Luật giảm thuế 2022 cần biết: Tổng hợp các tiêu chuẩn được hưởng - Giảm miễn thuế, khấu trừ, tiền Kug, các khoản trợ cấp, phụ phí nhà, tiền điện... 

 

Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã thoả thuận một kế hoạch giảm thuế lớn tới trên 15 tỷ Euro, nhằm giảm áp lực đối với chi phí điện cao, cấp thêm tiền cho người hưởng trợ cấp, và giảm thuế. Trước hết, những người có thu nhập thấp và trung bình sẽ được hưởng lợi.

Để thực hiện giảm thuế như như đã thoả thuận, Chính phủ Liên bang đã thông qua đề xuất Đạo luật Giảm thuế 2022 (Steuerentlastungsgesetz 2022), có giá trị áp dụng trở lại từ ngày 01.01.2022, với các quy phạm dưới đây:

1- Hỗ trợ chi phí điện, bỏ phụ phí mang tên EEG-Umlage: Do giá điện tăng ảnh hưởng đến cả người tiêu dùng lẫn nền kinh tế, vì vậy phụ phí quy định tại Luật năng lượng tái tạo (EEG) được loại bỏ tới ngày 01.07.2022. Liên minh cầm quyền kỳ vọng, với số tiền phụ phí được loại bỏ, các nhà cung cấp điện sẽ giảm giá cho người tiêu dùng chừng 3,723 Cent / KWh.

2- Tăng mức khấu trừ đổ đồng vào thu nhập tính thuế đối với người lao động hàng năm thêm 200 Euro lên 1.200 Euro. Nghĩa là nếu thuế lương phải đóng 20% thu nhập chẳng hạn thì người lao động tiết kiệm được 200 Euro x 20% = 40 Euro tiền thuế không phải đóng so với trước đây.

3- Tăng mức thu nhập cơ bản được miễn thuế: Từ 9.984 Euro hiện tại được tăng thêm 363 Euro lên 10.347 Euro. Nghĩa là ai có thu nhập cả năm trước đây là 9.984 Euro / năm thì người đó không phải đóng thuế, từ 01.01.2022 mức đó là 10.347 Euro. Ai thu nhập cao hơn mức thu nhập cơ bản trên được trừ đi mức cơ bản đó, số còn lại mới áp tỷ suất thuế để tính số tiền thuế phải trả.

4- Tăng mức phí đi đường đổ đồng được khấu trừ vào thu nhập tính thuế: Theo luật định, kể từ 01.01.2024, phí đổ đồng được tăng thêm 38 Cent/1 km đi làm, tính từ km 21. Thời hạn trên được áp dụng sớm hơn từ ngày 01.01.2022.

5-  Hỗ trợ người hưởng trợ cấp (Hart IV hay xã hội) tiền trang trải khó khăn trong đại dịch Covid-19: Mỗi người được nhận thêm 100 Euro/năm cộng vào tiêu chuẩn trợ cấp được hưởng.

6. Hỗ trợ nhanh chóng trẻ em nghèo khó: Tiêu chuẩn này đã được quy định trong Hiệp định Liên minh cầm quyền. Từ ngày 01.07.2022, mỗi trẻ em sẽ được cộng vào trợ cấp xã hội thêm 20 Euro mỗi tháng.

7- Hỗ trợ những người lương thấp: Tăng lương tối thiểu Mindestlohn lên 12 Euro/giờ.

8- Hỗ trợ giảm thuế và thủ tục liên quan trong đại dịch Covid-19 bằng Luật Hỗ trợ thuế vì Covid-19 lần 4 (Vierte Corona-Steuerhilfegesetz), gồm các quy chuẩn sau: 

- Đối với doanh nghiệp được chuyển lỗ trong năm 2022 và 2023 tối đa 10 triệu Euro trừ vào lợi nhuận của 2 năm về trước có lãi, để giảm mức thu nhập của 2 năm đó, và được hoàn trả tiền thuế tương ứng của 2 năm đó đã nộp.

-  Được kéo dài thời hạn khấu hao tài sản số định thêm 1 năm, kể cả năm 2022.

-  Đối với người lao động được áp dụng thêm 1 năm tiền chi phí đổ đồng làm việc tại nhà ở mức 600 Euro/năm trừ vào thu nhập tính thuế.

- Tiền chủ doanh nghiệp tài trợ thêm cho người lao động hưởng tiền Kug được miễn thuế thu nhập, thời hạn đến ngày 30.06.2022.

- Miễn thuế đối với tiền thưởng cấp cho điều dưỡng do Covid-19  Corona-Pflegebonus tối đa 3.000 Euro/năm kể cả năm 2022.

- Gia hạn thời gian khai báo thuế vào năm 2020, 2021 và 2022 (khai thuế của năm 2020 nếu ủy quyền cho tư vấn thuế sẽ được gia hạn hết ngày 31.08.2022).

9- Kéo dài thời gian hưởng tiêu chuẩn tiền Kug: Chính phủ Liên bang đã kéo dài thời hạn quy định trước đây đến ngày 31.03.2022 nay tiếp tục kéo dài tới 30.06.2022 (tối đa 24 tháng quy định trước đây được nâng lên 28 tháng).  

10- Trợ cấp chi phí sưởi ấm: Trong bối cảnh giá năng lượng tăng người hưởng trợ cấp tiền nhà Wohngeld được  hưởng 135 Euro (2 người  ở chung được cấp 175 Euro, thêm mỗi người được cấp thêm 35 Euro). Học viên và sinh viên hưởng  Bafög được cấp 115 Euro mỗi người.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Sức khỏe

Cập nhật 28.01.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 74,4 lên 78,50; Chết 138 lên 175 ca

28/01/2023

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Cập nhật 28.01.2023 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 231 so với hôm qua 225

28/01/2023

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Cập nhật 27.01.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 74,4 lên 78,50; Chết 138 lên 175 ca

28/01/2023

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Trợ cấp

Lao động Việt từ thời Đông Đức cần biết: Đệ đơn xin tiền Quỹ Cứu trợ dành cho người lương hưu thấp

20/01/2023

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Giá cả tiêu dùng tăng đột biến, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân chúng. Ủy ban Liên minh đảng cầm quyền Đức do đó đã th

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang