Cập nhật 24.05.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 4,3 xuống 4,5; Chết từ 37 lên 78 ca

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

351

3,20

Bayern

573

4,30

Berlin

258

7,00

Brandenburg

136

5,40

Bremen

16

2,40

Hamburg

99

5,30

Hessen

256

4,10

Mecklenburg-
Vorpommern

133

8,30

Niedersachsen

423

5,30

Nordrhein-Westfalen

669

3,70

Rheinland-Pfalz

125

3,00

Saarland

51

5,20

Sachsen

184

4,60

Sachsen-Anhalt

142

6,50

Schleswig-Holstein

203

6,90

Thüringen

97

4,60

Toàn Liên bang

38.424.437

1.137

3.716

4,5

174.110

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.424.437 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.423.300 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 1.137 ca, so với ngày trước 1.246 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 3.716 ca, so với ngày trước 3.620 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 4,5 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 4,3.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 174.110 ca, so với đến ngày trước 174.032, tăng 78 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 37 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức cách 2 ngày trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

355

3,20

Bayern

541

4,10

Berlin

258

7,00

Brandenburg

129

5,10

Bremen

37

5,50

Hamburg

107

5,80

Hessen

280

4,40

Mecklenburg-
Vorpommern

124

7,70

Niedersachsen

308

3,80

Nordrhein-Westfalen

656

3,70

Rheinland-Pfalz

122

3,00

Saarland

63

6,40

Sachsen

161

4,00

Sachsen-Anhalt

167

7,70

Schleswig-Holstein

218

7,50

Thüringen

94

4,50

Toàn Liên bang

38.423.300

1.246

3.620

4,30

174.032

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.423.300 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.422.054 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 1.246 ca, so với ngày trước 0 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 3.620 ca, so với ngày trước 3.785 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 4,3 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 4,5.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 174.032 ca, so với đến ngày trước 173.995, tăng 37 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang