Nhập quốc tịch Đức cần biết: Luật Nhập Quốc tịch mới có hiệu lực từ ngày 27.06.2024 – Hỏi đáp

Trong thời kỳ nhập cư vào Đức ngày càng tăng, Chính phủ Đức đã quyết định cải cách Luật Nhập Quốc tịch, vốn được coi là gây tranh cãi.

Chính phủ đưa ra kế hoạch cải cách Luật Nhập Quốc tịch trong thỏa thuận liên minh vào cuối năm 2021, được Quốc hội Bundestag thông qua vào đầu năm nay. Nhưng những quy định mới nào sẽ được áp dụng trong năm 2024 để được nhập quốc tịch? Dưới dây là những câu hỏi và trả lời.

Nhập quốc tịch nghĩa là gì?

Đó là khi những người nước ngoài sau thời gian cư trú ở Đức trở thành công dân Đức Staatsbürgerschaft. Sau đó, họ được cấp giấy tờ tùy thân do Cộng hòa Liên bang Đức cấp. Ngoài ra, họ được hưởng các quyền lợi tương tự như một người sinh ra và có cha mẹ cư trú ở Đức. Nhìn chung, độ tuổi tối thiểu để nhập quốc tịch Đức là 16 tuổi. Trước đó, trẻ em có thể được nhập quốc tịch cùng với cha mẹ với những điều kiện cụ thể. Trẻ em sinh ra ở Đức và có cha mẹ sống ở đây sẽ tự động nhận được quốc tịch Đức.

Những điều kiện gì để được quyền nhập quốc tịch Đức và những điều kiện gì thay đổi vào năm 2024?

Các điều khoản để một người có thể có được nhập quốc tịch Đức và do đó trở thành công dân Đức được quy định trong Đạo luật Quốc tịch Staatsangehörigkeitsgesetz (viết tắt là StAG). Trong 42 Điều khoản Luật, có các quy định liên quan đến điều kiện nộp đơn, thời gian lưu trú, hôn nhân và chung sống, nguồn gốc và tị nạn cũng như các nhóm tuổi khác nhau. Những thay đổi luật hiện đã được thông qua chủ yếu liên quan đến Điều 4 và 10. Chúng sẽ có hiệu lực từ ngày 27.06.2024.

Nhập quốc tịch thực tế vẫn phải tuân theo nhiều điều kiện. Nếu tất cả những điều kiện đó được đáp ứng thì mới có quyền nhập quốc tịch. Nếu không thể đáp ứng một trong các yêu cầu, thì nhập quốc tịch bước đầu được coi không thành công. Mặc dù vậy, trong những trường hợp cụ thể, các cơ quan có trách nhiệm có thể đồng ý cho nhập quốc tịch, ví dụ nếu đạt được thành tích đặc biệt tốt liên quan đến các điều kiện khác trong nhập quốc tịch như trình bày dưới đây.

Tính chất và thời gian lưu trú

Trước đây, bất kỳ ai muốn nhập quốc tịch đều phải sống ở Đức ít nhất 8 năm. Nghĩa là họ có quyền cư trú ở Đức. Muốn vậy họ phải có giấy phép cư trú có thời hạn Aufenthaltserlaubnis, vô thời hạn Niederlassungserlaubnis hoặc thẻ xanh Blaue Karte. Ngoại lệ duy nhất là dành cho công dân EU. Giấy phép tạm dung Duldung chẳng hạn như đối với những người xin tị nạn sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, thời gian lưu trú 8 năm có thể được rút ngắn. Nếu một khóa học hòa nhập Integrationskurs đã được hoàn thành đầy đủ, thời gian lưu trú tối thiểu sẽ giảm xuống còn 7 năm và nếu có thành tích trong hòa nhập đặc biệt (ví dụ: đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc học đại học ở Đức) sẽ rút xuống còn 6 năm.

Theo luật công dân Staatsbürgerschaftsrecht mới, thời gian cư trú tối thiểu hiện nay sẽ giảm xuống còn 5 năm. Thông qua hòa nhập thành công, thời gian lưu trú tối thiểu sẽ tiếp tục được rút ngắn. Trong trường hợp có thành tích hòa nhập đặc biệt, thời gian ngắn nhất hiện nay sẽ là 3 năm trước khi có thể nhập quốc tịch.

Trình độ tiếng Đức

Cấp độ tiếng Đức ít nhất B1 vẫn là một điều kiện bắt buộc tối thiểu để nhập quốc tịch. Tuy nhiên, con đường đạt được cấp độ đó có thể khác nhau. Như khi tốt nghiệp một trường học tiếng Đức bao gồm trình độ B1. Nếu các khóa học ngôn ngữ đã được hoàn thành ở nước ngoài và đã có được cấp chứng chỉ ngôn ngữ thì những chứng chỉ này cần được kiểm tra chính thức ở Đức. Bất cứ ai không thể chứng minh điều này đều phải làm bài kiểm tra tiếng Đức dành cho người nhập cư. Những người khuyết tật hoặc mắc bệnh khiến việc học tiếng Đức không thể thực hiện được sẽ được ngoại trừ. Ngoài ra, có giới hạn độ tuổi là 65 tuổi. Từ độ tuổi này trở đi, việc kiểm tra ngôn ngữ là không cần thiết. Với luật mới, điều này cũng cần được loại bỏ đối với thế hệ được gọi là thợ khách, tức nhập cư lao động. Những người này bao gồm lao động xuất khẩu đã vào Cộng hòa Liên bang Đức cho đến năm 1974 hoặc CHDC Đức cũ cho đến năm 1990. Tuy nhiên, thế hệ này phần lớn đã từ 65 tuổi trở lên.

(Còn tiếp).

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang