Dành cho những người thu nhập thấp ở Đức: Tổng hợp mọi quy định về Tiền Trợ cấp Nhà ở Wohngeld, năm 2023

Tiền trợ cấp nhà ở Wohngeld

Đó là tiền trợ cấp của nhà nước trả chi phí nhà ở cho những người có thu nhập thấp (hiện được gọi là tiền trợ cấp nhà ở mở rộng Wohngeld-Plus), mà khi được trợ cấp tiền nhà ở đó, thì tổng thu nhập của người nhận sẽ đạt được mức sống cơ bản. Nghĩa là không còn phải xin tiền Hartz IV, Sozialhilfe hay Bürgergeld hiện nay.

Đối tượng được hưởng trợ cấp tiền nhà ở

- Người hưởng lương hưu thấp.

- Các hộ gia đình cũng như cha mẹ đơn thân và các cặp vợ chồng có thu nhập thấp và những người lao động với nghề nghiệp lương thấp.

- Sinh viên cũng có thể được hưởng trợ cấp tiền nhà nếu hộ gia đình không thỏa mãn điều kiện hưởng trợ cấp BAföG.

- Cư dân viện dưỡng lão cũng có thể được hưởng trợ cấp tiền nhà ở.

Bất kỳ ai đã nhận được các khoản trợ cấp khác trong đó có cả trợ cấp tiền nhà ở, về nguyên tắc không được nhận trợ cấp tiền nhà theo luật mới này. Ví dụ, những người hưởng tiền công dân hoặc trợ cấp xã hội Sozialhilfe (theo Bộ Luật SGB II hoặc SGB XII), hay trợ cấp cơ bản theo Đạo luật Người xin tị nạn, tiền BAföG hoặc tiền hỗ trợ đào tạo nghề.

Nơi nộp đơn xin trợ cấp tiền nhà ở

Trợ cấp tiền nhà ở có thể đệ đơn tại các cơ quan chức năng địa phương về trợ cấp tiền nhà ở Wohngeldamt Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltung. Ở đó nhà chức trách có trách nhiệm cấp mẫu đơn, hướng dẫn khai báo và hồ sơ cần nộp. Nhiều tiểu bang cung cấp dịch vụ trên qua cổng thông tin điện tử của họ, vì vậy người đệ đơn có thể khai báo đệ đơn trực tuyến.

Các hộ gia đình đang nhận trợ cấp tiền nhà ở sẽ tự động nhận được trợ cấp nhà ở theo luật mới mà không cần nộp đơn riêng. Chỉ khi hết thời gian cấp tiền nhà theo đơn cũ đã đệ trình, thì mới cần đệ đơn lần 2 theo luật mới.

Mức trợ cấp tiền nhà

Trợ cấp tiền nhà ở năm 2023 tăng trung bình thêm 190 euro/tháng, tức gấp đôi so với trợ cấp tiền nhà trước đó, tức từ 180 euro/tháng trước đây lên 370 euro/tháng từ đầu năm 2023.

Trợ cấp tiền nhà ở được tính theo số lượng thành viên hộ gia đình. Tiền thuê nhà tính theo tiêu chuẩn diện tích được chấp nhận, hoặc căn cứ vào phụ phí nhà ở trong trường hợp có nhà riêng, đem so sánh với tổng thu nhập của các thành viên trong hộ gia đình.

Để biết mình có được hưởng trợ cấp tiền nhà không, nếu hiểu tiếng Đức có thể mở đường Link (bằng tiếng Đức) => WohngeldPlus-Rechner, điền dữ liệu sẽ cho kết quả tự động. Văn phòng xét trợ cấp tiềnhà ở tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, xét đơn của người đệ trình và ra quyết định cấp hoặc từ chối.

Trợ cấp tiền nhà bao gồm cả phụ phí sưởi ấm

Trợ cấp tiền nhà đảm bảo cho người được cấp có thể trả phụ phí sưởi ấm ngày càng tăng và được cấp theo số lượng người trong căn hộ. Tính trung bình, tiền trợ cấp các phụ phí nhà ở bù đắp được giá năng lượng hiện nay tăng gấp đôi so với năm 2020.

Trợ cấp tiền nhà khi tiền thuê hoặc phụ phí tăng

Trong trường hợp đó trợ cấp có thể được tăng tương ứng nếu mức tăng tiền nhà hoặc phụ phí trên 10%. Và người nhận trợ cấp phải đệ đơn.

Trợ cấp tiền nhà trong trường hợp thuê lại

Về nguyên tắc, những người thuê lại một căn hộ hoặc một căn phòng cũng có thể nhận được trợ cấp tiền nhà ở.

Trợ cấp tiền nhà ở cho sinh viên

Sinh viên chỉ có thể nhận trợ cấp tiền nhà ở nếu họ không thuộc tiêu chuẩn hưởng BAföG. Các trường hợp ngoại lệ cũng có thể xảy ra, như khi giới hạn độ tuổi được hưởng BAföG đã bị vượt quá hoặc nếu BAföG chỉ được nhận dưới dạng khoản vay ngân hàng.

Thời hạn hưởng trợ cấp tiền nhà ở

Trợ cấp nhà ở thường được cấp trong 12 tháng, sau đó phải đệ đơn tiếp. Những người được trợ cấp nhà ở phải chứng minh rằng họ vẫn thuộc diện được hưởng trợ cấp nhà ở. Để tránh bị gián đoạn, người đang hưởng trợ cấp tiền nhà ở nên đệ đơn trước khi kết thúc 12 tháng.
Thời gian hưởng có thể được phê duyệt kéo dài đến 24 tháng nếu dự kiến​​​​ không có thay đổi đáng kể về thu nhập, như trong trường hợp người hưu trí.

Bị cắt tiền trợ cấp nhà ở

Nếu người hưởng tiền trợ cấp nhà ở nhận được các khoản trợ cấp khác trong đó có cả chi phí nhà ở, thì không được quyền hưởng trợ cấp nhà ở nữa. Chẳng hạn hưởng tiền BAföG hoặc tiền công dân Bürgergeld.

Tiền trợ cấp nhà ở trong trường hợp đệ đơn muộn

Việc phê duyệt trợ cấp tiền nhà ở bắt đầu từ tháng nộp đơn, nghĩa là dù đủ tiêu chuẩn hưởng, nhưng không đệ đơn trước đó thì vẫn không được duyệt cấp. Chỉ trong một số ít trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn đơn xin trợ cấp tiền công dân hoặc BAföG trước đó bị từ chối. Đó là lý do duy nhất tại sao đệ đơn xin trợ cấp tiền nhà bị gửi muộn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang