Luật mới Đức năm 2024: Tổng quan những thay đổi quan trọng nhất – Phần I Tai nạn nơi làm việc; Đảm bảo đào tạo nghề

Những luật chuyên ngành được thay đổi:

1- Tai nạn nơi làm việc.

2- Đảm bảo đào tạo.

3- Ngày bắc cầu.

4- Trợ cấp công dân.

5- Cần sa.

6- Kĩ thuật làm mái nhà.

7- Xe điện.

8- Thợ điện.

9- Chuyên gia năng lượng.

10- Phanh giá năng lượng.

11- Đơn thuốc điện tử.

12- Bầu cử châu Âu.

13- Nhập cư lao động lành nghề.

14- Lái xe.

15- Giết mổ

16- Làm đầu.

17- Giấy phép lái xe.

18- Giải vô địch bóng đá châu Âu.

19- Vệ sinh nhà cửa.

20- Rửa tiền.

21- Đạo luật sưởi ấm.

22- Trợ cấp con ốm.

23- Hộ chiếu trẻ em.

24- Bảo hiểm y tế.

25- Cáp sạc điện.

26- Đạo luật chuỗi cung ứng.

27- Phí xe tải.

28- Thuế giá trị gia tăng.

29- Phụ cấp đào tạo tối thiểu.

30- Mức lương tối thiểu.

31- Công việc làm thêm.

32- Trợ cấp lao động làm việc xa.

33- Luật tác cá nhân trong kinh doanh.

34- Vỏ chai.

35- Luật chăm sóc.

36- Phụ cấp học chuyên tu.

37- Bảo hiểm tính theo vùng.

38- Thông báo về người khuyết tật nặng.

39- Bảo hiểm xã hội.

40- Thợ làm đá.

41- Khai thuế.

42- Nghỉ thai sản dành cho bố.

43- Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng.

44- Tương lai nghề thủ công

Tai nạn nơi làm việc

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp không còn bắt buộc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, mà còn được thực hiện bằng kỹ thuật số. Nơi nhận là hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp die Berufsgenossenschaften và quỹ bảo hiểm tai nạn Unfallkassen. Điều này có thể được thực hiện, như thông qua (bằng tiếng Đức, tự động chuyển sang cả tiếng Việt), => Cổng dịch vụ bảo hiểm tai nạn theo luật định das Serviceportal der gesetzlichen Unfallversicherung (dguv.de). Một quy định tương ứng sẽ có hiệu lực vào ngày 01.01.2024. Từ ngày 01.01.2028, hồ sơ giao dịch bắt buộc thực hiện bằng kỹ thuật số.

Đảm bảo đào tạo nghề

Từ ngày 01.08.2024, những học sinh không thể tự tìm được chỗ học nghề sẽ được nhà nước đảm bảo cung cấp nơi học nghề. Nói chính xác hơn, mặc dù đã nỗ lực, học sinh không thể tìm được nơi đào tạo thực hành, sẽ được hưởng chính sách đào tạo thực hành ngoài công ty. Theo đó, từ ngày 01.04.2024, Sở Lao động die Agentur für Arbeit có thể hỗ trợ những bạn trẻ chưa lựa chọn được nơi đào tạo thực hành bằng biện pháp định hướng nghề nghiệp, chẳng hạn chi phí đi lại, giao dịch, bảo hiểm. Các biện pháp này là một phần của " Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung - Đạo luật tăng cường thúc đẩy đào tạo và bồi dưỡng nghề".

Còn tiếp

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang