Hỏi đáp: Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục nhận tiền hỗ trợ giá năng lượng cao 300 Euro từ tháng 9 của Chính phủ Đức

Tóm tắt

- Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần Die Energiepreispauschale (EPP) nhằm mục đích bù đắp giá năng lượng tăng.

- Tất cả những người lao động đều có thể nhận được số tiền 300 euro một lần, ngay cả những người làm thêm.

- Thời điểm bắt đầu thanh toán 01.09.2022. Nếu ai không nhận được, có thể khấu trừ vào thuế khai báo cho năm 2022.

Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần (EPP) là gì?

Đầu tiên do đại dịch Covid-19 và sau đó là chiến tranh Nga xâm lược Ukraine đã đẩy giá hàng hoá lên cao. Do giá năng lượng tăng mạnh, Chính phủ Liên bang đã đưa ra nhiều gói cứu trợ khác nhau, một trong số đó là tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao (EPP) 300 euro. Khoản thanh toán một lần này sẽ được trả cho tất cả những người lao động vào năm 2022.

Ai nhận được EPP 300 Euro?

Tiền EPP 300 euro được trả cho bất kỳ người lao động nào, đang làm việc vào ngày 01.09.2022 và có bậc thuế lương từ 1 đến 5. Điều đó có nghĩa bao gồm tất cả người lao động, toàn thời gian, bán thời gian, hay làm thêm. Học viên, sinh viên làm việc được trả lương, công chức, thẩm phán và binh lính cũng đủ điều kiện hưởng tiền hỗ trợ này.
Trong trường hợp các cặp vợ chồng đã kết hôn, mỗi người phối ngẫu đều nhận được 300 euro, với điều kiện cả hai đều có việc làm.

Những người nhận trợ cấp thay thế tiền lương có được nhận EPP không?

Được, kể cả trước đó hưởng tiền Kug, cũng như người hưởng tiền ốm, tiền nghỉ do thai sản hoặc tiền cha mẹ Elterngeld.

Những người làm thêm có nhận được EPP không?

Về nguyên tắc, tất cả những người làm thêm năm 2022 đều được hưởng. Đối với công việc làm thêm 450 euro (520 euro từ tháng 10.2022), đều được nhận EPP. Tuy nhiên, không được làm song song cả công việc chính (toàn thời gian hoặc bán thời gian). Nghĩa là bất cứ ai làm thêm, ngoài công việc chính không thể hưởng EPP hai lần (1 cho làm thêm, một cho làm toàn phần, hay bán phần). Chủ lao động có thể yêu cầu người làm thêm phải cam kết không làm toàn phần hay bán phần, hay làm thêm ở nơi khác.

Nếu người sử dụng lao động không trả EPP trực tiếp, người lao động có thể nhận được EPP thông qua tờ khai thuế năm 2022.

Người hưu trí có được nhận EPP không?

Bất cứ ai đã hưởng lương hưu tuổi già của mình và không có thu nhập bổ sung đều không được hưởng EPP. Chính phủ biện minh cho quy định trên là do lương hưu đã được tăng từ tháng 07.2022 lên 5,35% ở phiá Tây và 6,12% ở phiá Đông. Nếu người hưu trí muốn hưởng EPP thì phải đi làm việc trở lại, có bảng lương.

Sinh viên có được nhận EPP không?

Về nguyên tắc, sinh viên và người hưu trí không được hưởng EPP. Nhưng nếu họ làm thêm vào năm 2022, cũng được hưởng EPP.

Người tự hành nghề Selbstständige có được hưởng EPP không?

Những người kinh doanh dưới hình thức tự hành nghề, như nông dân, lâm nghiệp, những người làm nghề tự do, như nhà báo, ca sỹ, dịch thuật..., cũng được hưởng tiêu chuẩn EPP. Đối với họ, tiêu chuẩn 300 euro được khấu trừ vào thuế phải đóng khi khai báo thuế 2022. Trong một số trường hợp, các tiểu bang sẽ gửi thông báo thanh toán tiêu chuẩn 300 euro bằng cách khấu trừ vào tiền thuế trả trước trong năm. Nếu những người tự kinh doanh không phải trả trước hoặc trả dưới 300 euro, thì khoản tiền EPP sẽ được khấu trừ vào thuế 2022 khi khai báo thuế.

Làm thế nào để nhận tiền EPP ?

Có 2 cách: Hoặc chủ lao động thanh toán hoặc thông qua khai báo thuế.

Thủ tục rất đơn giản, người hưởng tiền EPP không phải làm bất cứ thủ tục gì để nhận được 300 euro. Điều kiện tiên quyết: Phải có hợp đồng lao động vào ngày 01.09.2022. Bất kỳ ai đang làm việc vào ngày này sẽ tự động nhận được khoản tiền EPP cùng với tiền lương trực tiếp từ người sử dụng lao động. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp đang hưởng tiền cha mẹ hoặc tiền ốm đau. Tất cả những người còn lại đều phải thông qua khai báo thuế, để khấu trừ vào tiền thuế phải đóng.

Vào ngày 01.09.2022, vừa lao động toàn phần, vừa làm thêm 2 chỗ khác nhau, vậy ai thanh toán tiền EPP?

Trong trường hợp này, EPP chỉ được trả bởi người sử dụng lao động toàn phần.

Ngày 01.09.2022 đang hưởng tiêu chuẩn tiền cha mẹ Elterngeld có được hưởng EPP không?

Có. Người hưởng tiền cha mẹ được nhận tiền EPP nếu tháng 9.2022 vẫn hưởng tiền cha mẹ, và do chủ lao động thanh toán. Nếu không, cũng có thể nhận EPP thông qua tờ khai thuế năm 2022.

Lao động kết thúc trước ngày 01.09.2022 và ngày đó bắt đầu hưởng lương hưu, vậy có được nhận EPP từ chủ lao động không?

Không. Chỉ được nhận khi khai báo thuế năm 2022.

Trước ngày 01.09.2022 bị nghỉ việc hưởng tiền thất nghiệp, có được hưởng EPP không?

Có, nhưng chỉ thông qua khai báo thuế 2022.

Người sử dụng lao động phải chú ý điều gì khi thanh toán tiền EPP cho người lao động?

Thanh toán EPP cho người lao động được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp. Khoản đó được Sở Tài chính thanh toán trả lại thông qua khai báo thuế lương, được hạch toán vào thu nhập của doanh nghiệp. Kết quả lấy thu trừ đi chi sẽ bằng không.

Nếu tổng EPP trả cho nhân viên vượt quá tổng số tiền thuế phải trả cho cơ quan thuế thì số tiền vượt quá sẽ được cơ quan thuế hoàn trả cho người sử dụng lao động.

Xác nhận lao động làm thêm chỉ ở một doanh nghiệp như thế nào?

Nếu người sử dụng lao động muốn thanh toán EPP cho những người làm thêm, họ phải yêu cầu người lao động viết giấy cam kết chỉ làm việc ở doanh nghiệp này (Erste Dienstverhältnis). Có thể sử dụng mẫu xác nhận tiếng Đức, theo đường Link => Muster-Vorlage – Bestätigung des ersten Dienstverhältnisses.

Khi nào nhận được tiền?

Tất cả nhân viên sẽ tự động nhận được tiền từ người sử dụng lao động vào tháng 9.2022 cùng lúc với tiền lương của họ.

Nếu nhận tiền thông qua khai báo thuế, trước tiên phải nộp báo cáo thuế 2022. Khoản tiền EPP sau đó sẽ được khấu trừ vào tiền thuế phải trả hoặc được cấp nếu tiền thuế phải đóng thấp hơn tiền EPP.

Tiền EPP là thu nhập có phải đóng thuế thu nhập không?

Có, EPP là thu nhập nên phải chịu thuế, nên chủ lao động sẽ thanh toán trong phiếu lương là Brutto, đồng thời khấu trừ tiền thuế tính trên 300 Euro EPP, phần còn lại là tiền lương Netto trả cho người lao động. Cách tính này giống như tiền thưởng Giáng sinh vậy.

Mức lương càng cao, EPP bị khấu trừ thuế càng nhiều, có đúng không?

Đúng! Với những người có thu nhập cao, tỷ suất thuế thu nhập cao theo, thì EPP 300 Euro bị khấu trừ nhiều hơn so với người chịu tỷ suất thuế thấp. Chỉ những người có tổng thu nhập chịu thuế dưới mức thu nhập cơ bản là 10.347 euro/năm mới được hưởng toàn bộ số tiền EPP.

(Xem thêm:

=> Luật Đức mới tháng 08.2022 - Phần III: Trách nhiệm chứng minh đã tiêm vắc xin sởi cho trẻ có hiệu lực).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Giải đáp

Đạo luật Cải thiện Chăm sóc Bệnh viện mới (KHVVG) cần biết - Hỏi đáp (PHẦN I)

20/05/2024

  Tóm tắt - Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần Die Energiepreispauschale (EPP) nhằm mục đích bù đắp giá năng lượng tăng. - Tất cả những người lao động đều có thể nhận được số tiền 300 euro một lần, ngay cả những người làm thêm. - Thời điểm bắt đầu thanh toán 01.09.2022. Nếu ai không nhận được, có thể khấu trừ vào thuế khai báo cho năm 2022. Tiền hỗ trợ gi

Luật Lương Hưu cần biết: Lương hưu mất sức Erwerbsminderungsrente, từ 01.07.2024 – Hỏi đáp

19/05/2024

  Tóm tắt - Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần Die Energiepreispauschale (EPP) nhằm mục đích bù đắp giá năng lượng tăng. - Tất cả những người lao động đều có thể nhận được số tiền 300 euro một lần, ngay cả những người làm thêm. - Thời điểm bắt đầu thanh toán 01.09.2022. Nếu ai không nhận được, có thể khấu trừ vào thuế khai báo cho năm 2022. Tiền hỗ trợ gi

Luật đất đai ở Việt Nam cần biết: Quyền thừa kế đất đai do cha mẹ để lại hiệu lực từ 2024 

11/05/2024

  Tóm tắt - Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần Die Energiepreispauschale (EPP) nhằm mục đích bù đắp giá năng lượng tăng. - Tất cả những người lao động đều có thể nhận được số tiền 300 euro một lần, ngay cả những người làm thêm. - Thời điểm bắt đầu thanh toán 01.09.2022. Nếu ai không nhận được, có thể khấu trừ vào thuế khai báo cho năm 2022. Tiền hỗ trợ gi

Ấn phẩm

Giới thiệu Luật Đức mới năm 2024: Tổng quan những thay đổi quan trọng nhất có hiệu lực từ tháng 01

01/06/2024

  Tóm tắt - Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần Die Energiepreispauschale (EPP) nhằm mục đích bù đắp giá năng lượng tăng. - Tất cả những người lao động đều có thể nhận được số tiền 300 euro một lần, ngay cả những người làm thêm. - Thời điểm bắt đầu thanh toán 01.09.2022. Nếu ai không nhận được, có thể khấu trừ vào thuế khai báo cho năm 2022. Tiền hỗ trợ gi

Giới thiệu Ấn phẩm: Sang Đức làm việc & Du học cần biết: Đạo luật Nhập cư Lao động chuyên ngành mới có hiệu lực từ 01.11.2023 

16/05/2024

  Tóm tắt - Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần Die Energiepreispauschale (EPP) nhằm mục đích bù đắp giá năng lượng tăng. - Tất cả những người lao động đều có thể nhận được số tiền 300 euro một lần, ngay cả những người làm thêm. - Thời điểm bắt đầu thanh toán 01.09.2022. Nếu ai không nhận được, có thể khấu trừ vào thuế khai báo cho năm 2022. Tiền hỗ trợ gi

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

11/05/2024

  Tóm tắt - Tiền hỗ trợ giá năng lượng tăng cao một lần Die Energiepreispauschale (EPP) nhằm mục đích bù đắp giá năng lượng tăng. - Tất cả những người lao động đều có thể nhận được số tiền 300 euro một lần, ngay cả những người làm thêm. - Thời điểm bắt đầu thanh toán 01.09.2022. Nếu ai không nhận được, có thể khấu trừ vào thuế khai báo cho năm 2022. Tiền hỗ trợ gi

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang