Luật thừa kế Đức: Những vấn đề thường gặp nhất trong tranh chấp thừa kế cần biết – Hỏi đáp (PHẦN TIẾP THEO)

Luật Thuế thừa kế 2024 – Mức miễn thuế, bậc thuế và thuế suất

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Bậc thuế (Điều § 15 Luật Thuế thừa kế ErbStG)

Mức miễn thuế (Điều § 16 Luật Thuế thừa kế ErbStG)

Vợ/chồng và bạn đời (ở chung không hôn thú)

Thuế bậc 1

500.000 euro

Con chung, hoặc cháu (nếu không còn cha mẹ) và con nuôi, con riêng vợ hoặc chồng

Thuế bậc 1

400.000 euro

Cháu

Thuế bậc 1

200.000 euro

Chắt

Thuế bậc 1

100.000 euro

Cha mẹ, ông bà dưới dạng quà tặng, vợ/chồng đã ly hôn và bạn đời

Thuế bậc 2

20.000 euro

Cho tất cả những người nhận thừa kế hoặc quà tặng khác

Thuế bậc 3

20.000 euro

Mức thuế thừa kế, quà tặng

Chỉ phần giá trị còn lại trong giá trị tài sản sau khi đã khấu trừ mức miễn thuế mới phải chịu thuế thừa kế, quà tặng. Thuế suất quà tặng, thừa kế không chỉ phụ thuộc vào loại thuế mà còn được điều chỉnh tăng dần theo mức được thừa kế, quà tặng theo bảng dưới đây.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Mức được thừa kế đã trừ phần miễn thuế

Thuế suất bậc III

Thuế suất bậc II

Thuế suất bậcI

Dưới75.000 euro

30%

15%

7%

Dưới 300.000 euro

30%

20%

11%

Dưới 600.000 euro

30%

25%

15%

Dưới 6.000.000 euro

30%

30%

19%

Dưới 13.000.000 euro

50%

35%

23%

Dưới 26.000.000 euro

50%

40%

27%

Trên 26.000.000 euro

50%

43%

30%

Trách nhiệm khai báo thuế thừa kế và định giá tài sản được thực hiện như thế nào?

Về nguyên tắc, cơ quan thuế phải được thông báo về việc tặng quà hoặc thừa kế trong vòng ba tháng sau khi nhận quà tặng hoặc thừa kế. Các ngân hàng và người quản lý tài sản cũng có trách nhiệm phải báo cáo nếu thừa kế liên quan tới tài khoản chứng khoán của người lập di chúc. Theo quy định, người nhận thừa kế sẽ được yêu cầu nộp tờ khai thuế thừa kế. Tuy nhiên, cơ quan thuế có thể gia hạn nếu người khai thuế đề nghị. Khi nói đến bất động sản, việc xác định trị giá tài sản để khai thuế không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia để tránh phải thương thảo kéo dài với cơ quan thuế.

Thời điểm nào là quan trọng đối với thời hạn 6 tuần để từ chối quyền thừa kế và khi nào điều đó có lợi?

Về nguyên tắc, luật quy định thời gian sáu tuần cho phép từ chối quyền thừa kế tính từ thời điểm biết mình được thừa kế. Đối với vợ chồng hoặc con cái không sống riêng, đây thường là ngày mất. Trong những trường hợp như họ hàng xa, thời hạn muộn nhất là khi nhận được thư thông báo từ tòa án chứng thực di chúc. Thừa kế chỉ nên từ chối nếu chắc chắn rằng tài sản hầu như chỉ bao gồm các khoản nợ cao. Nếu điều này không thể được làm rõ một cách chắc chắn trong thời gian quy định này, thì sau này, khi phát hiện thấy tình trạng nợ quá mức, người thừa kế tài sản vẫn có thể áp dụng thủ tục phá sản.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang