Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ XI: Luật hưu trí mới; Bỏ giới hạn thu nhập bổ sung; Tăng tuổi về hưu, tăng giới hạn tính phí hưu trí…

Nhiều người cao tuổi ở Đức nhận lương hưu vẫn tiếp tục làm việc, để có thu nhập bổ sung Hinzuverdienst. Chủ yếu dưới dạng làm thêm Minijob, hoặc bán thời gian Nebenjob.

Theo số liệu thống kê Liên bang, hiện nước Đức có hơn một triệu lao động từ 67 tuổi trở lên. Họ vẫn tiếp tục làm việc mặc dù đã đến tuổi nghỉ hưu quy định. Gần 600.000 người trong số họ thậm chí đã trên 70 tuổi. 220.000 trên 75 tuổi. Tất cả họ vẫn có một công việc thường xuyên. Phần lớn lao động cao tuổi được tuyển dụng dưới dạng làm thêm. Theo Chính phủ Liên bang, có khoảng 800.000 hưu trí có thu nhập bổ sung.

Tiếp tục tăng tuổi quy định về hưu

Giới hạn tuổi hưởng lương hưu quy định được tăng lên 66 từ đầu năm nay 2023, áp dụng cho những người sinh năm 1958 và sang năm nay bước sang tuổi 65. Đối với những người sinh muộn hơn, độ tuổi nghỉ hưu quy định tiếp tục tăng. Vào năm 2031, giới hạn độ tuổi nghỉ hưu quy định là 67 tuổi.

Bỏ giới hạn thu nhập bổ sung cho người về hưu trước tuổi quy định

Kể từ tháng 01.2023 giới hạn thu nhập bổ sung áp dụng trước đây đối với người vệ hưu trước tuổi quy định được bãi bỏ. Do đó, thu nhập tăng thêm không còn dẫn đến cắt giảm lương hưu của họ. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu. Việc bãi bỏ giới hạn thu nhập bổ sung áp dụng cho những người sắp nghỉ hưu và cả đã nghỉ hưu.

Giới hạn thu nhập bổ sung cho người về hưu mất sức

Những người về hưu do mất sức một phần, giới hạn thu nhập bổ sung 35.650 euro/năm. Về hưu do mất sức toàn phần, giới hạn thu nhập bổ sung 17.820 Euro/năm.

Phí bảo hiểm hưu trí không thay đổi

Phí bảo hiểm hưu trí theo luật định vẫn tiếp tục ở mức như năm ngoái 18,6% tính trên tổng lương Brutto.

Thay đổi ngưỡng giới hạn tiền lương tính phí bảo hiểm hưu trí

Ngưỡng này ở các tiểu bang phía Tây được nâng lên từ 7050 Euro/tháng trước đây lên 7300 Euro/tháng từ 2023. Có nghĩa, những người có mức lương trên ngưỡng đó phí đóng bảo hiểm hưu trí vẫn không thay đổi.

Tăng mức phí tối đa và tối thiểu đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Từ 01.01.2023, mức phí tối thiểu sẽ tăng lên 96,72 euro/tháng. Lý do là mức lương tối thiểu tăng lên 12 euro mỗi giờ và giới hạn thu nhập làm thêm tăng lên 520 euro mỗi tháng. Phí bảo hiểm tự nguyện tối đa ở các tiểu bang cũ và mới từ 1.311,30 euro lên 1.357.80 euro mỗi tháng. Đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện được áp dụng cho bất kỳ ai có hộ khẩu ở Đức và ít nhất 16 tuổi. Tuy nhiên, họ không phải đóng phí bảo hiểm bắt buộc. Những người đã tới tuổi về hưu và có lương hưu không bị khấu trừ cũng không được đóng phí bảo hiểm hưu trí tự nguyện này.

Tăng phần lương hưu phải đóng thuế thu nhập

Những người nghỉ hưu vào năm 2023 sẽ phải trả thuế thu nhập nhiều hơn. Từ tháng 01.2023, phần lương hưu chịu thuế sẽ tăng từ 82% tổng lương hưu áp dụng cho năm ngoái lên 83% cho năm nay. 17% còn lại được miễn thuế thu nhập.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang