Chủ nhà cần biết: Đạo luật Năng lượng nhà ở Gebäudeenergiegesetz – Các quy phạm, ngoại lệ, mức tài trợ, thời hạn, bảo vệ người thuê nhà…

Điều gì sẽ áp dụng cho các chủ nhà từ ngày 01.01.2024 và ai sẽ phải sử dụng hệ thống sưởi ấm bằng năng lượng tái tạo?

Theo Đạo luật Năng lượng nhà ở, từ ngày 01.01.2024, trách nhiệm chuyển đổi hệ thống sưởi ấm xưa nay sang hệ thống mới với 65% năng lượng tái tạo được áp dụng cho trường hợp lắp đặt hệ thống sưởi ấm mới.
Không áp dụng trách nhiệm thay thế ngay lập tức đối với hệ thống lò sưởi cũ hiện đang hoạt động. Chúng được phép tiếp tục sử dụng. Lò sưởi bị hỏng cũng có thể được sửa chữa.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn, khi hệ thống sưởi bị hỏng và không thể sửa chữa, những quy phạm sau đây được áp dụng: Có nhiều giai đoạn chuyển tiếp để lắp đặt hệ thống sưởi mới với quy định sử dụng 65% năng lượng tái tạo. Các trường hợp ngoại lệ cũng được áp dụng, chẳng hạn như chủ nhà cao tuổi hoặc những chủ nhà thiếu khả năng tài chính.

Có những yêu cầu pháp lý nào đối với lò sưởi mới?

Các quy phạm mang tính thực dụng, không đưa ra chỉ số cụ thể về công nghệ. Theo đó, chủ sở hữu có thể đưa ra các giải pháp riêng. Chủ sở hữu chỉ cần cung cấp bằng chứng về tỷ lệ năng lượng tái tạo ít nhất 65% là đủ.
Hoặc có thể chọn các biện pháp khác nhau để có thể sưởi ấm ít nhất 65% năng lượng tái tạo, như: kết nối với hệ thống sưởi ấm chung, bơm nhiệt điện, sưởi ấm điện trực tiếp, sưởi ấm lai tạp (kết hợp sưởi ấm tái tạo và khí hoặc dầu), sưởi ấm dựa trên nhiệt mặt trời. Trong một số điều kiện nhất định, cũng có thể tùy chọn máy sưởi khí H2-Ready.
Đối với các tòa nhà hiện có, có thể áp dụng các khả năng lựa chọn khác nhau, như: sưởi ấm bằng sinh khối, sưởi ấm bằng các loại khí tái tạo có thể kiểm chứng, tức ít nhất có 65% khí mê-tan sinh học, khí lỏng sinh học hoặc hydro.

Luật quy định những ngoại lệ nào và những giai đoạn chuyển tiếp nào?

Nếu hệ thống lò sưởi bị hỏng và không thể sửa chữa được nữa, được áp dụng giai đoạn chuyển tiếp, trên nguyên tắc với thời hạn 3 năm; đối với sử dụng ga lên đến 13 năm. Hệ thống sưởi ấm cũ sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng có thể được lắp đặt tạm thời sử dụng trong giai đoạn quá độ. Nếu đã có kế hoạch kết nối với mạng sưởi ấm chung, thời gian chuyển tiếp được kéo dài lên đến 10 năm.

Chủ sở hữu nhà ở trên 80 tuổi sống trong một tòa nhà có tối đa sáu căn hộ, thì không phải chuyển sang hệ thống sưởi bằng năng lượng tái tạo trong trường hợp hệ thống sưởi bị hỏng. Điều đó cũng áp dụng khi thay thế hệ thống sưởi cho từng tầng nhà đối với chủ sở hữu căn hộ từ 80 tuổi trở lên và sống chính trong nhà ở đó.

Việc chuyển đổi sang các hệ thống sưởi ấm mới với năng lượng tái tạo được nhà nước hỗ trợ tài chính như thế nào?

Phương án tài trợ đã được quy định trong chỉ thị Tài trợ Liên bang cho các tòa nhà đạt hiệu quả" (Bundesförderung für effiziente Gebäude - BEG) hiện tại được thay đổi một chút để tài trợ sẽ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu pháp lý trong tương lai. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là: Bảo đảm một khoản trợ cấp cho tất cả công dân có nhà ở riêng để chuyển đổi hệ thống sưởi cũ bằng một hệ thống sưởi mới thân thiện với khí hậu (tức sử dụng năng lượng tái tạo). Theo đó, tỷ lệ tài trợ thống nhất là 30%, bất kể chọn hình thức sưởi ấm thân thiện với khí hậu nào, quy định trong Luật.
Ngoài trợ cấp cơ bản trên, còn có ba trợ cấp khuyến khích khác nhau, tức là tăng tỷ lệ trợ cấp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh hơn từ các hệ thống sưởi ấm đặc biệt cũ và kém hiệu quả sang các hệ thống sưởi ấm mới bền vững.
Các chủ nhà cao tuổi hoặc những người có ít tiền cũng có thể chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và được hưởng trợ cấp bổ sung trên.
Ngoài khoản trợ cấp, còn được hưởng các khoản vay mới với lãi suất thấp để thay thế hệ thống sưởi ấm.

Người thuê nhà được bảo vệ khỏi phụ phí nhà ở cao như thế nào?

Trong tương lai, người thuê nhà sẽ được bảo vệ trước phụ phí nhà ở quá cao do sự phân bổ quá mức chi phí đầu tư của chủ nhà cho một hệ thống sưởi ấm mới.
Nếu chủ nhà quyết định lắp đặt và sử dụng hệ thống sưởi bằng khí đốt dựa trên khí mê-tan sinh học, người thuê nhà được bảo vệ khỏi phụ phí nhà ở cao. Các phụ phí cho khí sinh học chỉ có thể được lập hóa đơn phụ phí mà người thuê phải trả trong phạm vi phị phí đó phát sinh để tạo ra cùng một lượng nhiệt so với một máy bơm nhiệt có hiệu quả. Điều này cũng được áp dụng cho tất cả các loại nhiên liệu sinh học. Nếu không, những người thuê nhà sẽ phải gánh chịu phụ phí nhà ở cao bởi sử dụng năng lượng tái tạo.
Nếu quyết định lắp đặt máy bơm nhiệt trong một tòa nhà kém hiệu quả năng lượng hơn, chủ nhà chỉ được tính phụ phí do hiện đại hóa, nếu máy bơm nhiệt đạt được hiệu suất với chỉ số ít nhất là 2,5. Nếu không, chỉ có thể phân bổ 50% chi phí đầu tư vào phụ phí nhà ở. Điều này nhằm bảo vệ người thuê nhà khỏi phụ phí nhà ở quá cao do máy bơm nhiệt kém hiệu quả gây ra.

Có giới hạn thời gian sử dụng thiết bị sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch hiện nay không?

Có. Ngày cuối cùng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống sưởi ấm là ngày 31.12.2044. Từ năm 2045, tất cả các tòa nhà phải được sưởi ấm bằng năng lượng tái tạo.

Tại sao quá trình chuyển đổi lò sưởi là cần thiết?

Với Đạo luật bảo vệ khí hậu, Đức đã cam kết trở thành nước bảo đảm thân thiện môi trường vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, quá trình chuyển đổi nhiệt trong lĩnh vực nhà ở phải tiến triển. Tín hiệu cần được đưa ra nhanh chóng: Bất cứ ai đầu tư vào hệ thống sưởi ấm mới nên làm như vậy về lâu dài.

Ngoài ra, luật còn tăng cường khả năng phục hồi nguồn cung cấp nhiệt và làm cho nó độc lập với việc nhập khẩu năng lượng hóa thạch từ các nguồn không đáng tin cậy trong dài hạn. Điều này bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị tăng giá do giá nguyên liệu hóa thạch tăng mạnh.
Ngày nay, ba phần tư các tòa nhà hiện tại vẫn được sưởi ấm bằng hệ thống sưởi bằng nhiên liệu hóa thạch. Hệ thống sưởi khí đốt tự nhiên chiếm ưu thế. Hơn 40% lượng khí đốt tự nhiên tiêu thụ được dùng để sưởi ấm và nước nóng. Gần một nửa trong số khoảng 41 triệu hộ gia đình Đức sưởi ấm bằng khí đốt tự nhiên và gần một phần tư bằng dầu. 14% nhận được hệ thống sưởi tập trung của khu vực. Ngược lại, hệ thống sưởi điện trực tiếp và bơm nhiệt chiếm ít hơn 3%.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang