Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ XIII: Trợ cấp tiền nhà ở mở rộng, tiêu chuẩn, thủ tục… cần biết

Kể từ ngày 01.01.2023, hai triệu hộ gia đình có thu nhập thấp đã được hưởng trợ cấp tiền nhà ở Wohngeld. Số lượng đó nhiều gấp tới ba lần so với trước đây. Và trợ cấp tiền nhà ở mở rộng mang tên “Wohngeld Plus” trung bình cao gấp đôi so với trước đây. Chừng 4,5 triệu người - đặc biệt là cha mẹ đơn thân, có gia đình hoặc người hưu trí - có thể yên tâm, không phải lo lắng với tiền thuê nhà và phụ phí nhà ở.

Những người hưu trí được hưởng lợi đặc biệt từ tiền trợ cấp nhà ở mở rộng Wohngeld Plus. Họ chiếm gần 50% tổng số những người hưởng trợ cấp tiền nhà.

Tiền thuê nhà cao và chi phí sưởi ấm tăng (phụ phí nhà ở) là gánh nặng đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp. Nhiều người lo lắng sẽ không còn khả năng thanh toán. Do đó, vào tháng 09.2022, Chính phủ Liên bang đã tiến hành cuộc cải cách trợ cấp tiền nhà ở lớn nhất trong lịch sử nước Đức từ trước đến nay, thông qua Luật cải cách trợ trợ cấp tiền nhà, nằm trong chương trình Gói Cứu trợ chung mang tên tiếng Đức Entlastungspakete.

Ngày 01.01.2023 Luật cải cách trợ cấp tiền nhà Wohngeldreform có hiệu lực. Hiện có khoảng 2 triệu hộ gia đình với 4,5 triệu nhân khẩu được hỗ trợ chi phí nhà ở. Trong đó có:

-Khoảng 600.000 hộ gia đình tiếp tục nhận được trợ cấp tiền nhà ở từ năm 2022 chuyển sang năm 2023.

-Ngoài ra còn có khoảng 1,04 triệu hộ gia đình cho đến nay thu nhập thấp nhưng vẫn trên ngưỡng giới hạn được hưởng trợ cấp tiền nhà, với Luật cải cách trợ cấp tiền nhà áp dụng từ năm 2023, có thể an tâm với khoản tiền trợ cấp nhà ở lần đầu tiên nhận được này.

-Tiếp theo, khoảng 380.000 hộ gia đình được trợ cấp tiền nhà, để không còn phải đệ đơn xin trợ cấp tiền thất nghiệp bậc II (Hartz IV) hay trợ cấp xã hội.

Trợ cấp tiền nhà nhằm giúp nhiều gia đình, cha mẹ đơn thân, người hưu trí

40% những người nhận trợ cấp tiền nhà là các hộ gia đình, nhiều người trong số họ là cha mẹ đơn thân. 48% là hộ gia đình của người hưu trí. Trợ cấp tiền nhà được trả dưới dạng trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập cao hơn chút ít so với tiên chuẩn an sinh cơ bản Grundsicherungsgrenze (tức tiêu chuẩn Hartz hay trợ cấp xã hội).

Ai được hưởng trợ cấp tiền nhà ở mở rộng “Wohngeld Plus”?

- Người hưởng lương hưu thấp.

- Các hộ gia đình lao động cũng như cha mẹ đơn thân và các cặp vợ chồng có thu nhập thấp và những người lao động với nghề nghiệp lương thấp.

- Sinh viên cũng có thể được hưởng trợ cấp tiền nhà nếu hộ gia đình không thỏa mãn điều kiện hưởng trợ cấp BAföG.

- Cư dân viện dưỡng lão cũng có thể được hưởng trợ cấp tiền nhà.

Bất kỳ ai đã nhận được các khoản trợ cấp khác trong đó có cả trợ cấp tiền nhà, về nguyên tắc không được nhận trợ cấp tiền nhà theo luật mới này. Ví dụ, những người hưởng tiền công dân hoặc trợ cấp xã hội Sozialhilfe (theo Bộ Luật SGB II hoặc SGB XII), hay trợ cấp cơ bản theo Đạo luật Người xin tị nạn, tiền BAföG hoặc tiền hỗ trợ đào tạo nghề.

Nộp đơn xin trợ cấp nhà ở tại đâu?

Trợ cấp tiền nhà ở mở rộng có thể đệ đơn tại các cơ quan chức năng địa phương về trợ cấp tiền nhà. Ở đó nhà chức trách có trách nhiệm cấp mẫu đơn, hướng dẫn khai báo và hồ sơ cần nộp. Nhiều tiểu bang cung cấp dịch vụ trên qua cổng thông tin điện tử của họ, vì vậy người đệ đơn có thể khai báo đệ đơn trực tuyến.

Các hộ gia đình đang nhận trợ cấp tiền nhà sẽ tự động nhận được trợ cấp nhà ở mở rộng theo luật mới mà không cần nộp đơn riêng. Chỉ khi hết thời gian cấp tiền nhà theo đơn cũ đã đệ trình mới cần đệ đơn lần 2 theo luật mới.

Trợ cấp tiền nhà tăng bình quân gấp đôi so với trước

Trợ cấp tiền nhà ở mở rộng tăng trung bình 190 euro mỗi tháng kể từ năm 2023, tức gấp đôi so với trợ cấp tiền nhà trước đây, tăng từ 180 euro mỗi tháng trước đây lên 370 euro mỗi tháng từ đầu năm 2023.

Trợ cấp tiền nhà ở mở rộng được tính theo số lượng thành viên hộ gia đình. Tiền thuê nhà được tính theo tiêu chuẩn diện tích được chấp nhận, hoặc căn cứ vào phụ phí nhà ở trong trường hợp có nhà riêng, đem so sánh với tổng thu nhập của các thành viên trong hộ gia đình.

Để biết mình có được hưởng trợ cấp tiền nhà mở rộng không, nếu hiểu tiếng Đức có thể mở đường Link (bằng tiếng Đức) => WohngeldPlus-Rechner, điền dữ liệu sẽ cho kết quả tự động. Văn phòng xét trợ cấp nhà ở tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, xét đơn của người đệ trình và ra quyết định cấp hoặc từ chối.

Trợ cấp tiền nhà bao gồm cả chi phí sưởi ấm đang tăng cao hiện nay

Trợ cấp tiền nhà mở rộng đảm bảo cho người được cấp có thể trả chi phí sưởi ấm ngày càng tăng. Nó được cấp theo số lượng người trong căn hộ. Tính trung bình, tiền trợ cấp các phụ phí nhà ở bù đắp được giá năng lượng hiện nay tăng gấp đôi so với năm 2020.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:


Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27

Đọc nhiều nhất

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

Huong Luu


Notice: Trying to get property 'category_id' of non-object in /var/www/html/vietduconline/blocks/banners/models/banners.php on line 27
Lên đầu trang