Dành cho người kinh doanh: Oan gia thuế và sổ nhật ký tiền mặt

 

Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm tra thuế thì coi như gặp phải sao Thái Bạch, nặng thì sạch cửa nhà, có người bị truy thu vài trăm nghìn Euro, nhẹ thì vài chục nghìn là thường. Lúc đó, cơ sở pháp lý để Sở Tài chính truy thu nằm ở Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập. Theo đó việc khai báo thuế được phân thành 2 phương thức: Khai thuế theo phương pháp cân đối (Bilanzierung) và theo phương pháp lấy thu trừ chi (Einnahmen-ưberschuss-Rechnung, viết tắt: EÜR).

EÜR được coi là phương pháp đơn giản nhất, ai kinh doanh cũng có thể làm được, khi tính lãi chỉ cần lấy tiền thu được (hàng bán ra - đầu ra) trừ đi tiền phải chi ra (hàng mua vào cộng chi phí - đầu vào) sẽ cho kết quả lãi hay lỗ, không tính đến hàng tồn kho, hàng/tiền mình nợ người ta hay người ta nợ mình chưa thanh toán.

Phương thức này áp dụng cho những doanh nghiệp không phải dạng GmbH hay AG, và có doanh thu từ năm 2019 dưới 600.000 Euro, tiền lãi dưới 60.000 Euro/năm.

Vượt qúa 1 trong 2 giới hạn trên sẽ phải khai thuế theo phương thức cân đối phức tạp hơn nhiều, trên cơ sở kế toán kép, và chỉ những người có nghiệp vụ kế toán mới thực hiện được. Đối với phương pháp Bilanzierung, luật ghi rõ nhất thiết phải có Kassenbuch, còn phương phương pháp EÜR thì không thấy luật đề cập tới. Phần đa người Việt ở Đức kinh doanh nhỏ, thuộc đối tượng khai thuế theo phương thức lấy thu trừ chi.

Khai thuế theo phương thức lấy thu bù chi EÜR, được điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập (EStG) điều §4, đoạn 3. Theo đó, khi khai thuế, doanh nghiệp phải có bản kê tiền thu vào để phục vụ cho tính thuế giá trị gia tăng (Umsatzsteuer). Từ đó Bộ tài chính đưa ra nghị định, doanh nghiệp phải có trách nhiệm ghi Kassenbuch, trong khi luật chỉ quy định bằng văn bản trách nhiệm đó đối với khai thuế theo phương pháp cân đối. Từ nghị định trên, doanh nghiệp nào không chấp hành, họ bác bỏ doanh thu đã kê khai, áp dụng biện pháp tự ấn định doanh thu cho doanh nghiệp, thường bằng cách lấy hàng mua vào nhân với tỷ lệ lãi trên giá mua (thặng số), được rút ra từ chỉ số bình quân của nền kinh tế (Richtsatzsammlung). Trong khi doanh thu nhà hàng chẳng hạn, thặng số bình quân ở Đức tới 300%, người Việt lấy công làm lãi thường chỉ 200% là cùng, thậm chí 150%. Nếu bị ấn định doanh thu, họ sẽ phải chịu tăng thêm so với mức đã khai báo từ 100% tới 150% trên trị giá hàng mua vào !? Oan gia này hầu như không ai cãi trắng được.

Mãi tới ngày 16.2.2006, nghi định trên mới bị Toà án Tài chính Liên bang (Bundesfinanzhof - BFH) bác bỏ, với án quyết số Az. X B 57/05, với nội dung:

Không có điều luật nào buộc những người khai thuế theo phương pháp EÜR phải có trách nhiệm ghi Sổ nhật ký tiền mặt (Kassenbuch). Trách nhiệm này cũng không thể suy diễn từ điều §22 Luật thuế giá trị gia tăng (UStG). Khác với khai thuế theo phương pháp cân đối, trong khai thuế theo phương pháp EÜR không cần khai số dư của các tài khoản và vì vậy cũng không cần khai số dư của qũy tiền mặt.  Ngoài ra, trách nhiệm lập bản kê tiền thu vào có thể thực hiện bằng cách xếp hoá đơn chứng từ thu tiền theo thứ tự thời gian (điều §146, đoạn 5, Luật thuế AO).

 

Lời khuyên của giới chuyên môn

Theo điều §22, đoạn 2, Luật UstG, người khai thuế theo phương pháp EÜR có trách nhiệm kê khai từng khoản thu một, tách riêng rẽ theo từng tỷ suất thuế (hiện nay là 7% và 19%). Trách nhiệm trên có thể thực hiện bằng cách ghi chép Kassenbuch, tuy không bắt buộc, hoặc chỉ đơn giản xếp các hoá đơn đầu vào và đầu ra tách biệt nhau, theo thứ tự thời điểm thực tế thu chi, trên mỗi hoá đơn ghi rõ thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển ngân, rồi ghi chép vào bảng kê thu và bảng kê chi cũng theo thứ tự đó.

Theo phán quyết Toà án Tài chínhBFH, nhân viên kiểm tra thuế không có quyền ấn định doanh thu khi người khai thuế không ghi chép Kassenbuch hoặc Kassenbericht. Họ chỉ có quyền đó khi phát hiện có bằng chứng không kê khai đủ các khoản đã thu. Họ cũng hoàn toàn không có quyền cho rằng khai sai doanh thu, khi thấy doanh thu đó không phù hợp với mức chỉ số bình quân chung của nền kinh tế.

Tuy nhiên, giới chuyên môn khuyên rằng, mặc dù khai thuế theo phương pháp EÜR không bắt buộc phải ghi chép Kassenbuch và việc ghi chép Kassenbuch cũng làm mất thời gian, nhưng ghi chép Kassenbuch sẽ có lợi, theo dõi được thực tế thu chi hàng ngày, tránh xảy ra nhầm lẫn, chi khống, tức là chi nhiều hơn thu, mà mình không biết. Nếu xảy ra trường hợp đó Sở Tài chính có quyền bác bỏ kết qủa khai thuế của mình, tự ấn định doanh thu, nếu khoản chi khống không thể giải trình hợp lý.

Tư Vấn Net

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Cẩm nang đón con nuôi sang Đức:  Quy trình, thủ tục, hồ sơ, xử lý vướng mắc cả 2 phiá Đức-Việt

20/01/2022

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Sức khỏe

Cập nhật 28.01.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 74,4 lên 78,50; Chết 138 lên 175 ca

28/01/2023

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Cập nhật 28.01.2023 Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức: Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 231 so với hôm qua 225

28/01/2023

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Cập nhật 27.01.2023 Covid 19 từng tiểu bang Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz Liên bang 74,4 lên 78,50; Chết 138 lên 175 ca

28/01/2023

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Trợ cấp

Lao động Việt từ thời Đông Đức cần biết: Đệ đơn xin tiền Quỹ Cứu trợ dành cho người lương hưu thấp

20/01/2023

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Hiếp dâm bé gái; Môi giới bán dâm; Gã đàn ông ghen tuông; Bị đòi tiền mua dâm, đâm chết người; Bị tấn công, bắt con; Giận chồng, người phụ nữ làm bậy

04/06/2021

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Cảnh báo: Sở Lao động đòi người hưởng Hartz IV hoàn trả 1 Cent

04/04/2021

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Bảo hiểm

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Người bệnh cần biết: Dịch vụ khám, điều trị thêm ở Đức

12/03/2020

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

29/02/2020

  Nhiều người Việt kinh doanh thường không có Sổ Nhật ký tiền mặt (Kassenbuch), hoặc ghi chép trong sổ đó không chuẩn. Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang