Lao động hưởng lương cần biết: Trách nhiệm báo ốm

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Thời hạn thông báo nghỉ ốm

Theo luật định, trong trường hợp nghỉ ốm, người lao động phải thông báo không chậm trễ vào ngày nghỉ ốm đầu tiên và nhanh nhất như có thể, để chủ thuê việc có thể bố trí nhân sự thay thế. Tốt nhất, nên thông báo trước giờ làm việc bắt đầu. Trong trường hợp bị tai nạn, người lao động phải báo ốm chừng nào có thể, hoặc nhờ người thân thông báo giúp. Cần phân biệt trách nhiệm thông báo bị ốm và nộp giấy chứng nhận nghỉ ốm của bác sĩ là 2 việc khác nhau. Giấy chứng nhận nghỉ ốm Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung của bác sĩ có màu vàng (gelber Schein), gồm 2 liên, 1 liên người lao động có thể nộp vào ngày thứ 3 nghỉ ốm cho chủ thuê việc. Liên thứ 2, hoặc bác sỹ sẽ gửi trực tiếp cho hãng bảo hiểm sức khoẻ, hoặc người lao động phải tự gửi tới đó, hoặc nhờ luôn chủ thuê việc gửi cho họ. Riêng chủ thuê lao động vẫn có thể yêu cầu nộp giấy chứng nhận nghỉ ốm sớm hơn, tức là vào ngày đầu tiên nghỉ ốm, được Tòa án Lao động Liên bang phán quyết trong bản án 5 AZR 886/11, gần đây. Thiếu một trong 2 liên trên, sẽ không được chủ lao động trả lương tiếp tục.

Chủ thuê lao động có thể đặt ra quy định cách thức báo nghỉ ốm

Nếu không đưa ra quy định cụ thể, người lao động có thể báo ốm qua Email, điện thoại, hoặc Fax trực tiếp cho chủ thuê việc hoặc người được phép thay mặt chủ như phòng quản lý nhân sự. Cần chú ý, việc nhờ đồng nghiệp thông báo ốm không có hiệu lực. Khi thông báo ốm phải giao dịch trực tiếp với phòng quản lý nhân sự, nếu trong công ty không có quy định khác.

Nếu vi phạm

Khi thông báo ốm hoặc nộp giấy chứng nhận nghỉ ốm của bác sỹ chậm trễ, người lao động có thể bị nhắc nhở, do vi phạm trách nhiệm luật định của mình. Nếu xảy ra thường xuyên, lặp lại vài lần chẳng hạn, người chủ có quyền cho nghỉ việc. Ngoài ra, chủ có thể giữ tiền lương cho đến khi người lao động trình đầy đủ giấy chứng nhận nghỉ ốm của bác sĩ.

Trường hợp phải nghỉ do con đau ốm

Người lao động có trách nhiệm báo ngay cho chủ. Ngoài ra, người lao động phải nộp cho chủ giấy chứng nhận của bác sĩ về thăm khám bệnh của con. Trên giấy này cần có xác nhận của bác sĩ ghi rõ con của người lao động cần có người chăm sóc trong thời gian ốm. Không có quy định về thời hạn nộp giấy này.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang