Chủ lao động cần biết: Bất lợi khi thỏa thuận lương cầm tay

 

Trong trường hợp này, chủ lao động phải trả toàn bộ phụ phí lương, gồm các khoản phí bảo hiểm an sinh xã hội của người lao động, thuế nhà thờ, thuế lương, phí đoàn kết. Điều này không chỉ đưa đến chủ lao động có thể phải gánh chi phí cao hơn so với thoả thuận lương Brutto mà còn có thể xảy ra nhiều rủi ro. 

Có 2 cách thoả thuận, thoả thuận chung có giá trị áp dụng cho mọi thoả thuận trả lương Netto, và thoả thuận riêng, tức 2 bên mặc cả đi vào chi tiết, áp dụng chỉ đối với người lao động đồng ý thoả thuận riêng đó.

Khi thoả thuận chung, trên nguyên tắc chủ lao động phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn với lương Brutto bất kể cao hay thấp. Do đó để tránh, 2 bên cũng có thể mặc cả thoả thuận riêng (Nettolohnabrede), chỉ một phần tiền thuế lương và phần đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, người chủ lao động mới phải tự gánh. Trong trường hợp này chỉ tiền lương Netto và phụ phí lương đưa ra tại thời điểm thoả thuận mới có hiệu lực. Nếu có sự thay đổi về thuế luơng hay nộp bảo hiểm xã hội khác đi so với mặc cả ban đầu, tiền lương Netto đó sẽ bị khấu trừ hoặc tăng lên theo mức thay đổi.

Theo phán quyết của Tòa án Tài chánh Liên bang (Bundesfinanzhof) ngày 25.10.2013 (án số VI B 144 / 12), thỏa thuận chung lương Netto là một ký ước xác định chủ lao động ngoài lương Netto đồng ý trả thêm các khoản thuế lương bổng và bảo hiểm mà đáng lẽ người lao động phải tự đóng. Với thỏa thuận chung lương Netto, mức lương Netto không bị ảnh hưởng khi thay đổi thuế thu nhập hoặc bảo hiểm an sinh xã hội. Người lao động vẫn nhận mức lương Netto cố định mặc dù thuế và bảo hiểm tăng hay giảm. Chủ lao động là người được lợi hay thiệt tùy theo từng trường hợp.

Trách nhiệm đóng thuế

 Nhìn dưới góc độ luật thuế, khi thỏa thuận chung lương Netto chủ lao động phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản khấu trừ của người lao động. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, người lao động vẫn phải chịu tránh nhiệm trước Sở Tài chính đối với tiền thuế phải nộp. Nghĩa là chỉ họ mới có quyền đòi Sở tài chính hoàn thuế khi tiền thuế khấu trừ trước cao hơn thực tế phải nộp, hoặc ngược lại phải trả tiếp nếu thực tế cao hơn khoản khấu trừ trước.

 Như vậy trong những trường hợp, như sở tài chính áp dụng bậc thuế sai, thì chỉ người lao động mới được quyền thanh toán đòi trả lại bằng cách nộp báo cáo quyết toán thuế hết năm. Ai muốn tránh điều đó, ngay từ đầu 2 bên phải thỏa thuận riêng, trao trách nhiệm hưởng tiền hoàn thuế hoặc truy đóng tiền thuế còn thiếu, cho chủ lao động.

Trách nhiệm bảo hiểm

 Theo góc nhìn bảo hiểm, khoản thuế lương, thuế nhà thờ, thuế đoàn kết, phần đóng bảo hiểm xã hội của người lao động mà chủ lao động phải chi trả thuộc về phụ phí lương và như vậy cũng phải đóng phí bảo hiểm cho khoản này (Điều 14 Mục 2 câu 1 - SGB IV). Để xác định các khoản khấu trừ theo quy phạm tính lương Brutto dựa trên lương Netto, có thể sử dụng lập trình tính lương ở trang Web www.aok-business.de. Trong trường hợp được hoàn thuế cũng được hoàn lại phần phí bảo hiểm an sinh xã hội đóng dư theo Điều 26 Mục SGB IV.

Trong trường hợp người lao động được công ty điều ra nước ngoài làm việc

 Trên nguyên tắc lương Netto không được phép giảm đi so với khi ở Đức. Vì vậy thường có thỏa thuận lương Netto trong thời gian làm việc ở nước ngoài cũng như thuế giả định Hypotax tương ứng với mức thuế nếu làm việc trong nước và được khấu trừ từ lương Brutto của người lao động.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

 

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

 

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang