Cập nhật 20.05.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz 2 ngày 4,8; Chết từ 0 lên 54 ca

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

393

3,50

Bayern

589

4,50

Berlin

252

6,90

Brandenburg

124

4,90

Bremen

34

5,00

Hamburg

125

6,70

Hessen

309

4,90

Mecklenburg-
Vorpommern

134

8,30

Niedersachsen

486

6,10

Nordrhein-Westfalen

674

3,80

Rheinland-Pfalz

166

4,00

Saarland

64

6,50

Sachsen

172

4,30

Sachsen-Anhalt

175

8,10

Schleswig-Holstein

232

7,90

Thüringen

92

4,40

Toàn Liên bang

38.422.054

830

4.021

4,8

173.995

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.422.054 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.421.224 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 830 ca, so với ngày trước 0 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 4.021 ca, so với ngày trước 4.018 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 4,8 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 4,8.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 173.995 ca, so với đến ngày trước 173.941, tăng 54 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 0 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức cách 2 ngày trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

326

2,90

Bayern

535

4,10

Berlin

244

6,60

Brandenburg

148

5,80

Bremen

36

5,30

Hamburg

138

7,40

Hessen

296

4,70

Mecklenburg-
Vorpommern

169

10,50

Niedersachsen

510

6,40

Nordrhein-Westfalen

668

3,70

Rheinland-Pfalz

147

3,60

Saarland

54

5,50

Sachsen

187

4,60

Sachsen-Anhalt

195

9,00

Schleswig-Holstein

263

9,00

Thüringen

102

4,80

Toàn Liên bang

38.421.224

0

4.018

4,8

173.941

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.421.224 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.421.224 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 1.075 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 4.018 ca, so với ngày trước 5.065 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 4,8(số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 6,1.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 173.941 ca, so với đến ngày trước 173.941, tăng 0 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 54 ca.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang