Lao động hưởng lương cần biết: Lương hưu doanh nghiệp

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tuy nhiên do lãi suất gần đây thấp, nên nhiều doanh nghiệp phải đầu tư nhiều tiền hơn để vẫn giữ được lời hứa về số tiền được hưởng trong tương lai. Theo luật định, các doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện cho nhân viên chuyển một phần thu nhập sang khoản dự trữ cho tuổi già. Nếu chọn hình thức hưu trí doanh nghiệp Betriebsrente, họ phải lập riêng một Qũy tiết kiệm dự trữ hưu trí, hàng tháng trích tiền lương của nhân viên đóng vào Qũy này (Rückstellung). Đặc biệt đối với những tập đoàn lớn với lịch sử lâu đời, đó là một khoản tiền đáng kể. Chẳng hạn, năm 2014, Qũy tiết kiệm hưu trí Pensionsrückstellung của Siemens lên đến 11,1 tỷ Euro, nhiều hơn năm trước đó 700 triệu Euro. Một trong những nguyên nhân khiến Qũy tiết kiệm dự trữ hưu trí tăng do lãi suất năm ngoái thấp. Mức lãi suất càng giảm, số tiền phải đóng vào Qũy tiết kiệm hưu trí càng cao. Trước đây khi lãi suất khoảng 4-6%, rõ ràng các doanh nghiệp phải đầu tư ít hơn. Để Qũy tiết kiệm hưu trí kịp thời đủ trả tiền hưu trí doanh nghiệp đến hạn phải trả, nhiều doanh nghiệp lập thêm Qũy bổ sung theo kế hoạch Planvermögen. Qũy tiết kiệm hưu trí của tất cả các tập đoàn Dax năm 2014 khoảng 214 tỷ Euro, trong khi cần đến 373 tỷ Euro để trả tiền hưu trí doanh nghiệp đến hạn. Qũy Planvermögen là một quyết định mang tính chiến lược giải quyết vấn đề trên. Nếu một công ty bị phá sản, Hiệp hội Đảm bảo Hưu trí Pension-Sicherungs-Verein sẽ can thiệp nhờ vào Qũy Planvermögen. Hiệp hội được lập ra để trả Qũy tiết kiệm hưu trí thay doanh nghiệp, trong trường hợp doanh nghiệp đó phá sản. Thông qua hiệp hội, tiền hưu trí doanh nghiệp được trả đến 8000 Euro/tháng.

5 hình thức tiết kiệm chăm sóc tuổi già Altersvorsorge trong doanh nghiệp

Theo luật, chủ lao động phải cho phép nhân viên đóng bảo hiểm xã hội được chuyển đổi một phần lương sang Qũy tiết kiệm hưu trí để chăm sóc tuổi già. Khoản thu nhập đóng vào qũy này được lợi ở chỗ miễn thuế thu nhập và không bị trừ phí Sozialbeitrag, tối đa 2856 Euro một năm và 238 Euro một tháng. Về cơ bản, có 5 hình thức chăm sóc tuổi già:

Trả trực tiếp Direktzusage: Chủ lao động có trách nhiệm trả lương hưu doanh nghiệp Betriebsrente từ Qũy của doanh nghiệp. Nếu một nhân viên rời khỏi doanh nghiệp, khoản phí hưu trí doanh nghiệp sẽ không phải trả tiếp, nhưng những khoản đã trả trước đó vẫn được giữ để trả lương hưu doanh nghiệp cho họ khi về hưu. Trong trường hợp phá sản sẽ được bảo vệ bởi Hiệp hội Đảm bảo Hưu trí.

Bảo hiểm trực tiếp Direktversicherung: Chủ lao động kí hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên. Phí có thể do chủ lao động trả hoàn toàn hoặc được chia cho người lao động. Tại một số công ty có thêm bộ phận Versorgungswerke. Họ không tự quản lý Qũy tiết kiệm hưu trí trích từ thu nhập, mà hợp tác với các cơ quan bảo hiểm.

- Cơ quan hưu trí Pensionskassen được thành lập bởi một hay nhiều doanh nghiệp. Về cấu trúc, Pensionskasse là một loại bảo hiểm nhân thọ đặc biệt. Phí do chủ lao động đóng nhưng người lao động có thể tham gia. Phí này được miễn bảo hiểm xã hội đến một ngưỡng nhất định.

Quỹ hưu trí Pensionsfonds là một cơ quan độc lập, được tự do lựa chọn hình thức đầu tư tiền. Qua đó, có thể thu về lãi suất cao hơn, nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Do đó, quỹ được Hiệp hội Đảm bảo Hưu trí bảo vệ.

Quỹ hỗ trợ Unterstützungskassen được thành lập bởi một hay nhiều doanh nghiệp dưới dạng cơ sở chăm sóc. Họ độc lập và có thể để một phần tiền của mình trong doanh nghiệp như một khoản cho vay. Khi bị phá sản, Hiệp hội Đảm bảo Hưu trí sẽ can thiệp.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang