Luật Lương Hưu cần biết: Lương hưu mất sức Erwerbsminderungsrente, từ 01.07.2024 – Hỏi đáp

Từ ngày 01.07.2024, khoảng 3 triệu người Đức sẽ nhận được khoản bổ sung vào lương hưu mất sức. Nó được tính toán và chi trả như thế nào, ai được hưởng lợi từ chương trình này và chính xác thì lương hưu mất sức là bao nhiêu, dưới đây là những câu hỏi trả lời.

Lương hưu mất sức là gì

Lương hưu mất sức là khoản tiền hưu trí dành cho những người không còn khả năng lao động hoặc chỉ có thể làm việc ở một mức độ hạn chế do bệnh tật hoặc tai nạn. Nó nhằm mục đích bù đắp một phần hoặc toàn bộ phần thu nhập bị mất và mang lại mức sống đầy đủ cho người hưu trí. Luật này ảnh hưởng đến 170.000 người mỗi năm phải nghỉ việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu.

Có sự khác biệt giữa lương hưu do do mất sức bán phần teilweise Erwerbsminderung và mất sức toàn phần volle Erwerbsminderung. Bất cứ ai không thể làm việc quá ba giờ đều được coi là mất sức toàn phần. Những người không thể làm việc quá sáu giờ một ngày được coi là mất sức bán phần.

Lương hưu mất sức nhằm đảm bảo cuộc sống trong thời gian một người không còn sức làm việc bình thường. Nếu tình trạng được cải thiện để những người bị ảnh hưởng có thể trở lại làm việc, họ sẽ không nhận được khoản bổ sung đó nữa. Người hưởng lương hưu mất sức cũng có thể ngừng hưởng, trở lại làm việc bình thường nếu sức khỏe cho phép.

Ai có thể nhận được lương hưu mất sức?

Độ tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn, tức là thời điểm có thể nhận được lương hưu toàn phần theo luật định, người mất sức vẫn chưa đạt được.

Bảo hiểm hưu trí của Đức trước tiên kiểm tra xem khả năng làm việc có thể được cải thiện thông qua phục hồi chức năng y tế hay không. Chỉ khi không đạt được như vậy thì mới có quyền được hưởng lương hưu mất sức.

Người hưởng lương hưu mất sức, trước đó phải đóng bảo hiểm hưu trí ít nhất 5 năm. Trong 5 năm này, phí bảo hiểm phải được đóng ít nhất 3 năm.

Lương hưu mất sức cao bao nhiêu và được tính như thế nào?

Lương hưu mất sức phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố quyết định cũng giống như lương đến tuổi hưu (lương hưu tuổi già), dựa trên lương khi làm việc. Điều đó có nghĩa, số điểm thu nhập tiếng Đức Entgeltpunkt được dùng để tính tiền hưu trí, dù mất sức hay tuổi già. Điểm thu nhập do bảo hiểm hưu trí Đức tính và tỉ lệ với số tiền thu nhập trong những năm làm việc đã qua. Thời gian làm việc bao lâu nữa mới đến độ tuổi nghỉ hưu cũng đóng một vai trò quan trọng.

Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là: Giống như lương hưu tuổi già, lương hưu mất sức cũng được xác định dựa trên thời gian làm việc, và cộng thêm thời gian tính bổ sung. Điều này có nghĩa là lương hưu được tính như thể người mất sức vẫn tiếp tục làm việc với thu nhập tương ứng với mức thu nhập trung bình của công việc trước đây của họ. Nếu họ không còn khả năng làm việc đầy đủ trong vòng bốn năm qua, thì thu nhập bị giảm của họ sẽ không tính vào thu nhập trung bình khi tính lương hưu.

Giống như nghỉ hưu sớm trước khi đến tuổi nghỉ hưu, lương hưu mất sức bị khấu trừ một phần. Tuy nhiên, khoản khấu trừ không bao giờ cao hơn 10,8% lương hưu. Trong trường hợp hưởng lương hưu do mất sức một phần, người hưu trí được hưởng một nửa số tiền lương hưu tính cho trường hợp không mất sức.

Lương hưu mất sức có được chuyển vào lương hưu không?

Khi đến tuổi nghỉ hưu, lương hưu mất sức sẽ tự động được thay thế bằng lương hưu tuổi già. Điều này đảm bảo lương hưu tuổi già không thấp hơn như lương hưu mất sức.

Có được tiếp tục làm việc dù đã nhận lương hưu mất sức không?

Có. Tuy nhiên, vì lương hưu mất sức dùng để bù đắp mất khả năng lao động nên người nhận không thể làm việc để tăng thêm thu nhập không giới hạn.

Nếu được hưởng lương hưu mất sức hoàn toàn, có thể làm việc tới ba giờ một ngày. Trong trường hợp hưởng lương hưu do mất sức một phần thì tối đa sáu giờ một ngày. Trong giới hạn giờ được quyền làm việc trên, có thể kiếm thêm thu nhập đến một ngưỡng giới hạn thu nhập bổ sung theo luật định, không bị khấu trừ.

Ai sẽ nhận được khoản bổ sung đối với lương hưu mất sức từ ngày 01.07.2024?

Từ ngày 01.07.2024, những người bắt đầu hưởng lương hưu mất sức từ năm 2001 đến năm 2018 sẽ nhận được khoản bổ sung, dựa theo Luật điều chỉnh và cải thiện lương hưu cho người về hưu mất sức trước đây. Sau khi Hạ viện, Thượng viện đã thông qua bản đệ trình từ Liên đảng cầm quyền vào ngày 17.05.2024, việc tính và thanh toán khoản bổ sung này được thực hiện theo hai giai đoạn.

Cơ sở của việc thanh toán bổ sung là các quy định về nhận lương hưu mất sức trước đây đã nhiều lần được điều chỉnh thích ứng. Đã có những cải thiện đáng kể, đặc biệt từ tháng 07.2014 và tháng 01.2019. Tuy nhiên, những quy định này chỉ áp dụng cho những người nghỉ hưu từ thời điểm trên. Những người đã nhận lương hưu mất sức trước thời điểm này vẫn chưa được áp dụng. Do đó, mục đích của luật là bù đắp cho những người này bằng cách cấp một khoản bổ sung vào lương hưu mất sức.

Bổ sung lương hưu được tính và thanh toán như thế nào?

Khoản bổ sung lương hưu cao đến mức nào tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu nhận lương hưu mất sức. Nếu hưởng lương hưu mất sức từ tháng 01.2001 đến tháng 06. 2014, khoản bổ sung là 7,5%. Nếu hưởng lương hưu bắt đầu từ tháng 07.2014 đến tháng 12.018 thì khoản bổ sung là 4,5%. Việc tính và thanh toán sẽ diễn ra theo hai giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất: Từ tháng 07.2024, khoản bổ sung được tính dựa trên lương hưu ròng (cầm tay) cho tháng 07.2024 và được trả hàng tháng. Việc chuyển tiền được thực hiện tách biệt khỏi lương hưu hiện tại vào giữa mỗi tháng.

Giai đoạn thứ hai: Từ tháng 12.2025, khoản bổ sung sẽ được thanh toán, do bảo hiểm hưu trí Đức tính toán trên cơ sở điểm thu nhập cá nhân persönlicheEntgeltpunkte. Việc chuyển tiền được thực hiện gộp với lương hưu hiện tại. Người hưởng lương hưu mất sức không cần viết đơn xin khoản bổ sung. Cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức sẽ tự động kiểm tra và thông báo khoản bổ sung đó.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang