Kinh doanh và lao động ở Đức cần biết: Phần II – Tiền con; Trợ cấp BEA; Trợ cấp bổ sung; Hỗ trợ đào tạo; Hỗ trợ nuôi con đơn thân

Tiền con Kindergeld

Tiền con từ ngày 1.1.2023 tăng đổ dồng lên 250 EUR cho mỗi trẻ, không phân biệt tuổi như trước đây. Đây là mức tăng tiền con lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức và là tín hiệu chính trị - xã hội quan trọng đối với các gia đình có con trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế này, nhằm bảo đảm nhu cầu cơ bản cho con cái Kindergrundsicherung.

Mức thu nhập miễn thuế thay tiền con Kinderfreibetrag

Năm 2023, tiền con và mức thu nhập miễn thuế thay cho tiền con được tăng lên chiểu theo Đạo Luật Bù đắp lạm phát ban hành ngày 8.12.2022.

Theo đó, mức thu nhập miễn thuế thay cho tiền con được tăng từ 2.730 EUR lên 2.810 EUR cho mỗi bố và mẹ, có hiệu lực ngược trở lại từ năm 2022. Các lần tăng tiếp theo được áp dụng từ ngày 1.1.2023 và từ 1.1.2024.

Bảng tổng hợp tiêu chuẩn tiền con và mức thu nhập miễn thuế thay tiền con

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

2021 / 2022 EUR

2023 / 2024 EUR

-Tiền con thứ nhất và thứ 2 219 250
-Tiền con thứ 3 225 250

-Tiền con thứ 4 trở đi, mỗi con

250

250

2021

2022

2023

2024

-Thu nhập miễn thuế thay tiền con, mỗi bố và mẹ 2 730 2 810 3 012 3 192

-Thu nhập miễn thuế dành cho chăm sóc, giáo dục, đào tạo (für Betreuung, Erziehung, Ausbildung -BEA)

1 464

1 464

1 464

1 464

-Tổng cộng 2 khoản thu nhập miễn thuế trên đối với mỗi bố và mẹ 4 194 274 4 476 4 656

- Chung cho cả bố và mẹ

8 388

8 548

8 952

9 312

Tiền thu nhập miễn thuế dành cho nhu cầu chăm sóc, giáo dục và đào tạo BEA

Kể từ năm 2021, luôn ở mức 1 464 EUR cho mỗi cha mẹ, hoặc 2 928 EUR cho cả cha mẹ.

Tiền trợ cấp bổ sung khẩn cấp cho con Kindersofortzuschlag

Kể từ tháng 07.2022, áp dụng cho bố mẹ có con đến 25 tuổi thuộc hộ gia đình hưởng Hartz IV hay trợ cấp xã hội (Sozialhilfe) được nhận khoản tiền trợ cấp bổ sung khẩn cấp 20 euro mỗi tháng theo Luật SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Trợ cấp bổ sung tiền con Kinderzuschlag

Trợ cấp bổ sung tiền con được tăng lên 229 Euro mỗi tháng cho mỗi con, từ ngày 01.07.2022. Để giảm bớt gánh nặng của các gia đình này do lạm phát, trợ cấp bổ sung tiền con tối đa được tăng từ ngày 01.01.2023 lên 250 Euro mỗi tháng.

Trợ cấp bổ sung tiền con cấp cho những hộ gia đình có thu nhập thấp. Thu nhập đó chỉ cao hơn một chút so với tiêu chuẩn Hartz 4. Nhờ đó, họ không cần xin tiền trợ cấp Hartz IV nữa. Trợ cấp bổ sung tiền con áp dụng cho hộ cha mẹ và cha mẹ đơn thân có con chưa lập gia đình dưới 25 tuổi. Những hộ này có thu nhập và tài sản chỉ có thể trang trải đủ mức sinh hoạt cơ bản của chính họ, nhưng không đủ trang trải cho con cái họ.

Nếu không có khoản trợ cấp bổ sung tiền con này, họ sẽ phải đệ đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp II hoặc trợ cấp xã hội. Nhờ khoản trợ cấp bổ sung tiền con, gia đình sẽ có thể sống bằng thu nhập của chính họ. Đồng thời, với khoản trợ cấp bổ sung tiền con, còn giúp các bậc cha mẹ tiếp tục làm công việc hiện tại. Trợ cấp bổ sung tiền con được tăng từ 205 EUR lên 209 EUR mỗi trẻ em từ ngày 01.01.2022. Từ ngày 1.7.2022, được tăng lên 229 EUR mỗi tháng. Và hiện nay là 250 Euro mỗi tháng.

Tiền trợ cấp hỗ trợ đào tạo Ausbildungsfreibetrag

Đối với gia đình có con đang học phổ thông hoặc học nghề và đang nhận tiền con hoặc thu nhập miễn thuế thay cho tiền con, cha mẹ được hưởng trợ cấp đào tạo, dưới dạng thu nhập miễn thuế Ausbildungsfreibetrag tính cho mỗi con đã tròn tuổi 18 và sống riêng ngoài hộ gia đình của cha mẹ (theo Điều § 33a Đoạn 2 Luật thuế thu nhập EStG). Từ năm 2023, trợ cấp hộ trợ đào tạo sẽ được tăng từ 924 EUR trước đó lên 1.200 EUR.

Tiền này, được cấp theo nguên tắc tháng. Nghĩa là bất kì tháng nào trong năm không thỏa mãn điều kiện được hưởng trên thì tháng đó sẽ bị cắt tiêu chuẩn, tức khấu trừ đi 1/12 tiêu chuẩn 1.200 Euro được khấu trừ vào thu nhập trước khi tính thuế.

Đối với cha mẹ nuôi con đơn thân: Được hưởng tiền hỗ trợ giảm gánh nặng Entlastungsbetrages: Tiền này được áp dụng cho những cha mẹ đơn thân đang hưởng tiền con, có ít nhất một con và không có người lớn nào khác sống trong hộ gia đình. Kể từ năm 2015, mức tiền hỗ trợ giảm gánh nặn lên tới 1.908 EUR cho 1 con. Mức này được cộng thêm 240 EUR cho mỗi con tiếp theo (chiểu theo Điều § 24b Luật thuế Thu nhập EStG).

-Trong năm 2020, 2021, 2022 mức tiền hỗ trợ giảm gánh nặng được tăng từ 1.908 EUR lên 4.008 EUR. Số tiền tăng 240 EUR vẫn không thay đổi.

-Từ ngày 01.01.2023, tiền hỗ trợ giảm gánh nặng được tăng thêm 252 EUR lên 4 260 EUR (theo Điều § 24b Luật thuế thu nhập EStG).

-Tiền hỗ trợ giảm gánh nặng được tính bằng cách trừ tiêu chuẩn này vào thu nhập của cha mẹ nuôi con đơn thân trước khi tính thuế, và được trừ tự động trong bảng khai thuế lương hàng tháng. Chủ lao động phải thực hiện khi khai báo tiền lương thuế và bảo hiểm cho nhân công.

Còn tiếp

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

Huong Luu

Lên đầu trang