Cha mẹ li hôn cần biết: Bảng định mức pháp lí tiền cấp dưỡng nuôi con  Düsseldorfer Tabelle thay đổi năm 2024 (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC)

Tiền cấp dưỡng sau khi khấu trừ tiền con Unterhaltszahlungen nach Kindergeldanrechnung

Người nhận nuôi con được cấp tiền con Kindergeld. Vì vậy tiền cấp dưỡng trả cho người nuôi con được trừ đi một nửa tiền con. Điều này áp dụng cho đến khi con đến tuổi trưởng thành. Khi trẻ đến tuổi trưởng thành Volljährigkeit, toàn bộ số tiền con sẽ được khấu trừ vào tiền cấp dưỡng 100%. Tiền con năm 2024 ở mức đổ đồng cho mọi người con, hiện không còn phụ thuộc tuổi như trước kia mà ở mức 250 euro cho mỗi con.

Bảng Düsseldorf 2024: Tiền cấp dưỡng sau khi khấu trừ tiền con

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Hạng mức

Thu nhập ròng

Tuổi con

0-5

6-11

17-12

Từ 18

1.

Lên đến €2.100

355€

426€

520€

439€

2.

2.101 đến 2.500€

379€

454€

553€

474€

3.

2.501 đến 2.900€

403€

482€

585€

508€

4.

2.901 đến 3.300€

427€

509€

617€

543€

5.

3.301 đến 3.700€

451€

537€

649€

577€

6.

3.701 đến 4.100€

490€

581€

701€

632€

7.

4.101 đến 4.500€

528€

625€

753€

688€

thứ 8.

4.501 đến 4.900€

567€

669€

804€

743€

9.

4.901 đến 5.300€

605€

713€

856€

798€

10.

5.301 đến 5.700€

643€

757€

907€

853€

11.

5.701 đến 6.400 €

682€

807€

959€

908€

12.

6.401 đến 7.200€

720€

845€

€1,011

963€

13.

7.201 đến 8.200 €

759€

889€

€1,062

€1,018

14.

8.201 đến 9.700 €

797€

933€

€1,114

€1,073

15.

9.701 đến 11.200 €

835€

977€

1.165€

€1,128

Mức thu nhập tối thiểu được quyền giữ lại, đối với cha mẹ trả tiền cấp dưỡng Bedarfskontrollbetrag

der Bedarfskontrollbetrag trong bảng Düsseldorf có nhiệm vụ đảm bảo phân phối thu nhập bình đẳng giữa người có trách nhiệm cấp dưỡng và người nhận tiền cấp dưỡng nuôi con. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn người chịu trách nhiệm cấp dưỡng bị thiệt thòi về mặt tài chính. Đối với nhóm đầu tiên chịu trách nhiệm cấp dưỡng, số tiền Bedarfskontrollbetrag bằng mức thu nhập tối thiểu của chính họ được quyền giữ lại ghi ở cột cuối cùng trong Bảng Düsseldorfer 2024, hàng trên cùng. Nghĩa là thu nhập trên mức đó mới phải trả tiền cấp dưỡng cho con. Từ nhóm 2 trở đi, mức thu nhập tối thiểu không còn giống nhau nữa mà tăng dần nhằm đảm bảo phân phối thu nhập cân bằng giữa người chịu trách nhiệm cấp dưỡng và người nhận tiền cấp dưỡng.

Mức thu nhập tối thiểu dựa trên mức sinh hoạt phí và được quy định ở mức 1.450 euro, nếu có việc làm, áp dụng cho con đến sinh nhật thứ 21 của chúng. Nếu thất nghiệp, mức thu nhập tối thiểu được ấn định chỉ 1.200 euro mỗi tháng.

Có bị truy trả tiền cấp dưỡng nuôi con không?

Về nguyên tắc, tiền cấp dưỡng không bị truy trả. Chỉ có một ngoại lệ: Nếu người có trách nhiệm cấp dưỡng đã được luật sư thông báo về trách nhiệm cấp dưỡng hoặc đã có đơn kiện đòi cấp thì phải nộp tiền cấp dưỡng từ tháng đó.

Có được khấu trừ tiền cấp dưỡng nuôi con vào thu nhập chịu thuế không?

Tiền cấp dưỡng có thể được cho vào khoản chi phí đặc biệt trong tờ khai thuế để khấu trừ vào thu nhập chịu thuế. Đối với năm 2024, giới hạn chi phí đặc biệt là 11.604 euro.

Tuy nhiên, có một điều kiện tiên quyết để xem xét được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế hay không. Nếu người chịu trách nhiệm cấp dưỡng hoặc đối tác kia nhận hưởng tiền con theo cách khấu trừ thu nhập chịu thuế thay cho tiền con steuerliche Kinderfreibetrag für das Kind, thì khoản cấp dưỡng này không được khấu trừ vào thu nhập tính thuế nữa. Trong trường hợp trên, chỉ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế đối với trẻ em đã trưởng thành nếu chúng không còn nhận được tiền con nữa.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang