Bán hàng thu tiền mặt cần biết: Quy định mới bắt buộc đối với máy tính tiền từ ngày 01.07.2022 của Thuế vụ Liên bang Đức - Kỳ I

Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (Kasse) chậm nhất phải áp dụng từ 01.07.2022 (các doanh nghiệp bán lắp đặt máy tính tiền đều biết).

Những hướng dẫn thao tác dưới đây nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của thuế vụ theo phiên bản phầm mềm mới.

Trách nhiệm in biên lai Bon (Bonpflicht)

Quy định trách nhiệm trên đã có hiệu lực từ ngày 01.01.2020. Theo đó, mỗi lần mua bán, người bán luôn phải in biên lai trao cho khách hàng. Về phiá khách hàng luật không buộc họ phải nhận. Chức năng “Không in biên lai - Kein Druck“ cũng được cài đặt trong máy tính tiền, nhưng phải để ở chế độ không hoạt động để nhân viên thu ngân không được sử dụng.

Chú ý: Nếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn kiểm tra máy tính tiền, bị theo dõi, hay một nhân viên thuế vụ tới mua hàng ngẫu nhiên, phát hiện bán hàng có hiện tượng không in Bon, nguy cơ rất lớn sẽ bị cơ quan thuế vụ ra quyết định kiểm tra thuế. Vì vậy, in Bon là trách nhiệm pháp lý không được phép vi phạm.

Để thay thế cho việc in Bon mà người mua không nhận sẽ tốn giấy, có thể thay thế in ra giấy bằng biện pháp in phiên bản điện tử, thông qua cách cài đặt mật mã.

Cài đặt TSE

Tất cả máy tính tiền hiện đã được cài đặt thiết bị an toàn kỹ thuật TSE. Theo luật định kể từ ngày 01.04.2021 các máy tính tiền không cài đặt TSE không còn được phép sử dụng. Nếu sử dụng phải đối mặt với một khoản tiền phạt rất cao, và dẫn đến rủi ro bị kiểm tra thuế với nguy cơ bị ấn định thuế (Steuerschätzung).

Việc sử dụng thiết bị TSE có thể được hiện thị in trên biên lai (Bon). Nếu chưa sử dụng TSE, điều đó cũng được in trên biên lai, và là vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết ngay lập tức.

Nếu trong quá trình sử dụng Kasse báo lỗi không hiện thị TSE phải cấp tốc xử lý ngay. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần khởi động lại máy tính tiền, lỗi sẽ tự động được khắc phục. Nếu lỗi vẫn tồn tại, chỉ còn cách liên hệ với doanh nghiệp bán máy tính tiền hoặc sửa chữa máy tính tiền.

Xử lý, khi bán hàng máy bị hỏng

Nếu TSE bị hư hỏng, máy tính tiền vẫn có thể tiếp tục sử dụng tạm thời. Tuy nhiên, thời gian này mọi hoạt động mua bán phải được ghi chép thành văn bản lưu giữ. Văn bản đó sẽ phải nộp cho thuế vụ khi kiểm tra thuế đối với kỳ đó, và họ sẽ tự đánh giá. Tuy nhiên nếu xảy ra lỗi mang tính ngẫu nhiên hiếp gặp có thể không bị ngờ vực gì. Nhưng nếu xảy ra thường xuyên có thể sẽ bị thuế vụ ngờ vực kiểm tra thuế sâu và rộng hơn.

Máy tính tiền với chức năng kế toán đối với các giao dịch tiền mặt

Rút tiền hay cho tiền vào máy tính tiền đều thay đổi số dư có trong máy tính tiền (Bargeld-Bestand). Vì vậy các giao dịch đó phải được ghi lại lưu trong máy để chứng minh theo nguyên tắc kế toán, nếu không sẽ bị ngờ vực và nếu không chứng minh được khi bị kiểm tra thuế sẽ dẫn tới bị ấn định thuế. Hiện các máy tính tiền đều có thể cài đặt chức năng kế toán ghi lại các bút toán rút hay cho tiền vào máy tính tiền tương tự như chương trình khai báo thuế. Chương trình đó có thể làm việc với nơi bán máy tính tiền, để họ cài đặt.

Chương trình đó có thể bao gồm những giao dịch như:

- Tiền cá nhân chủ doanh nghiệp cho vào kinh doanh (Privateinlage).

- Rút tiền cho mục đích cá nhân của chủ doanh nghiệp, như để gửi tiền vào tài khoản cá nhân, hoặc chi phí hàng ngày như mua que kem cho con cái (do quên ví ở nhà).

- Thanh toán một phần tiền lương cho nhân công do họ có nhu cầu cấp bách, như tạm ứng tiền mặt tạm thời cho họ.

- Rút tiền và cho tiền vào máy tính tiền không liên quan tới khách hàng, như trả tiền mua hàng đầu vào, tiền rút ra mua hàng không hết phần còn lại cho vào máy tính tiền

- Chuyển tiền từ máy tính tiền cho vào két đựng tiền Tresor để ở nhà hay tại ngân hàng, hoặc ngược lại.

(Còn tiếp kỳ II)

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Gia đình

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ X: Tiền Con bổ sung dành cho gia đình thu nhập thấp; Quy định và hướng dẫn

19/03/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Nhận con cần biết: Luật Bác bỏ Quan hệ Cha con (sửa đổi)

02/05/2022

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Sổ tay hôn nhân: Kết hôn, ly dị, phân chia tài sản, cấp dưỡng, chi phí...

29/04/2022

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Sức khỏe

Cập nhật 29.03.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 104,0 so với hôm qua 105,0

30/03/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Cập nhật 29.03.2023 Covid 19 nước Đức 2 ngày liên tiếp: Nhiễm cũ, mới; Inzidenz từ 34,10 xuống 31,60; Chết từ 162 xuống 134 ca

30/03/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Cập nhật 28.03.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 105,0 so với hôm qua 111,0

28/03/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Thuế

Cẩm nang nhà hàng: Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra

21/11/2022

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần II

09/11/2022

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Để chuẩn bị trước cho khai báo thuế 2022, doanh nghiệp & lao động cần biết: Cẩm nang những thu chi cần làm từ nay tới cuối năm - Phần I

07/11/2022

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Trợ cấp

Luật Đức mới tháng 03.2023 - Phần I: Hỏi đáp về trợ giá năng lượng

02/03/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Luật an sinh xã hội cần biết: Trợ cấp cơ bản dành cho người già và người mất sức

23/02/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Lao động Việt từ thời Đông Đức cần biết: Đệ đơn xin tiền Quỹ Cứu trợ dành cho người lương hưu thấp

20/01/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Bảo hiểm

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ XI: Luật hưu trí mới; Bỏ giới hạn thu nhập bổ sung; Tăng tuổi về hưu, tăng giới hạn tính phí hưu trí…

21/03/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ VII: Khai báo ốm qua mạng; An sinh xã hội, bảo hiểm hưu trí

26/02/2023

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Ốm đau ở Đức: Các loại bảo hiểm y tế bổ sung, cần thiết hay không?

07/05/2020

  Cơ quan thuế vụ Liên bang Đức (das Bundeszentralamt für Steuern) vừa đưa ra quy định cài đặt một phiên bản phần mềm mới  (eine neue Version 2.3 der DSFinV-K) cho máy tính tiền (

Video

Theo dõi trên

Checklist các loại bảo hiểm có tác dụng GIảm Thuế

Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?

các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:

1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung

2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.

3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.

4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.

5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động

6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn

7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.

8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung

9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.

10. Rechtschutzversicherung

Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:

 

- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)

- 2800e đối với người Selbständiger

 

Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.

 

Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.

Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de

 

Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.

Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không

Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế

Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?

Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.

Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...

Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?

Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)

 

Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)

Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.

Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.

Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice

 

Huong Luu

Bảo hiểm niềng răng cho bé và gia đình

Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.

Hàm răng mọc lệch lạc (KIG

-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang