Án lệ: Ốm nối tiếp lần 2 vẫn hưởng nguyên lương khi nào?

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Theo luật định, nhân công bị bệnh nghỉ ốm dài ngày có giấy chứng nhận của bác sỹ sẽ được nhận nguyên lương (Lohnfortzahlung) trong sáu tuần đầu tiên. Nếu bệnh đó kéo dài quá 6 tuần, chủ lao động không trả tiền lương nữa mà hãng bảo hiểm y tế sẽ trả tiền ốm đau (Krankengeld) trong thời hạn 72 tuần (tức 1 năm rưỡi). Tiền ốm đau chỉ bằng khoảng 70 phần trăm mức lương hưởng trước đó. Quy định 6 tuần trên chỉ áp dụng cho 1 loại bệnh trong vòng 1 năm. Nghĩa là đầu năm nghỉ ốm 6 tuần chẳng hạn, thì cuối năm nếu bệnh đó tái phát phải nghỉ việc cũng chỉ được hưởng tiền ốm đau từ hãng bảo hiểm không được hưởng nguyên lương từ chủ lao động. Trái lại nếu ốm lần 2 bởi một bệnh khác thì vẫn được hưởng tiêu chuẩn 6 tuần nguyên lương.

Vấn đề rắc rối ở chỗ, nếu người lao động hết 6 tuần nghỉ ốm, lại nghỉ ốm tiếp bởi một bệnh khác thì có được hưởng nguyên lương do chủ lao động trả, hay chỉ được hưởng tiền ốm đau do hãng bảo hiểm trả giống như ốm lần một dài hơn 6 tuần?

Câu hỏi trên được Toà án lao động liên bang trả lời trong vụ xét xử sau đây: Năm 2017, một nữ nhân viên điều dưỡng báo nghỉ ốm nhiều tuần do bị bệnh tâm thần. 6 tuần đầu bệnh viện điều dưỡng trả nguyên lương. Tiếp 6 tuần trên, nữ điều dưỡng nộp tiếp giấy nghỉ ốm bởi bệnh đau tay chân không thể làm việc, và đòi bệnh viện điều dưỡng trả tiếp nguyên lương. Bệnh viện từ chối cho rằng giữa 2 lần nghỉ ốm không có ngày làm việc tách ra nên được coi như ốm liên tục dù do 2 bệnh khác nhau gây ra. Trong trường hợp đó, hãng bảo hiểm trả tiền ốm đau, bệnh viện không trả nguyên lương tiếp được vì đã quá 6 tuần. Tính ra bệnh viện tiết kiệm được 3.400 Euro không phải trả tiếp nguyên lương cho nữ điều dưỡng. Nữ điều dưỡng không chịu kiện ra toà án phúc thẩm lên tới cấp liên bang.

Mãi tới đầu tuần trước, với án số 5 AZR 505, Tòa án Lao động Liên bang BAG bác bỏ đơn kiện của nguyên đơn, đứng về phiá chủ lao động phán, nguyên đơn phải chứng minh được sau khi hết thời hạn 6 tuần đã khỏi bệnh, đồng nghĩa có khả năng làm việc. Sau đó mới bị ốm tiếp do căn bệnh mới, chỉ khi đó chủ lao động mới có trách nhiệm trả nguyên lương. Nhưng nguyên đơn đã không chứng minh được điều đó, chỉ gửi bệnh viện 2 giấy chứng nhận ốm cho 2 bệnh liền ngày nhau. Trong trường hợp này được coi như nghỉ việc bởi do ốm kéo dài, dù là gây ra bởi 2 bệnh khác nhau.

Lời khuyên của Đức Việt Online

Giấy chứng nhận ốm lần 2 phải cách ngày, sau khi hết thời hạn ốm 6 tuần ghi trên giấy ốm lần thứ 1, nếu qủa thật bệnh lần 1 đã khỏi sau 6 tuần. Trong trường hợp đó, phải báo ngay cho chủ lao động mình đã khỏi bệnh ngay ngày cuối cùng 6 tuần nghỉ ốm, để chủ lao động chủ động bố trí công việc cho mình. Còn làm việc như thế nào là do 2 bên thương lượng với nhau.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang