Cập nhật 19.05.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 6,1 xuống 4,8; Chết từ 54 xuống 0 ca

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

326

2,90

Bayern

535

4,10

Berlin

244

6,60

Brandenburg

148

5,80

Bremen

36

5,30

Hamburg

138

7,40

Hessen

296

4,70

Mecklenburg-
Vorpommern

169

10,50

Niedersachsen

510

6,40

Nordrhein-Westfalen

668

3,70

Rheinland-Pfalz

147

3,60

Saarland

54

5,50

Sachsen

187

4,60

Sachsen-Anhalt

195

9,00

Schleswig-Holstein

263

9,00

Thüringen

102

4,80

Toàn Liên bang

38.421.224

0

4.018

4,8

173.941

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.421.224 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.421.224 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 0 ca, so với ngày trước 1.075 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 4.018 ca, so với ngày trước 5.065 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 4,8(số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 6,1.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 173.941 ca, so với đến ngày trước 173.941, tăng 0 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 54 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức cách 2 ngày trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

400

3,60

Bayern

650

4,90

Berlin

309

8,40

Brandenburg

198

7,80

Bremen

38

5,60

Hamburg

176

9,50

Hessen

364

5,80

Mecklenburg-
Vorpommern

225

14,00

Niedersachsen

623

7,80

Nordrhein-Westfalen

861

4,80

Rheinland-Pfalz

194

4,70

Saarland

77

7,80

Sachsen

250

6,20

Sachsen-Anhalt

243

11,20

Schleswig-Holstein

318

10,90

Thüringen

139

6,60

Toàn Liên bang

38.421.224

1.075

5.065

6,1

173.941

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.421.224 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.420.149 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 1.075 ca, so với ngày trước 1.250 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 5.065 ca, so với ngày trước 5.185 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 6,1 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 6,2.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 173.941 ca, so với đến ngày trước 173.887, tăng 54 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 53 ca.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang