Khai thuế năm 2021 cần biết: Thời hạn khi tự khai hoặc ủy quyền; Khai bắt buộc, không bắt buộc, tự nguyện; Ủy quyền

Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021)

1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế

- Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ ngoài tiền lương đã khấu trừ thuế còn có thu nhập bổ sung hơn 410 Euro, như thu nhập cho thuê nhà hoặc làm thêm bằng cách tự hành nghề.

- Cùng lúc lao động hưởng lương tại nhiều doanh nghiệp khác nhau.

- Người lao động đã nộp đơn hưởng loại thuế lương theo quy chế giảm Lohnsteuerermäßigung cho năm 2021 và theo đó chủ lao động đã khấu trừ trước thuế lương ít hơn vào tiền lương.

- Người lao động đã kết hôn và chọn khai thuế thuế bậc III / V Steuerklassenkombination III/V hoặc thuế bậc IV hoặc thuế bậc IV nhân với hệ số die Steuerklasse IV mit Faktor.

- Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu nhận được trợ cấp thay thế tiền lương trên 410 Euro, như tiền ốm đau Krankengeld, tiền cha mẹ Elterngeld, trợ cấp thất nghiệp Arbeitslosengeld.

- Người lao động đã nhận được một khoản bồi thường thôi việc hoặc tiền thu lao bổ sung trong nhiều năm cộng lại và chủ lao động khai thuế các khoản thanh toán này theo phương pháp 1 phần 5 (Fünftelmethode).

2. Không phải người lao động hưởng lương nhưng có thu nhập bổ sung (như người về hưu hoặc người có nhà riêng cho thuê)

Nếu người về hưu hoặc người phối ngẫu có nhà cho thuê vào năm 2021 không còn nhận tiền lương do chủ lao động trả sẽ phải khai thuế nếu thu nhập cao hơn mức thu nhập cơ bản không phải đóng thuế Grundfreibetrag năm 2021 là 9.744 Euro/năm.

3. Doanh nhân

Doanh nhân Unternehmer luôn có trách nhiệm khai thuế nộp cho Sở Tài chính, gồm thuế MwSt (giá trị gia tăng), thuế thu nhập Einkommensteuer- bzw. eine Körperschaftsteuererklärung và thuế môn bài Gewerbesteuererklärung.

Những người không phải khai thuế năm 2021

Ai không thuộc các trường hợp phải khai thuế năm 2021 nói trên, có nghĩa người đó không có trách nhiệm đóng thuế.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không được khai thuế năm 2021 nộp cho Sở Tài chính. Bất cứ ai đã đóng thuế năm 2021 và dự tính họ được hoàn thuế do chi phí quảng cáo, chi phí bất thường hoặc chi phí đặc biệt đều có thể khai thuế tự nguyện nộp cho cơ quan thuế.

Kinh nghiệm thực tế: Khai thuế tự nguyện, đặc biệt đối với lao động hưởng lương rất có ý nghĩa. Theo thống kê hiện tại từ Cơ quan Thống kê Liên bang, khoảng 14 triệu người sử dụng lao động đã nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế vào năm 2017. 12,3 triệu người khai thuế được hoàn thuế trung bình 1.051 Euro. Khoảng 12 triệu lao động không khai thuế tự nguyện và do đó đã không được hoàn thuế.

Những điểm đặc biệt đối doanh nhân trong khai thuế năm 2021

Các doanh nhân phải nộp bản khai thuế năm 2021 cho cơ quan thuế dưới dạng điện tử. Tờ khai thuế giấy không còn được phép.

Ngoại lệ khai thuế trên giấy sẽ được phép nếu một doanh nhân không có máy tính cũng như không có kết nối Internet và không có tư vấn thuế nhận khai thuế.

Thời hạn khai thuế năm 2021

Do đại dịch Covid-19, thời hạn nộp bản khai thuế và các quy định về lãi suất đối với các khoản nợ thuế hay hoàn thuế đã được thay đổi. Bản khai thuế năm 2020 phải được nộp cho cơ quan thuế vào ngày 01 hoặc 02.11.2021 cho những người khai thuế không qua tư vấn thuế. Bất cứ ai khai thuế năm 2020 thông qua tư vấn thuế hoặc một hiệp hội hỗ trợ khai thuế thời gian nộp bản khai thuế được gia hạn đến cuối tháng 05.2022.

Đối với thuế 2021, bất kỳ ai không qua tư vấn thuế đều phải nộp bản khai thuế cho cơ quan thuế chậm nhất đến ngày 30.09.2022.

Thời hạn nộp bản khai thuế năm 2021 thông qua tư vấn thuế

Người khai thuế thông qua tư vấn thuế hoặc hiệp hội hỗ trợ khai thuế thời hạn nộp bản khai thuê được gia hạn đến ngày 30.06.2023.

Thời hạn nộp bản khai thuế năm 2022

Dự thảo Đạo luật Hỗ trợ Thuế Corona lần thứ tư thậm chí còn quy định gia hạn thời hạn khai thuế năm 2022 đến ngày 31.08.2023 và đối với người khai thuế thông qua tư vấn thuế được gia hạn tới 30.04.2024.

Có thể ủy quyền khai thuế cho ai

Chỉ có tư vấn thuế hoặc Hiệp hội hỗ trợ thuế lương mới được phép nhận ủy quyền khai thuế năm 2021. Hàng xóm, người quen hoặc thành viên gia đình không được phép giúp đỡ. Nếu cơ quan thuế phát hiện khai thuế nhờ người không được ủy quyền khai thuế có thể bị áp dụng hình phạt theo luật định.

(Xem thêm:

=> Luật Cứu trợ lần 2 do giá cả tăng - Tiền hỗ trợ đổ đồng; Thưởng trẻ em; Bổ sung trợ cấp 1 lần; Vé tầu xe; Giảm thuế xăng dầu).

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ X: Tiền Con bổ sung dành cho gia đình thu nhập thấp; Quy định và hướng dẫn

19/03/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Sức khỏe

Cập nhật 29.03.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 104,0 so với hôm qua 105,0

30/03/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cập nhật 29.03.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 34,10 xuống 31,60; Chết từ 162 xuống 134 ca

30/03/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cập nhật 28.03.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 105,0 so với hôm qua 111,0

28/03/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Trợ cấp

Luật Đức mới tháng 03.2023 - Phần I: Hỏi đáp về trợ giá năng lượng

02/03/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Luật an sinh xã hội cần biết: Trợ cấp cơ bản dành cho người già và người mất sức

23/02/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Lao động Việt từ thời Đông Đức cần biết: Đệ đơn xin tiền Quỹ Cứu trợ dành cho người lương hưu thấp

20/01/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Bảo hiểm

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ XI: Luật hưu trí mới; Bỏ giới hạn thu nhập bổ sung; Tăng tuổi về hưu, tăng giới hạn tính phí hưu trí…

21/03/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ VII: Khai báo ốm qua mạng; An sinh xã hội, bảo hiểm hưu trí

26/02/2023

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang