Lao động hưởng lương cần biết: Lương hưu doanh nghiệp

 

Tuy nhiên do lãi suất gần đây thấp, nên nhiều doanh nghiệp phải đầu tư nhiều tiền hơn để vẫn giữ được lời hứa về số tiền được hưởng trong tương lai. Theo luật định, các doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện cho nhân viên chuyển một phần thu nhập sang khoản dự trữ cho tuổi già. Nếu chọn hình thức hưu trí doanh nghiệp Betriebsrente, họ phải lập riêng một Qũy tiết kiệm dự trữ hưu trí, hàng tháng trích tiền lương của nhân viên đóng vào Qũy này (Rückstellung). Đặc biệt đối với những tập đoàn lớn với lịch sử lâu đời, đó là một khoản tiền đáng kể. Chẳng hạn, năm 2014, Qũy tiết kiệm hưu trí Pensionsrückstellung của Siemens lên đến 11,1 tỷ Euro, nhiều hơn năm trước đó 700 triệu Euro. Một trong những nguyên nhân khiến Qũy tiết kiệm dự trữ hưu trí tăng do lãi suất năm ngoái thấp. Mức lãi suất càng giảm, số tiền phải đóng vào Qũy tiết kiệm hưu trí càng cao. Trước đây khi lãi suất khoảng 4-6%, rõ ràng các doanh nghiệp phải đầu tư ít hơn. Để Qũy tiết kiệm hưu trí kịp thời đủ trả tiền hưu trí doanh nghiệp đến hạn phải trả, nhiều doanh nghiệp lập thêm Qũy bổ sung theo kế hoạch Planvermögen. Qũy tiết kiệm hưu trí của tất cả các tập đoàn Dax năm 2014 khoảng 214 tỷ Euro, trong khi cần đến 373 tỷ Euro để trả tiền hưu trí doanh nghiệp đến hạn. Qũy Planvermögen là một quyết định mang tính chiến lược giải quyết vấn đề trên. Nếu một công ty bị phá sản, Hiệp hội Đảm bảo Hưu trí Pension-Sicherungs-Verein sẽ can thiệp nhờ vào Qũy Planvermögen. Hiệp hội được lập ra để trả Qũy tiết kiệm hưu trí thay doanh nghiệp, trong trường hợp doanh nghiệp đó phá sản. Thông qua hiệp hội, tiền hưu trí doanh nghiệp được trả đến 8000 Euro/tháng.

5 hình thức tiết kiệm chăm sóc tuổi già Altersvorsorge trong doanh nghiệp

Theo luật, chủ lao động phải cho phép nhân viên đóng bảo hiểm xã hội được chuyển đổi một phần lương sang Qũy tiết kiệm hưu trí để chăm sóc tuổi già. Khoản thu nhập đóng vào qũy này được lợi ở chỗ miễn thuế thu nhập và không bị trừ phí Sozialbeitrag, tối đa 2856 Euro một năm và 238 Euro một tháng. Về cơ bản, có 5 hình thức chăm sóc tuổi già:

Trả trực tiếp Direktzusage: Chủ lao động có trách nhiệm trả lương hưu doanh nghiệp Betriebsrente từ Qũy của doanh nghiệp. Nếu một nhân viên rời khỏi doanh nghiệp, khoản phí hưu trí doanh nghiệp sẽ không phải trả tiếp, nhưng những khoản đã trả trước đó vẫn được giữ để trả lương hưu doanh nghiệp cho họ khi về hưu. Trong trường hợp phá sản sẽ được bảo vệ bởi Hiệp hội Đảm bảo Hưu trí.

Bảo hiểm trực tiếp Direktversicherung: Chủ lao động kí hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên. Phí có thể do chủ lao động trả hoàn toàn hoặc được chia cho người lao động. Tại một số công ty có thêm bộ phận Versorgungswerke. Họ không tự quản lý Qũy tiết kiệm hưu trí trích từ thu nhập, mà hợp tác với các cơ quan bảo hiểm.

- Cơ quan hưu trí Pensionskassen được thành lập bởi một hay nhiều doanh nghiệp. Về cấu trúc, Pensionskasse là một loại bảo hiểm nhân thọ đặc biệt. Phí do chủ lao động đóng nhưng người lao động có thể tham gia. Phí này được miễn bảo hiểm xã hội đến một ngưỡng nhất định.

Quỹ hưu trí Pensionsfonds là một cơ quan độc lập, được tự do lựa chọn hình thức đầu tư tiền. Qua đó, có thể thu về lãi suất cao hơn, nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Do đó, quỹ được Hiệp hội Đảm bảo Hưu trí bảo vệ.

Quỹ hỗ trợ Unterstützungskassen được thành lập bởi một hay nhiều doanh nghiệp dưới dạng cơ sở chăm sóc. Họ độc lập và có thể để một phần tiền của mình trong doanh nghiệp như một khoản cho vay. Khi bị phá sản, Hiệp hội Đảm bảo Hưu trí sẽ can thiệp.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Sức khỏe

Thuế

Trợ cấp

Bảo hiểm

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang