gian mà không bị tính thêm bất cứ phí tổn nào. Đây cũng là một dạng tín dụng rất linh hoạt, vì cứ vào ngày 1.4. và ngày 1.10. hàng năm, người sinh viên vay tiền có thể tự vào trang mạng của KfW để thay đổi mức tín dụng được nhận hàng tháng (từ 100 Euro đến 650 Euro). Thời kỳ vay tín dụng học tập có thể xin kéo dài đến hết học kỳ thứ 14, chỉ cần nhà trường chứng nhận rằng, người sinh viên vay tiền sẽ tốt nghiệp trong khoảng thời gian đó. Ngoài ra, các chuyên viên của ngân hàng KfW và tại các cơ sở hỗ trợ sinh viên đều khuyến cáo rằng, dù bố mẹ có thu nhập cao thế nào, sinh viên cũng nên đặt đơn xét trợ cấp BaföG, vì nhà nước không chỉ tính đến những mức thu nhập của bố mẹ, mà còn xem xét cả tài sản riêng của người sinh viên đó, số anh chị em trong nhà và trình độ học tập của họ, ngoài ra còn phải kể đến gánh nặng đóng thuế cùng với mức đóng bảo hiểm xã hội.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

Huong Luu

Lên đầu trang