Nhập quốc tịch Đức cần biết: Luật Nhập Quốc tịch mới có hiệu lực từ ngày 27.06.2024 – Hỏi đáp (KỲ CUỐI)

Có bài kiểm tra trắc nghiệm nhập quốc tịch không? Có thể nhập quốc tịch mà không cần kiểm tra nhập tịch không?

Một chủ đề được thảo luận nhiều hiện nay là bài kiểm tra trắc nghiệm nhập quốc tịch. Đây là một phần của quá trình nhập quốc tịch thông thường trong nhiều năm. Theo Bộ Di cư và Người tị nạn Liên bang Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, khi nhập quốc tịch, phải đảm bảo kiến ​​thức về “Cơ chế pháp lý, xã hội và điều kiện sống ở Đức”.

Bài kiểm tra nhập quốc tịch ở tất cả các tiểu bang hiện bao gồm 33 câu hỏi. Các câu hỏi này chủ yếu xoay quanh các chủ đề “Đời sống dân chủ”, “Lịch sử và trách nhiệm” và “Con người và xã hội”. Có ba câu hỏi về tình trạng người muốn nhập quốc tịch đang sống. Bảng danh mục câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm nhập quốc tịch Fragenkatalog (XEM ẢNH DƯỚI DÒNG TÍT, hoặc mở đường Link => Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ) đã xuất bản bao gồm tổng cộng 310 câu hỏi khác nhau. Bài kiểm tra sử dụng bảng đó để tạo thành các bảng 33 câu hỏi kiểm tra khác nhau. Ít nhất 17 trong số 33 câu hỏi trong bài kiểm tra phải được trả lời đúng.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Nội vụ Liên bang, do Bộ trưởng Faeser chủ trì cho biết, sẽ sớm cập nhật toàn diện Bảng danh mục các câu hỏi cho bài kiểm tra nhập quốc tịch. Trong tương lai, những câu hỏi về cuộc sống của người Do Thái ở Đức sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Bộ Nội vụ Liên bang sẽ sửa đổi các câu hỏi liên quan tới bạo lực chống lại người Do Thái ở Đức vốn đã gia tăng kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Israel. Faeser nhấn mạnh: Chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc và các hình thức khinh thường chủng tộc khác phải được loại bỏ khi nhập quốc tịch. Theo đó, trong tương lai, những người di cư xin nhập tịch cũng sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi về Holocaust. Faeser nói rằng trách nhiệm này là một phần bản sắc của người Đức ngày nay. Tuy nhiên, ý tưởng yêu cầu cam kết rõ ràng về quyền tồn tại của Israel trước khi được cấp quốc tịch hiện chưa được áp dụng.

Nếu bài kiểm tra nhập quốc tịch không đạt, việc nhập quốc tịch ban đầu được coi là không thành công. Tuy nhiên, vẫn có lựa chọn để kiểm tra thêm một lần nữa. Tất cả những điều này được quy định trong Pháp lệnh Kiểm tra Nhập quốc tịch (EinbTestV).

Có trường hợp ngoại lệ miễn kiểm tra nhập quốc tịch không?

Gần đây có tin đồn rằng bài kiểm tra nhập quốc tịch sẽ bị bãi bỏ theo luật công dân mới. Do đó, những người muốn nhập quốc tịch có thể được nhập quốc tịch trực tiếp mà không cần kiểm tra. Nhưng điều đó chỉ đúng một phần. Luật nhập quốc tịch trước đây cũng đưa ra một số trường hợp ngoại lệ. Theo đó có thể được nhập quốc tịch mà không cần kiểm tra nhập quốc tịch. Tuy nhiên, đó không phải là quy định và không trở thành quy định trong luật mới. Tuy nhiên, luật mới quy định rằng ngoại lệ nên được mở rộng để bao gồm cả nhóm khác không có khả năng hoàn thành kiểm tra nhập quốc tịch, như đối với thế hệ những người di cư, xuất khẩu lao động… đã sống ở Đức trong nhiều thập kỷ. Trong tương lai, bài kiểm tra nhập quốc tịch sẽ không còn cần thiết đối với họ, vì sự công nhận thành tích của họ.

Nhập tịch ở Đức mất bao lâu?

Thời gian nhập quốc tịch không thể được định lượng một cách chung chung. Điều này không chỉ do tiểu sử của những người muốn nhập quốc tịch rất khác nhau. Trong nhiều trường hợp, các tài liệu từ nước xuất xứ cũng phải được kiểm tra riêng hoặc bổ sung. Nếu nhiều người được nhập quốc tịch cùng lúc, ví dụ như cha mẹ và con cái của họ, quá trình này cũng có thể được kéo dài. Ngoài ra còn có các yếu tố ảnh hưởng khác, chẳng hạn như số lượng đơn đăng ký mới nhiều hay ít.

Việc cải cách luật nhập Quốc tịch được kỳ vọng sẽ dẫn đến nhiều người xin nhập quốc tịch hơn. Trong những năm gần đây, một số lượng lớn người nhập cư vào Đức, những người này có thể xin nhập quốc tịch trong tương lai. Hiện tại có đề cập đến thời gian xử lý lâu hơn trên nhiều trang web của liên bang và tiểu bang. Do đó, tùy thuộc vào mức độ phức tạp và phạm vi hoàn thành thủ tục, có thể giả định rằng quá trình này sẽ mất ít nhất vài tháng. Tuy nhiên, thường phải mất một năm mới có được hộ chiếu Đức trong tay.

Người tị nạn có thể được nhập quốc tịch Đức không?

Số lượng người tị nạn ở Đức đã tăng lên đáng kể, đặc biệt kể từ năm 2015. Năm ngoái, khoảng 136.000 người di cư nộp đơn xin tị nạn ở Đức, mặc dù không tính những người di tản khỏi Ukraine. Do đó, mức độ người tị nạn được quyền nhập quốc tịch là một câu hỏi có liên quan. Tuy nhiên, thật dễ dàng để trả lời: Các quy tắc áp dụng đối với người tị nạn cũng tương tự như với những người di cư khác, mặc dù việc công nhận đơn xin tị nạn là điều kiện tiên quyết quan trọng. Tuy nhiên, loại giấy phép cư trú tạm dung Asylbescheid không được nhập quốc tịch.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang