Giới thiệu Ấn phẩm: Sang Đức làm việc & Du học cần biết: Đạo luật Nhập cư Lao động chuyên ngành mới có hiệu lực từ 01.11.2023 

PHẦN I

Thẻ xanh EU mới từ tháng 11.2023

-Hạ giới hạn tiền lương

-Mở rộng diện nhập cư

PHẦN II

Những thay đổi khác từ tháng 11.2023

-Điều kiện cấp giấy phép cư trú cho lao động chuyên ngành không có bằng cấp

-Lao động đối với lái xe chuyên nghiệp

Quy định làm việc và công nhận bằng cấp từ năm 2024

-Lưu trú để tìm việc và công nhận trình độ đào tạo ở nước ngoài

-Cơ hội lưu trú tại Đức để tham gia các biện pháp đánh giá trình độ đào tạo

PHẦN III

Việc làm đối với lao động phổ thông và lao động chuyên ngành

-Quy định đặc biệt về việc làm đối với lao động có kinh nghiệm nghề nghiệp

-Đối với chuyên gia CNTT quyền được nhập cư lao động thậm chí còn dễ dàng hơn

-Nhập cư lao động điều dưỡng từ các nước thứ ba

-Tìm kiếm việc làm sau khi được đào tạo nghề chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng

-Điều dưỡng và trợ lý từ các nước thứ ba đã hoàn thành khóa đào tạo tại Đức

-Giấy phép định cư cho người lao động chuyên ngành từ nước ngoài

-Đối với sinh viên tốt nghiệp một khóa đào tạo nghề ở Đức

-Đoàn tụ gia đình dễ dàng hơn đối với lao động chuyên ngành

-Giấy phép cư trú cho những người được trợ cấp khởi nghiệp

PHẦN IV

Việc làm của sinh viên và du học sinh nhập cư

-Mở rộng cơ hội làm việc cho sinh viên nước ngoài

-Thời gian cư trú để tìm kiếm trường đại học có triển vọng làm thêm

-Mở rộng cơ hội cư trú để tìm kiếm nơi đào tạo

-Mở rộng cơ hội làm việc bán thời gian cho sinh viên

Việc làm ngắn hạn

Những thay đổi tiếp theo từ đầu mùa hè năm 2024

-Áp dụng thẻ cơ hội tìm việc

PHẦN KẾT V

Quy định riêng nhập cư lao động từ các nước Tây Balkan

Lao động chuyên ngành phải làm những thủ tục gì để có thể nhập cư vào Đức làm việc

-Tư vấn

-Nơi liên hệ xin thị thực nhập cảnh và cư trú

-Là một nhà tuyển dụng lao động, tuyển sinh nước ngoài, hay công ti ở Đức cần nhân lực nước ngoài, có thể tìm thông tin ở đâu?

-Những thông tin cụ thể

Giá tiền ấn phẩm online: €9.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang