Khi bị thuế vụ kiểm tra máy tính tiền, kinh nghiệm cần biết: Bán, hỏng hoặc bỏ máy tính; Thỏa thuận với thuế vụ… (Tiếp theo kì trước)

5. Trách nhiệm lưu giữ chứng từ

Nếu bán hoặc vứt bỏ máy tính tiền điện tử cũ của mình, thì cần lưu trữ dữ liệu máy tính tiền điện tử trong mười năm qua. Bởi theo luật định, thuế vụ có quyền kiểm tra thuế 10 năm trước. Khi đó họ cần dữ liệu máy tính tiền điện tử. Và nếu doanh nhân nói rằng dữ liệu máy tính tiền điện tử đã vô tình không được sao lưu khi máy tính tiền được bán hoặc tiêu hủy, thì nguy cơ rất cao, kết quả khai thuế, thuế vụ không thể kiểm tra dữ liệu trên máy tính, tức không còn bằng chứng nên sẽ tự ấn định doanh thu và thu nhập... Một sai lầm không thể khắc phục và có thể phải trả giá rất đắt.

6. Họa vô đơn chí

Nếu bị ấn định thuế do lỗi thiếu dữ liệu từ máy tính tiền điện tử, bị mất hoặc bị hỏng, chủ doanh nghệp phải được chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra thuế của các năm tiếp theo tính tới năm đang kiểm tra thuế. Lí do, lỗi mất dữ liệu máy tính tiền tới năm hiện đang kiểm tra mới phát hiện được, nghĩa là tất cả các năm trước thời điểm kiểm tra đều mắc cùng lỗi một lỗi trên, nếu doanh nghiệp không mua máy tính mới trong thời gian đó.

Ví dụ: Năm nay 2023, thuế vụ thực hiện kiểm tra thuế đối với tiệm ăn kinh doanh trong 3 năm 2018 đến năm 2020. Trong thời gian kinh doanh này, thuế vụ phát hiện được dữ liệu máy tính tiền bị mất. Họ ước tính doanh thu và lợi nhuận phải tăng lên so với khai báo tới 15.000 euro mỗi năm. Kết quả kiểm tra được thống nhất như trên vào tháng 6.2023. Do các sai sót vẫn không thể khắc phục vào quãng thời gian sau năm 2020, nên thuế vụ chắc chắn sẽ thực hiện kiểm tra thuế tiếp theo cho các năm 2021 đến 2023, nếu các năm này vẫn sử dụng đúng máy tính tiền cũ, không còn dữ liệu lưu trữ.

Kinh nghiệm: Việc kiểm tra tiếp theo nói trên có thể ngăn chặn được bằng cách thỏa hiệp với cơ quan thuế. Doanh nhân cần gặp nhân viên kiểm tra thuế, cấp trên của người này và lãnh đạo nhóm xét duyệt báo cáo thuế, đề nghị ký kết một thỏa thuận bằng văn bản về số tiền ước tính thêm về doanh thu và lợi nhuận cho những năm tiếp theo trên. Đây là cách duy nhất để tránh một cuộc kiểm tra thuế khác với một thuế vụ có khi còn nghiêm ngặt hơn.

7. Thỏa thuận với thuế vụ

Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng Schlussbesprechung tức sau khi kiểm tra thuế xong, trước đó họ đã gửi văn bản về kết quả kiểm tra thuế cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp, tư vấn thuế và thuế vụ cần cố gắng tìm ra một thỏa hiệp chung mà cả 2 bên đều có thể chấp nhận được, nếu không, một khi thuế vụ ra quyết định thuế cuối cùng Steuerbescheid, thì lúc đó doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn kiện ra tòa nếu muốn chống lại. Trong trường hợp bị ấn định thuế liên quan tới máy tính tiền, việc thương thảo thường kéo dài một thời gian cho đến khi tất cả các bên ít nhiều hài lòng, cảm thấy có thể chấp nhận được.

Kinh nghiệm: Vẫn còn hai cách để ngăn chặn các ấn định thuế quá mức của thuế vụ liên quan tới máy tính tiền. Trước hết, thuế vụ sau khi kiểm tra hồ sơ thuế sẽ gửi báo cáo Bericht kết quả cho doanh nghiệp. Nếu trong báo cáo đưa ra những lỗi sai phạm đầu tiên, thì doanh nghiệp trong quyết định thuế mới sau khi kiểm tra thuế và tư vấn thuế cần liên hệ với thuế vụ ngay lập tức và khiếu nại về các lỗi đó. Nếu lỗi sai phạm được phát hiện trong các đánh giá thuế sửa đổi sau khi kiểm tra thuế geänderte Steuerbescheide nach Prüfung, thì vẫn còn cơ hội đệ đơn chống lại kịp thời trong thời hạn thuế vụ quy định.

9. Tuân thủ thuế

Vì việc kiểm tra máy tính tiền có thể tăng lên trong tương lai, nên việc quản lý máy tính tiền đúng quy định cần được ưu tiên hàng đầu. Nếu doanh nghiệp không muốn gặp bất kỳ lỗi sai phạm bất ngờ nào trong quá trình thuế vụ kiểm tra, tránh họ phát hiện, thì nên làm việc với tư vấn thuế của mình ngay từ đầu về quản lí tiền mặt và sử dụng máy tính tiền.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang