Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ VIII: Mức ăn ở cấp cho lao động được miễn thuế; Giới hạn thu nhập bổ sung cho hưu trí

Tiêu chuẩn hiện vật cấp cho người lao động được miễn thuế và đóng bảo hiểm

Tiêu chuẩn (Sachbezugswerte) này được Bộ Lao động và Xã hội Liên bang Đức điều chỉnh hàng năm theo chỉ số tăng giá tiêu dùng (chỉ số lạm phát). Trong đó liên quan tới hầu hết các doanh nghiệp là tiêu chuẩn ăn freie Verpflegung và ở freie Unterkunft miễn phí cấp cho người lao động tại nơi làm việc, hay khi đi công tác, được quy định cho năm 2023 trong bảng dưới đây:

Tiêu chuẩn ăn freie Verpflegung (Euro)

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Đối tượng được hưởng

Tính theo

Bữa sáng

Bữa trưa

Bữa tối

Tổng cộng

Người lao động thành niên

Hàng tháng

60,00

114,00

114,00

288,00

Hàng ngày

2,00

3,80

3,80

9,60

Người nhà của người lao động thành niên

Hàng tháng

60,00

114,00

114,00

288,00

Hàng ngày

2,00

3,80

3,80

9,60

Người nhà nhưng chưa tròn 18 tuổi

Hàng tháng

48,00

91,20

91,20

230,40

Hàng ngày

1,60

3,04

3,04

7,68

Người nhà nhưng chưa tròn 14 tuổi

Hàng tháng

24,00

45,60

45,60

115,20

Hàng ngày

0,80

1,52

1,52

3,84

Người nhà nhưng chưa tròn 7 tuổi

Hàng tháng

18,00

34,20

34,20

86,40

Tiêu chuẩn ở freie Unterkunft (Euro)

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Mức ở

Tính theo

Tiền ở

Ở nhà tập thể
hoặc kí túc xá
của doanh nghiệp

Lao động thành niên ở 1 mình

Hàng tháng

265,00

225,25

Hàng ngày

8,83

7,51

Lao động thành niên ở 2 người

Hàng tháng

159,00

119,25

Hàng ngày

5,30

3,97

Lao động thành niên ở 3 người

Hàng tháng

132,50

92,75

Hàng ngày

4,42

3,09

Lao động thành niên ở trên 3 người

Hàng tháng

106,00

66,25

Hàng ngày

3,53

2,21

Lao động tuổi học nghề ở 1 mình

Hàng tháng

225,25

185,50

Hàng ngày

7,51

6,18

Lao động tuổi học nghề ở 2 người

Hàng tháng

119,25

79,50

Hàng ngày

3,97

2,65

Lao động tuổi học nghề ở 3 người

Hàng tháng

92,75

53,00

Hàng ngày

3,09

1,77

Lao động tuổi học nghề ở trên 3 người

Hàng tháng

66,25

26,50

Hàng ngày

2,21

0,88

Giới hạn thu nhập bổ sung đối với người về hưu đủ tuổi hoặc do mất sức lao động

- Giới hạn thu nhập bổ sung cho người về hưu đủ tuổi quy định trước đây, ngừng áp dụng từ 01.01.2023. Điều này có nghĩa thu nhập bổ sung không giới hạn, không còn bị khấu trừ vào một phần lương hưu như trước đây.

- Trong trường hợp về hưu do mất sức lao động, giới hạn thu nhập bổ sung được tăng lên đáng kể kể từ ngày 01.01.2023:

Giới hạn thu nhập bổ sung hàng năm đối với người về hưu do khuyết tật hoàn toàn dựa trên mức lương hưu trung bình của bảo hiểm hưu trí theo luật định và lên tới 17.823.75 euro/năm trong năm 2023. Trong trường hợp về hưu do khuyết tật một phần, giới hạn thu nhập bổ sung hàng năm quy định trong năm tới là 35,647.50 euro/năm.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

Huong Luu

Lên đầu trang