Cập nhật 11.05.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 8,8 xuống 8,3; Chết từ 71 lên 84 ca

1- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức hôm nay

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

542

4,90

Bayern

916

7,00

Berlin

423

11,50

Brandenburg

270

10,60

Bremen

138

20,40

Hamburg

207

11,20

Hessen

508

8,10

Mecklenburg-
Vorpommern

189

11,70

Niedersachsen

814

10,10

Nordrhein-Westfalen

1.380

7,70

Rheinland-Pfalz

309

7,50

Saarland

114

11,60

Sachsen

363

9,00

Sachsen-Anhalt

270

12,40

Schleswig-Holstein

333

11,40

Thüringen

170

8,10

Toàn Liên bang

38.415.659

1.271

6.946

8,30

173.628

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.415.659 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.414.388 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 1.27 ca, so với ngày trước 1.310 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 6.946 ca, so với ngày trước 7.311 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 8,30 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 8,8.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 173.628 ca, so với đến ngày trước 173,544 ca, tăng 84 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 71 ca.

2- Bảng thống kê số liệu từng tiểu bang Đức cách 2 ngày trước

(Chú thích: Riêng 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, và có thể có cả những ngày không đủ số liệu).

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang

Tổng số ca nhiễm từ 4.3.2020

Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ

Tổng số ca nhiễm mới trong 7 ngày

Chỉ số Inzidenz

Tổng số ca chết từ 4.3.2020

Baden-Württemberg

613

5,50

Bayern

955

7,20

Berlin

397

10,80

Brandenburg

267

10,50

Bremen

184

27,20

Hamburg

225

12,10

Hessen

551

8,80

Mecklenburg-
Vorpommern

239

14,80

Niedersachsen

807

10,10

Nordrhein-Westfalen

1.357

7,60

Rheinland-Pfalz

360

8,80

Saarland

120

12,20

Sachsen

386

9,50

Sachsen-Anhalt

300

13,80

Schleswig-Holstein

365

12,50

Thüringen

185

8,80

Toàn Liên bang

38.414.388

1.310

7.311

8,80

173.544

- Theo công báo của Viện Robert Koch ( RKI ) và số liệu bảng trên cho thấy, tính từ đầu đại dịch đến ngày này có 38.414.388 người đã khỏi hoặc đang bị nhiễm Covid-19, so với ngày trước 38.413.078 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 1.310 ca, so với ngày trước 2.016 ca.

- Tổng số ca nhiễm mới của 7 ngày qua tính đến 7 giờ 30 sáng ngày này 7.311 ca, so với ngày trước 8.395 ca.

- Chỉ số Inzidenz toàn Liên bang ngày này 8,8 (số ca nhiễm mới trên 100.000 cư dân trong 7 ngày, tính đến ngày này), so với ngày trước 10,1.

- Tổng số người chết từ đầu đại dịch đến ngày này là 173,544 ca, so với đến ngày trước 173.473 ca, tăng 71 ca. Ngày trước so với ngày trước nữa 98 ca.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang