Luật thừa kế Đức: Những vấn đề thường gặp nhất trong tranh chấp thừa kế cần biết – Hỏi đáp (PHẦN I)

Để phòng tránh những tranh chấp trong gia đình, vấn đề thừa kế cần được giải quyết càng sớm càng tốt.

Làm thế nào để tránh tranh chấp giữa những người thừa kế?

Vấn đề càng không rõ ràng thì càng dễ nảy sinh xung đột giữa những người thừa kế. Vì vậy, cần được giải quyết trong thời gian thích hợp và càng sớm càng tốt. Tốt nhất cần có thỏa thuận thống nhất về vấn đề tài sản giữa người lập di chúc và con cái cùng những người thừa kế khác. Nếu muốn điều đó thực sự hữu ích, hãy mời một bên thư ba trung lập tham gia, chẳng hạn luật sư chuyên ngành thừa kế, cố vấn thuế hoặc người quản lý tài sản.

Anh chị em ruột, con cái có thể loại trừ khỏi quyền thừa kế không? Và con riêng của cha hoặc mẹ có được tự động thừa kế không?

Nếu có con thì đó là người thừa kế bậc thứ nhất theo luật thừa kế. Những người nhà bậc dưới như anh chị em ruột luôn không nhận được gì. Sự việc càng rõ ràng hơn với con riêng của vợ hoặc chồng. Chúng không phải là một phần của quyền thừa kế pháp lý, mặc dù mức miễn thuế thừa kế áp dụng như đối với con của 2 vợ chồng.

Nếu người lập di chúc muốn thực hiện cho thừa kế theo ý mình hoặc chủ đích loại trừ ai đó khỏi hàng thừa kế hợp pháp thì cần phải có di chúc Testament. Trong di chúc, tên một số người có thể bị loại trừ hoặc gián tiếp chỉ đích danh những người thừa kế mình muốn. Vì vậy, không có gì lạ khi việc tước quyền thừa kế xảy ra bột phát. Chẳng hạn vợ/chồng được chỉ định làm người thừa kế và cuối cùng là các con. Là người thừa kế cuối cùng, có nghĩa là các con tự động mất quyền thừa kế đầu tiên. Điều này có thể nhanh chóng dẫn đến những hậu quả bất lợi cho con cái do các khoản thừa kể vốn chỉ được miễn thuế một lần, chứ không được miễn bắc cầu. Nghĩa là người vợ/chồng được miễn thuế thừa kế, thì khi cho con thừa kế chính số tiền đó, sẽ không được miễn thuế tiếp tục (tức lần 2).

Nên lưu ý điều gì về hính thức bản di chúc cho gia đình và bạn bè và liệu di chúc được viết theo cách riêng có được không?

Về nguyên tắc, di chúc cũng có thể được lưu giữ tại nhà. Ai muốn đảm bảo chắc chắn bản di chúc phải chắc chắn được tìm thấy trong trường hợp thực hiện quyền thừa kế và phiên bản mới nhất được sử dụng, thì nên gửi nó cho tòa án chứng thực di chúc và lưu trữ với một khoản phí nhỏ. Về nguyên tắc, di chúc là mong muốn cuối cùng của người cho thừa kế. Nhưng để có hiệu lực thì phải được viết hoàn toàn bằng tay. Di chúc như vậy phải dễ đọc nhất như có thể, có ghi ngày, địa điểm, tên đầy đủ của người lập di chúc cũng như chữ ký của người đó.

Di chúc không nhất thiết phải được công chứng?

Đúng. Tuy nhiên điều đó hợp lý hay không tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của từng người và trong từng trường hợp thừa kế. Dù công chứng hay không, nó cần được trình bày rõ ràng để tránh những diễn giải không chính xác. Do đó người viết thừa kế nên tìm kiếm lời khuyên phù hợp trước khi lập di chúc để không vô tình làm mất khoản thừa kế miễn thuế của người được thừa kế. Ví dụ, mẫu di chúc Berlin được sử dụng thường xuyên, trong đó người phối ngẫu còn lại thừa kế trước con cái, có nghĩa là các khoản miễn thuế thừa kế của con cháu áp dụng cho người thừa kế đầu tiên bị mất.

Có bắt buộc phải có giấy chứng nhận tài sản thừa kế không và cách thức thực hiện như thế nào?

Nếu không có di chúc công chứng thì thường phải có giấy chứng nhận tài sản thừa kế, chẳng hạn như chuyển quyền sở hữu bất động sản cho những người thừa kế trong sổ đăng ký đất đai hoặc để chứng minh quyền thừa kế cho ngân hàng.

Nói chung, việc cho tặng khi còn sống không phải là không hợp lý và cách tốt nhất để làm điều đó là gì?

Về nguyên tắc, việc thừa kế dự kiến ​​trước trong suốt cuộc đời có thể giúp tránh được tranh chấp. Nhưng cho tặng khi còn sống có thể tiết kiệm tiền thuế thừa kế, quà tặng, đặc biệt nếu có tài sản vượt quá giới hạn miễn thuế 400.000 euro cho con. Bởi vì quy định này có thể được áp dụng tiếp sau thời hạn mười năm, tức tính tổng cộng tới năm thứ 11 sẽ được miễn thuế cho tặng 800.000 Euro. Nhưng ngay cả khi cho tặng trong suốt cuộc đời, cũng nên tìm hiểu trước chính xác cách thực hiện việc này một cách rành mạch về mặt pháp lý và không phân biệt đối xử với người thụ hưởng.

Còn tiếp

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang