Khai thuế thu nhập, bắt buộc hay tự nguyện? Lợi khi nào?

 

Câu hỏi:

Trước đây tôi làm phụ bếp cho một nhà hàng, hàng tháng nhận tiền lương cầm tay từ chủ, không quan tâm đến đóng thuế hay nộp bảo hiểm như thế nào, bao nhiêu. Năm kia và năm qua tôi phải chuyển chỗ làm việc 3 lần. Công việc và lương không thay đổi mấy. Không hiểu sao Sở Tài chính lại gửi công văn đòi nộp bản khai thuế thu nhập, còn nhắc nhở nếu quá hạn sẽ phải nộp tiền khai thuế muộn. Tôi hỏi mọi người làm cùng, chẳng ai bị cả. Họ bảo khai hay không tùy mình, thuế chủ đã tự khấu trừ nộp rồi? Vậy xin hỏi có đúng không? Nên như thế nào? (Một độc giả).

Trả lời:

Trách nhiệm người hưởng lương phải nộp bản khai báo thuế hay tự nguyện được quy định tại Điều §46 Luật thuế thu nhập EStG.

1- Phải nộp bản khai báo thuế gồm những người:

- Nhận thêm các khoản bổ sung tiền lương (Zusatzzahlungen): Ngoài lương chính, nếu người lao động còn nhận thêm các khoản tiền thay lương, như tiền thất nghiệp, tiền nghỉ việc do thiếu công việc, tiền cha mẹ, tiền nằm viện... nếu các khoản tiền đó vượt quá 450 Euro/ năm.

- Làm việc và nhận lương nhiều chỗ: Với điều kiện trong cùng thời gian và thuế lương tính theo bậc IV, hoặc lương đó chưa khấu trừ thuế sẵn.

- Bậc thuế: Vợ chồng có thể bị yêu cầu khai thuế, chẳng hạn một người đi làm, đóng thuế bậc V, hoặc cả hai đều có việc làm và đóng thuế bậc IV hay III/V có tính hệ số điều chỉnh (Faktor), hay trường hợp người phối ngẫu xin tách khai thuế riêng rẽ (Einzelveranlagung).

- Xin khấu trừ các khoản miễn thuế vào thu nhập: Chẳng hạn thay vì hưởng tiền con thì đệ đơn xin khấu trừ một phần tiền lương trước khi áp biểu thuế để được lợi hơn là lĩnh tiền con. Cách này thường được người có lương cao phải đóng thuế nhiều áp dụng.

- Tính chất thu nhập và cách khai thuế: Nhận những khoản thù lao ngoài lương chưa khấu trừ thuế. Hoặc thay đổi chủ lao động nhưng chủ mới không khấu trừ thuế vào lương đúng như chủ cũ. Đây có thể là trường hợp của Qúy độc giả KT.

- Tình trạng hôn nhân: Ly dị hoặc khi vợ/chồng mất kết hôn người khác cùng năm.

- Trong thẻ lương: Có ghi vợ/chồng sống ở các nước khác thuộc khối EU.

- Sống ở nước ngoài: Nhưng đệ đơn xin khai thuế thu nhập ở Đức chứ không phải ở nước ngoài.

- Hưu trí: Từ 2005 lương hưu được đánh thuế mới. Qua đó nhiều người nghỉ hưu phải đóng thuế. Quy tắc tính đơn giản: càng về hưu trễ, khoản lương hưu phải chịu thuế càng cao. Ai hiện đang lãnh lương hưu nên lưu ý: mỗi lần tăng lương hưu có thể rơi vào nhóm phải đóng thuế vì mức thuế được tính trên lương hưu Brutto, thường là nhóm nhận trên 1.500 € mỗi tháng và chưa hề nộp tờ khai thuế.

- Lợi tức (Kapitaleinkünfte): Ai không nộp đơn miễn thuế lợi tức và năm trước chưa đóng (Abgeltunssteuer) thì phải khai thuế bằng cách điền lợi tức vào tờ phụ lục khai thuế mang tên “Anlage Kap”.

- Đăng ký các khoản thu nhập miễn thuế: Tất cả mọi đối tượng đóng thuế có đăng ký khoản được miễn thuế (Freibetrag) chứ không phải để thuế vụ tự khấu trừ đổ đồng (Pauschal), chẳng hạn tiền con, cũng phải khai thuế nếu năm trước thu nhập lương cao hơn mức Freibetrag (nhà nước ấn định cho từng năm).

- Bị lỗ: Nếu người lao động ngoài hưởng lương còn có thêm thu nhập từ kinh doanh, bắt buộc phải khai thuế lương, khi Sở Tài chính phát hiện đã khai lỗ kinh doanh năm trước đó. Một trường hợp nữa, đi làm với lương toàn phần thấp và đang theo đuổi chương trình đào tạo nghề thứ hai với chi phí cao, có thể xin khấu trừ chi phí này vào những năm kế tiếp. Trong trường hợp này phải khai thuế thu nhập.

- Khai thuế khi không hưởng lương: Không hưởng lương nhưng có thu nhập vượt quá mức miễn thuế ấn định từng năm, đều phải khai thuế, thường áp dụng cho những người hành nghề tự do, như viết sách, báo, biểu diễn nghệ thuật, thậm chí làm từ thiện hưởng thù lao.

- Bị sở tài chính yêu cầu: Theo Điều 149 Abs. 1 S. 2 Nghị định Abgabenordnung, sở tài chính có quyền đòi bất cứ ai có thu nhập phải khai thuế mặc dù không thuộc các đối tượng trên. Nếu thấy mình không thuộc diện nào nêu trên thì có thể hiểu thuộc dạng bị sở tài chính yêu cầu.

2- Khai thuế tự nguyện

Nghiã là bất cứ ai có thu nhập đã được khấu trừ thuế sẵn, nếu không thuộc diện sở tài chính đòi khai thuế, đều có quyền tự khai thuế. Giới chuyên gia khuyên người lao động nên làm, do các khoản chi phí được phép khấu trừ vào thu nhập sở tài chính tính theo định mức đổ đồng, trong khi thực tế cao hơn hoặc có những khoản phải tự khai báo.

Thường nên khai thuế khi:

- Các chi phí phục vụ cho làm việc cao hơn định mức.

- Có những chi phí đột xuất như hiếu hỷ, ly dị, tai nạn...

- Phải chi cho công việc gia đình như thuê người trông trẻ, sửa chữa nhà cửa...

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang